Vedení nemocnice

Správní a dozorčí rada

PhDr. Kateřina Svobodová Předseda správní rady
S.M. Radima Jana Ivančicová Místopředseda správní rady
S.M. Clemens Marie Vránová Člen správní rady
S.M. Norberta Dobromila Sukupová, Mgr., DiS. Člen správní rady
Ing. Jaromír Joukl Člen správní rady
MUDr. Pavel Kubíček Člen správní rady
MUDr. Jan Švejda Člen správní rady
Mgr. Tomáš Krajník Předseda dozorčí rady
MUDr. Tomáš Pospíšil Člen dozorčí rady
Doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D. Člen dozorčí rady
S. M. Bohuslava Marie Kubačáková Člen dozorčí rady
RNDr. Karel Matyska, CSc. Člen dozorčí rady
Ing. Radovan Pavlica Člen dozorčí rady
P. ThLic. Bc. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR Člen dozorčí rady
S. M. Amidea Blanka Rybecká Člen dozorčí rady

Management nemocnice

PhDr. Kateřina Svobodová ředitel
Ing. Jaromír Joukl ekonomický náměstek
MUDr. Jan Švejda náměstek pro léčebně-preventivní péči
S.M. Norberta Dobromila Sukupová, Mgr., DiS. hlavní sestra
Bc. Miroslav Pavlíček, MBA vedoucí IT
Mgr. Vladimír Vondráček vedoucí Technického provozu
MUDr. Gustav Berlinger primář Anesteziologicko-resuscitančního oddělení
MUDr. Jaroslav Verner primář Chirurgického oddělení
MUDr. Jan Švejda primář Interního oddělení
MUDr. Přemysla Pavlína Marková primář oddělení Ošetřovatelské péče
MUDr. Přemysla Pavlína Marková primář Oddělení paliativní péče
MUDr. Jiří Papoušek primář Rehabilitačního oddělení
MUDr. Martin Janče primář Radiodiagnostického oddělení
Ing. Juraj Lovecký vedoucí Oddělení klinické biochemie
PharmDr. S.M. Edith Hana Machová, SCB hlavní lékárník