Vedení nemocnice

Správní a dozorčí rada

S. M. Radima Mgr. Jana Ivančicová předsedkyně správní rady
MUDr. Jan Švejda místopředseda správní rady
S. M. Norberta Mgr. Dobromila Sukupová, DiS. členka správní rady
S. M. Clemens Marie Vránová členka správní rady
MUDr. Petr Pěkný člen správní rady
Ing. Radovan Pavlica předseda dozorčí rady
MUDr. Tomáš Pospíšil člen dozorčí rady
S. M. Bohuslava Marie Kubačáková členka dozorčí rady
S. M. Amidea Blanka Rybecká členka dozorčí rady
Ing. Soňa Habrovcová členka dozorčí rady

Management nemocnice

S. M. Radima Mgr. Jana Ivančicová ředitelka
MUDr. Jan Švejda náměstek pro léčebně preventivní péči
S. M. Norberta Mgr. Dobromila Sukupová, DiS. hlavní sestra
MUDr. Jan Šindelář primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení
MUDr. Jaroslav Verner primář Chirurgického oddělení
MUDr. Jan Švejda primář Interního oddělení
S. M. Přemysla MUDr. Pavlína Marková primářka Oddělení následné péče
S. M. Přemysla MUDr. Pavlína Marková primářka Oddělení paliativní péče
MUDr. Bc. Tereza Gueye, Ph.D. primářka Rehabilitačního oddělení
MUDr. Martin Janče primář Radiodiagnostického oddělení
Ing. Juraj Lovecký vedoucí Oddělení klinické biochemie
S. M. Edith PharmDr. Hana Machová vedoucí lékárnice