Akce

Chystané

Hospicové dovednosti pro zdravotní sestry

Odborný 4denní kurz je rozdělen do 2 částí. První dvoudenní část se koná v říjnu a druhá dvoudenní část v listopadu tohoto roku.

Termíny:

22. - 23. 10. 2019. Část I.
11. - 12. 11. 2019. Část II.

Místo:

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, 118 00 Praha1
Přednášková aula nemocnice

Pořadatel:

Česká společnost hospicové péče ČLS JEP, Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2, IČO 00444359,
DIČ CZ00444359

Odborný garant:

MUDr. Jana Vlková, Ph.D., vědecký sekretář ČSHP

Akreditováno:

Česká asociace sester

Kapacita:

Maximálně 30 účastníků

Účastnický poplatek:

2 900,- Kč (uhraďte dle pokynů po přihlášení
Potvrzení o zaplacení je nutné předložit při registraci.

Přihlašovat se můžete prostřednictvím níže uvedeného registračního formuláře nebo přímo na e-mailu: cshp@seznam.cz

Charakteristika:

Odborný 4denní kurz se specializuje na problematiku péče o umírající pacienty. Zahrnuje podstatné medicínské otázky, ale hlavně se zaměřuje na duševní a duchovní přesahy hospicové péče. Je určen pro nováčky i zkušené sestry, které se chtějí znovu zamyslet nad svými postoji, získat nové informace, dovednosti, podněty pro vlastní profesní růst, oživit si tematiku a nadšení pro svou práci.

Rámcový program (podrobný časový program včetně přednášejících najdete v příloze)

1. den
Historie, filozofie, financování
Etika a práva pacientů
Eutanázie
Infekční pacient
Nausea, zvracení
Zácpa, průjem, žloutenka

2. den
Kompetence a odpovědnost zdravotní sestry z právního hlediska
Opatrovnictví
Dříve vyslovené přání
Závěť a převody majetku
Oligurie, anurie
Teplota
Potřeby umírajících
Fáze dle Kübller-Rossové

3. den
Invazivní vstupy

4. den
Bolest
Stomie
Dekubity, kožní defekty
Duchovní péče 

Přílohy

Registrace

Jméno *
Příjmení *
Titul
Firma / instituce
E-mail *
Telefon
Poznámka
* povinná položka

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle GDPR.

Realizované

Název: Druhý společný workshop mladých geriatrů a mladých praktiků "JAK SE TVOŘÍ TRADICE?"
Termín: sobota 19. 1. 2019, od 9.00 - 17.00 hodin
Místo: Přednášková aula Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Workshop je určen zejména začínajícím praktickým lékařům, geriatrům, internistům či gerontopsychiatrům. Do naplnění kapacity sálu rádi uvítáme také zkušenější kolegy a lékaře z dalších oborů, které program workshopu zaujme. Akce je pořádaná ve spolupráci s OS ČLK Praha 1. dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a bude ohodnocena 6 kredity v rámci celoživotního vzdělávání lékařů ČLK.

Registrace: Přihlášky k pasivní účasti zasílejte do 5.1.2019, nebo do naplnění kapacity sálu (max 100 lidí).
REGISTRACE NUTNÁ: geriatrie@nmskb.cz nebo mladi.praktici@centrum.cz. Prosím, uvádějte jméno, bydliště, pracoviště (ev IČO, pokud Vám platí akci zaměstnavatel).
Účastnický poplatek 300,- Kč zašlete do 9.1.2018 na účet NMSKB
č.ú.: 1285440011/0100, VS 82641 a do poznámky při platbě uvádějte své jméno a příjmení.

POZOR: REGISTRACE NA TUTO AKCI JE UZAVŘENA. KAPACITA WORSHOPU JE NAPLNĚNA.


Akce je pořádána ve spolupráci s GEPA. CZ/ Za kvalitu péče v gerontologii.

Přílohy

Termín Čas Místo
20. 1. 2018 9:00 - 17:00 přednášková aula

Akce je hodnocena 6 kredity celoživotního vzdělávání ČLK.

Pro více informací klikněte zde ›

Zde si můžete stáhnout prezentace přednášek z odborného semináře pro praktické lékaře (ze dne 18. června 2014). Všechny prezentace mohou být použity pouze v souladu se Zákonem č. 121/2000 Sb., o ochraně autorských práv.

Zde si můžete stáhnout prezentace přednášek z odborného semináře pro praktické lékaře (ze dne 25. března 2014). Všechny prezentace mohou být použity pouze v souladu se Zákonem č. 121/2000 Sb., o ochraně autorských práv.

Zde si můžete stáhnout prezentace přednášek z odborného semináře pro praktické lékaře a všeobecné sestry (ze dne 12. listopadu 2013), který byl pořádán u příležitosti 20. výročí navrácení nemocnice zpět Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.