Ceník služeb a výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Ambulance a oddělení

Ceník se nachází na stránce ambulance. Zobrazit ceník

Ceník se nachází na stránce domácí péče. Zobrazit ceník

Ceník se nachází na stránce oddělení. Zobrazit ceník

Ceník se nachází na stránce oddělení. Zobrazit ceník

Ceník se nachází na stránce ambulance. Zobrazit ceník

Ceník se nachází na stránce oddělení. Zobrazit ceník

Ceník se nachází na stránce ambulance. Zobrazit ceník

Ceník se nachází na stránce ambulance. Zobrazit ceník

Ostatní

Vyšetření lékaře na tiskopise E 213 1 000 Kč
Vyjádření lékaře tiskopise E116 221 Kč
Vyjádření lékaře k formuláři E107, E112, E113, E114, E115, E123, a E 202, pokud není požadováno vyšetření pacienta 221 Kč
Rentgenové vyšetření žaludku za účelem zjištění cizích předmětů 747 Kč
Rentgenové vyšetření tlustého střeva za účelem zjištění cizích předmětů 1 082 Kč
Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi - Widmarkovou zkouškou 72 Kč
Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi - plynovou chromatografií 487 Kč
Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve 210 Kč
Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití či podání návykových psychotropních a jiných látek než alkohol 474 Kč
Vyplnění zdravotnické části dotazníku lékařem 221 Kč
Lékařská prohlídka zubním lékařem 82 Kč
Vyšetření zdravotního stavu včetně vyplnění tiskopisu - posouzení zjišťovacích lékařských prohlídek 473 Kč
Vyšetření zdravotního stavu včetně vyplnění tiskopisu - posouzení kontrolních lékařských prohlídek 257 Kč
Vyšetření zdravotního stavu včetně vyplnění tiskopisu - posouzení bezmocnosti, těžkého postižení atd. 184 Kč
Vyšetření zdravotního stavu včetně vyplnění tiskopisu - pro účely dávek a služeb sociální péče 74 Kč
Vyšetření zdravotního stavu včetně vyplnění tiskopisu - pro účely umístění do Ústavu sociální péče 221 Kč
Vyšetření zdravotního stavu včetně vyplnění tiskopisu - pro účely pěstounství nebo osvojení 257 Kč
Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádané státním zastupitelstvím nebo soudem 74 Kč
Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádané státním zastupitelstvím nebo soudem zpracovaná na podkladě zdravotnické dokumentace 221 Kč
Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádané státním zastupitelstvím nebo soudem zpracovaná na podkladě zdravotnické dokumentace obsahující celkové hodnocení zdravotného stavu 453 Kč
Lékařská zpráva o lékařském vyšetření osoby dožádané státním zastupitelstvím nebo soudem 184 Kč
Lékařská zpráva o lékařském vyšetření osoby dožádané státním zastupitelstvím nebo soudem obsahující celkové hodnocení zdravotného stavu 705 Kč
Lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby 74 Kč
Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické dokumentace 221 Kč
Lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání násilného trestného činu 272 Kč
Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu 184 Kč
Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve 210 Kč
Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití či podání návykových psychotropních a jiných látek než alkohol 474 Kč
Odběr žilní krve osoby při podezření z požití či podání návykových psychotropních a jiných látek než alkohol 27 Kč
Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi - Widmarkovou zkouškou 72 Kč
Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi - plynovou chromatografií 487 Kč
Vyšetření zdravotního stavu včetně vyplnění tiskopisu - uchazeče do zaměstnání pro účely zprostředkování zaměstnání 184 Kč
Vyjádření o zdravotním stavu včetně vyplnění tiskopisu - před nástupem na rekvalifikaci 122 Kč
Vyjádření o zdravotním stavu včetně vyplnění tiskopisu - o vhodnosti zaměstnání pro úřad práce 122 Kč
Vyjádření o zdravotním stavu včetně vyplnění tiskopisu - o vhodnosti rozvázání pracovního poměru osoby se zdravotním postižením 122 Kč
Nezbytná administrativní činnost lékaře 100 Kč
Vyhledání, nahlížení do zdravotnické dokumentace za přítomnosti zdrav. pracovníka - 30min (zdarma pacient při hospitalizaci, ambulantním ošetření a vyšetření – je součástí poskytovanézdravotní péče) 300 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 250 Kč
Vyplnění dotazníku pro komerční pojišťovny 250 Kč
Pořízení kopií ze zdravotnické a související dokumentace
+ 3,-/stránka nebo 10,- uložení na CD
200 Kč
Parkovné Cena
Parkovné pacienti ambulantní 0 – 30 min. ZDARMA
Pacienti ambulantní - první hodina 60 Kč
Pacienti ambulantní - následně za každou započatou hodinu 60 Kč
Pacienti hospitalizovaní - denně 150 Kč
Komerční - celodenní (10 hod. a více) 600 Kč
Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P
(odjezdový kupón proti předložení platného průkazu ZTP obdrží na hlavní recepci)
ZDARMA

V cenách je již zahrnuta případná DPH.

n