Akce

Chystané

Momentálně připravujeme...

Realizované

Vážení přátelé,

letošní konference Setkání křesťanských zdravotníků bude kvůli pandemii Covid 19 probíhat ON-LINE. Můžete ji sledovat dvěma způsoby.

Bude přenášena v programu Zoom a streamována na YouTube:

https://www.youtube.com/user/1652BOROMEJKY

Pokud chcete použít program Zoom na počítači:

stáhněte a nainstalujte si program Zoom do PC:

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

nebo v mobilu:

stáhněte aplikaci Zoom z Google Play či iOS.

Přihlaste se do aplikace a připojte k Meetingu ID = 99059859257


Mše svatá, která měla být sloužena v 8:30 h, nakonec nebude. Vysílání začne od 9:45 h, abyste měli čas se v klidu připojit. Program začne od 10:00 h zahájením a organizačními pokyny.

Časy přednášek:

10:15 h Máme právo na smrt?   MUDr. Eduard Havel, Ph.D.

10:45 h Dříve vyslovená přání    MUDr. Ondřej Kopecký

11:15 h Specifika péče o umírající a komunikace s nimi   Mgr. Monika Marková

11:45 h Příprava příbuzných na smrt blízkého, psychologická podpora   Bc. Andrea Radomská, Dis.


Dále bude program pokračovat

 

od 14:00 h „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel.“ (Jan 11, 21;32)   Doc. Jaroslav Brož, Th. D. S. S. L.

14:30 h Doprovázení pozůstalých   PhDr. ThLic. Mgr. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D.

 

Od 15:00 do 16:00 h bude diskuse

V diskuzi můžete přednášejícím položit otázku buď

chatem v programu Zoom nebo mailem: setkanikz@boromejky.cz

<mailto:setkanikz@boromejky.cz>

 

Přejeme vše dobré a hlavně pevné zdraví všem

sestry Boromejky

Přílohy

POZOR: termín registrace prodloužen!

 

Třetí společný workshop mladých geriatrů a mladých praktiků s tématem SPOLUPRÁCE A COMPLIANCE je určen zejména začínajícím praktickým lékařům, geriatrům, internistům či gerontopsychiatrům. Do naplnění kapacity sálu rádi uvítáme také zkušenější kolegy a lékaře z dalších oborů, které program workshopu zaujme. Akce je pořádaná ve spolupráci s OS ČLK Praha 1 dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a bude ohodnocena v rámci celoživotního vzdělávání lékařů ČLK.
 

Termín: sobota 18. 1. 2020, od 9.00 - 17.00 hodin

Místo: Přednášková aula Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Registrace: Přihlášky k pasivní účasti zasílejte do 15.1.2019, nebo do naplnění kapacity sálu (max 100 lidí).

REGISTRACE NUTNÁ i pro přednášející. Registrujte se pomocí formuláře níže.

Účastnický poplatek 350,- Kč zašlete do 9.1.2020 na účet NMSKB:
č.ú.: 1285440011/0100, VS 82641 a do poznámky při platbě uveďte své jméno a příjmení. Přednášejícím je poplatek předem uhrazen.


Na organizaci workshopu se podílejí Sekce mladých geriatrů ČGGS ČLS JEP, Mladí praktici z.s. a Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze s podporou European Academy of Medicine of Ageing a Geriatrics for Juniors (G4J).
 

Přílohy

Hospicové dovednosti pro zdravotní sestry

Odborný 4denní kurz je rozdělen do 2 částí. První dvoudenní část se koná v říjnu a druhá dvoudenní část v listopadu tohoto roku.

Termíny:

22. - 23. 10. 2019. Část I.
11. - 12. 11. 2019. Část II.

Místo:

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, 118 00 Praha1
Přednášková aula nemocnice

Pořadatel:

Česká společnost hospicové péče ČLS JEP, Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2, IČO 00444359,
DIČ CZ00444359

Odborný garant:

MUDr. Jana Vlková, Ph.D., vědecký sekretář ČSHP

Akreditováno:

Česká asociace sester

Kapacita:

Maximálně 30 účastníků

Účastnický poplatek:

2 900,- Kč (uhraďte dle pokynů po přihlášení
Potvrzení o zaplacení je nutné předložit při registraci.

Přihlašovat se můžete prostřednictvím níže uvedeného registračního formuláře nebo přímo na e-mailu: cshp@seznam.cz

Charakteristika:

Odborný 4denní kurz se specializuje na problematiku péče o umírající pacienty. Zahrnuje podstatné medicínské otázky, ale hlavně se zaměřuje na duševní a duchovní přesahy hospicové péče. Je určen pro nováčky i zkušené sestry, které se chtějí znovu zamyslet nad svými postoji, získat nové informace, dovednosti, podněty pro vlastní profesní růst, oživit si tematiku a nadšení pro svou práci.

Rámcový program (podrobný časový program včetně přednášejících najdete v příloze)

1. den
Historie, filozofie, financování
Etika a práva pacientů
Eutanázie
Infekční pacient
Nausea, zvracení
Zácpa, průjem, žloutenka

2. den
Kompetence a odpovědnost zdravotní sestry z právního hlediska
Opatrovnictví
Dříve vyslovené přání
Závěť a převody majetku
Oligurie, anurie
Teplota
Potřeby umírajících
Fáze dle Kübller-Rossové

3. den
Invazivní vstupy

4. den
Bolest
Stomie
Dekubity, kožní defekty
Duchovní péče 

Přílohy

Název: Druhý společný workshop mladých geriatrů a mladých praktiků "JAK SE TVOŘÍ TRADICE?"
Termín: sobota 19. 1. 2019, od 9.00 - 17.00 hodin
Místo: Přednášková aula Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Workshop je určen zejména začínajícím praktickým lékařům, geriatrům, internistům či gerontopsychiatrům. Do naplnění kapacity sálu rádi uvítáme také zkušenější kolegy a lékaře z dalších oborů, které program workshopu zaujme. Akce je pořádaná ve spolupráci s OS ČLK Praha 1. dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a bude ohodnocena 6 kredity v rámci celoživotního vzdělávání lékařů ČLK.

Registrace: Přihlášky k pasivní účasti zasílejte do 5.1.2019, nebo do naplnění kapacity sálu (max 100 lidí).
REGISTRACE NUTNÁ: geriatrie@nmskb.cz nebo mladi.praktici@centrum.cz. Prosím, uvádějte jméno, bydliště, pracoviště (ev IČO, pokud Vám platí akci zaměstnavatel).
Účastnický poplatek 300,- Kč zašlete do 9.1.2018 na účet NMSKB
č.ú.: 1285440011/0100, VS 82641 a do poznámky při platbě uvádějte své jméno a příjmení.

POZOR: REGISTRACE NA TUTO AKCI JE UZAVŘENA. KAPACITA WORSHOPU JE NAPLNĚNA.


Akce je pořádána ve spolupráci s GEPA. CZ/ Za kvalitu péče v gerontologii.

Přílohy

Termín Čas Místo
20. 1. 2018 9:00 - 17:00 přednášková aula

Akce je hodnocena 6 kredity celoživotního vzdělávání ČLK.

Pro více informací klikněte zde ›

Zde si můžete stáhnout prezentace přednášek z odborného semináře pro praktické lékaře (ze dne 18. června 2014). Všechny prezentace mohou být použity pouze v souladu se Zákonem č. 121/2000 Sb., o ochraně autorských práv.

Zde si můžete stáhnout prezentace přednášek z odborného semináře pro praktické lékaře (ze dne 25. března 2014). Všechny prezentace mohou být použity pouze v souladu se Zákonem č. 121/2000 Sb., o ochraně autorských práv.

Zde si můžete stáhnout prezentace přednášek z odborného semináře pro praktické lékaře a všeobecné sestry (ze dne 12. listopadu 2013), který byl pořádán u příležitosti 20. výročí navrácení nemocnice zpět Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.