Akce

Chystané

Momentálně připravujeme...

Realizované

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Sekce mladých geriatrů ČGGS ČLS JEP, Mladí praktici z.s. a Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 1 pořádají:

Společný workshop mladých geriatrů a mladých praktiků

Termín: Sobota 27. 1.2024
Čas: od 9:30 do 16:15 hodin

Zveme zvláště začínající praktické lékaře, geriatry, internisty či gerontopsychiatry. Do naplnění kapacity sálu rádi uvítáme i zkušenější kolegy a lékaře z dalších oborů, které program zaujme.

Místo: Přednášková aula Nemocnice Milosrdných sester sv. K. Boromejského v Praze, Vlašská 366/36, Praha 1 – Malá Strana

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s OS ČLK Praha 1 (ohodnocena 6 kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Přihlášky k pasivní účasti do 15.1.2024 nebo do naplnění kapacity sálu (max 100 lidí) REGISTRACE NUTNÁ i pro přednášející.

Účastnický poplatek 500,- Kč zašlete nejpozději do 15.1.2024 na účet
Bankovní účet: 242508296/0300, ČSOB a.s. Praha 8
Variabilní symbol: 112024
Do poznámky při platbě uvádějte své jméno a příjmení
Pokud budete potřebovat k platbě vystavit fakturu, vyplňte při registraci přesné fakturační údaje plátce. Přednášejícím je poplatek předem uhrazen.

Dopolední blok: Nové mezioborové doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných kognitivních poruch je pořádán s podporou Fondů EHP/Norska 2014–2021 v rámci implementace NAPAN 2020-2030

Odpolední blok: Spolupráce geriatrických ambulancí a praktických lékařů je pořádán s podporou Alzheimer nadačního fondu

PROGRAM:

9:00 – 9:30 registrace účastníků

9:30 zahájení odborného programu, čestní hosté

9:40 Nové mezioborové doporučené postupy pro diagnostiku Alzheimerovy nemoci a jiných kognitivních poruch - MUDr. Zuzana Šnajdrová (NMSKB Praha)

10:10 Nové mezioborové doporučené postupy pro léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných kognitivních poruch – MUDr. Hana Vaňková Ph.D. (3.LF UK, Praha)


10:45 Coffee-break

11:10 Kazuistiky- Pacient s kognitivní poruchou a komorbiditami v praxi VPL-
MUDr. Norbert Král (Praktický lékař Pankrác s.r.o. )

11:30 Nové mezioborové doporučené postupy –pacient s kognitivní poruchou a komorbiditami, postdiagnostická podpora - MUDr. Hana Vaňková Ph.D. (3.LF UK, Praha) 11.50 Národní plán rozvoje geriatrie – MUDr. Hana Vaňková Ph.D. a účastníci

Diskuse:
12:10 Nové mezioborové doporučené postupy – průchodnost pacienta s kognitivní poruchou systémem zdravotnictví ČR - MUDr. Zuzana Šnajdrová (NMSKB Praha)

12:30 Péče o pacienta s demencí a plicními komorbiditami – MUDr. Lenka Povýšilová (Pneumologie, respirační fyzioterapie a alergologie, Poliklinika Pod Marjánkou, Praha 6)

13:00-13:30 oběd 1. Skupina, organizační setkání mladých geriatrů

13:30-14:00 oběd 2. Skupina

14.:00 Alzheimer nadační fond – Mgr. Šárka Kovandová

14:10 Vyšetření geriatrické křehkosti (frailty) – proč a kdy? MUDr. Hana Vaňková Ph.D.

14:40 Case management pacienta s kognitivní poruchou – Kazuistiky

MUDr. Vojtěch Mucha (Ordinace praktického lékaře Praha 8)

15:05 Diskuse s kávou

15:15 Vize spolupráce ČGGS s Alzheimer nadačním fondem, plán dalšího workshopu

15:35 Možnosti paliativní péče v terminálním stádiu demence – přednášející bude upřesněn

16:15 Závěr workshopu

Prosíme, pokud se přihlásíte a nebudete se moci z vážných důvodů dostavit, dejte nám vědět, abychom mohli nabídnout místa náhradníkům.
E-mail pro omluvy: zuzana.snajdrova@nmskb.cz
Těšíme se na Vás.
Za organizátory MUDr. Zuzana Šnajdrová, odborný garant akce

MUDr. Hana Vaňková, Ph.D. MUDr. Vojtěch Mucha

Přílohy

Vážení přátelé,

letošní konference Setkání křesťanských zdravotníků bude kvůli pandemii Covid 19 probíhat ON-LINE. Můžete ji sledovat dvěma způsoby.

Bude přenášena v programu Zoom a streamována na YouTube:

https://www.youtube.com/user/1652BOROMEJKY

Pokud chcete použít program Zoom na počítači:

stáhněte a nainstalujte si program Zoom do PC:

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

nebo v mobilu:

stáhněte aplikaci Zoom z Google Play či iOS.

Přihlaste se do aplikace a připojte k Meetingu ID = 99059859257


Mše svatá, která měla být sloužena v 8:30 h, nakonec nebude. Vysílání začne od 9:45 h, abyste měli čas se v klidu připojit. Program začne od 10:00 h zahájením a organizačními pokyny.

Časy přednášek:

10:15 h Máme právo na smrt?   MUDr. Eduard Havel, Ph.D.

10:45 h Dříve vyslovená přání    MUDr. Ondřej Kopecký

11:15 h Specifika péče o umírající a komunikace s nimi   Mgr. Monika Marková

11:45 h Příprava příbuzných na smrt blízkého, psychologická podpora   Bc. Andrea Radomská, Dis.


Dále bude program pokračovat

 

od 14:00 h „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel.“ (Jan 11, 21;32)   Doc. Jaroslav Brož, Th. D. S. S. L.

14:30 h Doprovázení pozůstalých   PhDr. ThLic. Mgr. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D.

 

Od 15:00 do 16:00 h bude diskuse

V diskuzi můžete přednášejícím položit otázku buď

chatem v programu Zoom nebo mailem: setkanikz@boromejky.cz

<mailto:setkanikz@boromejky.cz>

 

Přejeme vše dobré a hlavně pevné zdraví všem

sestry Boromejky

Přílohy

POZOR: termín registrace prodloužen!

 

Třetí společný workshop mladých geriatrů a mladých praktiků s tématem SPOLUPRÁCE A COMPLIANCE je určen zejména začínajícím praktickým lékařům, geriatrům, internistům či gerontopsychiatrům. Do naplnění kapacity sálu rádi uvítáme také zkušenější kolegy a lékaře z dalších oborů, které program workshopu zaujme. Akce je pořádaná ve spolupráci s OS ČLK Praha 1 dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a bude ohodnocena v rámci celoživotního vzdělávání lékařů ČLK.
 

Termín: sobota 18. 1. 2020, od 9.00 - 17.00 hodin

Místo: Přednášková aula Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Registrace: Přihlášky k pasivní účasti zasílejte do 15.1.2019, nebo do naplnění kapacity sálu (max 100 lidí).

REGISTRACE NUTNÁ i pro přednášející. Registrujte se pomocí formuláře níže.

Účastnický poplatek 350,- Kč zašlete do 9.1.2020 na účet NMSKB:
č.ú.: 1285440011/0100, VS 82641 a do poznámky při platbě uveďte své jméno a příjmení. Přednášejícím je poplatek předem uhrazen.


Na organizaci workshopu se podílejí Sekce mladých geriatrů ČGGS ČLS JEP, Mladí praktici z.s. a Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze s podporou European Academy of Medicine of Ageing a Geriatrics for Juniors (G4J).
 

Přílohy

Hospicové dovednosti pro zdravotní sestry

Odborný 4denní kurz je rozdělen do 2 částí. První dvoudenní část se koná v říjnu a druhá dvoudenní část v listopadu tohoto roku.

Termíny:

22. - 23. 10. 2019. Část I.
11. - 12. 11. 2019. Část II.

Místo:

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, 118 00 Praha1
Přednášková aula nemocnice

Pořadatel:

Česká společnost hospicové péče ČLS JEP, Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2, IČO 00444359,
DIČ CZ00444359

Odborný garant:

MUDr. Jana Vlková, Ph.D., vědecký sekretář ČSHP

Akreditováno:

Česká asociace sester

Kapacita:

Maximálně 30 účastníků

Účastnický poplatek:

2 900,- Kč (uhraďte dle pokynů po přihlášení
Potvrzení o zaplacení je nutné předložit při registraci.

Přihlašovat se můžete prostřednictvím níže uvedeného registračního formuláře nebo přímo na e-mailu: cshp@seznam.cz

Charakteristika:

Odborný 4denní kurz se specializuje na problematiku péče o umírající pacienty. Zahrnuje podstatné medicínské otázky, ale hlavně se zaměřuje na duševní a duchovní přesahy hospicové péče. Je určen pro nováčky i zkušené sestry, které se chtějí znovu zamyslet nad svými postoji, získat nové informace, dovednosti, podněty pro vlastní profesní růst, oživit si tematiku a nadšení pro svou práci.

Rámcový program (podrobný časový program včetně přednášejících najdete v příloze)

1. den
Historie, filozofie, financování
Etika a práva pacientů
Eutanázie
Infekční pacient
Nausea, zvracení
Zácpa, průjem, žloutenka

2. den
Kompetence a odpovědnost zdravotní sestry z právního hlediska
Opatrovnictví
Dříve vyslovené přání
Závěť a převody majetku
Oligurie, anurie
Teplota
Potřeby umírajících
Fáze dle Kübller-Rossové

3. den
Invazivní vstupy

4. den
Bolest
Stomie
Dekubity, kožní defekty
Duchovní péče 

Přílohy

Název: Druhý společný workshop mladých geriatrů a mladých praktiků "JAK SE TVOŘÍ TRADICE?"
Termín: sobota 19. 1. 2019, od 9.00 - 17.00 hodin
Místo: Přednášková aula Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Workshop je určen zejména začínajícím praktickým lékařům, geriatrům, internistům či gerontopsychiatrům. Do naplnění kapacity sálu rádi uvítáme také zkušenější kolegy a lékaře z dalších oborů, které program workshopu zaujme. Akce je pořádaná ve spolupráci s OS ČLK Praha 1. dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a bude ohodnocena 6 kredity v rámci celoživotního vzdělávání lékařů ČLK.

Registrace: Přihlášky k pasivní účasti zasílejte do 5.1.2019, nebo do naplnění kapacity sálu (max 100 lidí).
REGISTRACE NUTNÁ: geriatrie@nmskb.cz nebo mladi.praktici@centrum.cz. Prosím, uvádějte jméno, bydliště, pracoviště (ev IČO, pokud Vám platí akci zaměstnavatel).
Účastnický poplatek 300,- Kč zašlete do 9.1.2018 na účet NMSKB
č.ú.: 1285440011/0100, VS 82641 a do poznámky při platbě uvádějte své jméno a příjmení.

POZOR: REGISTRACE NA TUTO AKCI JE UZAVŘENA. KAPACITA WORSHOPU JE NAPLNĚNA.


Akce je pořádána ve spolupráci s GEPA. CZ/ Za kvalitu péče v gerontologii.

Přílohy

Termín Čas Místo
20. 1. 2018 9:00 - 17:00 přednášková aula

Akce je hodnocena 6 kredity celoživotního vzdělávání ČLK.

Pro více informací klikněte zde ›

Zde si můžete stáhnout prezentace přednášek z odborného semináře pro praktické lékaře (ze dne 18. června 2014). Všechny prezentace mohou být použity pouze v souladu se Zákonem č. 121/2000 Sb., o ochraně autorských práv.

Zde si můžete stáhnout prezentace přednášek z odborného semináře pro praktické lékaře (ze dne 25. března 2014). Všechny prezentace mohou být použity pouze v souladu se Zákonem č. 121/2000 Sb., o ochraně autorských práv.

Zde si můžete stáhnout prezentace přednášek z odborného semináře pro praktické lékaře a všeobecné sestry (ze dne 12. listopadu 2013), který byl pořádán u příležitosti 20. výročí navrácení nemocnice zpět Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.