Vedení nemocnice

Správní a dozorčí rada

S.M. Radima Mgr. Jana Ivančicová Předseda správní rady
MUDr. Jan Švejda Místopředseda správní rady
S.M. Norberta Dobromila Sukupová, Mgr., DiS. Člen správní rady
S.M. Clemens Marie Vránová Člen správní rady
MUDr. Petr Pěkný Člen správní rady
Ing. Radovan Pavlica Předseda dozorčí rady
MUDr. Tomáš Pospíšil Člen dozorčí rady
Doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D. Člen dozorčí rady
S. M. Bohuslava Marie Kubačáková Člen dozorčí rady
P. ThLic. Bc. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR Člen dozorčí rady
S. M. Amidea Blanka Rybecká Člen dozorčí rady
Ing. Soňa Habrovcová Člen dozorčí rady

Management nemocnice

S.M. Radima Mgr. Jana Ivančicová ředitel
MUDr. Jan Švejda náměstek pro léčebně-preventivní péči
S.M. Norberta Dobromila Sukupová, Mgr., DiS. hlavní sestra
Pavel Drobný vedoucí IT
MUDr. Gustav Berlinger primář Anesteziologicko-resuscitančního oddělení
MUDr. Jaroslav Verner primář Chirurgického oddělení
MUDr. Jan Švejda primář Interního oddělení
MUDr. Přemysla Pavlína Marková primář oddělení Ošetřovatelské péče
MUDr. Přemysla Pavlína Marková primář Oddělení paliativní péče
MUDr. Jiří Papoušek primář Rehabilitačního oddělení
MUDr. Martin Janče primář Radiodiagnostického oddělení
Ing. Juraj Lovecký vedoucí Oddělení klinické biochemie
PharmDr. S.M. Edith Hana Machová, SCB hlavní lékárník