Vize nemocnice

Nemocnice chce být zařízením:

  • s přívětivou atmosférou, s lidským a individuálním přístupem ke každému pacientovi, založeným na základě morálních a etických zásad, vycházejících z křesťanských hodnot, poskytující komplexní služby v klidném prostředí historického centra metropole, a tím významně doplňující systém poskytovatelů zdravotní péče,
  • poskytující akutní lůžkovou i ambulantní péči a specializující se zvláště na gastroenterologii, rehabilitaci, paliativní i následnou a domácí péči, splňující náročné standardy akutní i chronické medicíny,
  • všeobecně známým a vyhledávaným, uznávaným veřejností a odbornými autoritami pro svoji jedinečnou integritu zdravotní a duchovní péče, orientovanou na pacienta i jeho blízké,
  • spravovaným způsobem, který zabezpečuje jeho další rozvoj a vytváří takové prostředí, ve kterém se dobře cítí pacienti, jejich blízcí i zaměstnanci nemocnice, spolupracující široce s praktickými lékaři, specialisty, dobrovolníky i ostatními partnery ve prospěch pacienta a být místem užitečných setkávání.

Posláním nemocnice je:

  • služba člověku, spočívající v navracení zdraví a zlepšování kvality života nemocných prostředky současné medicíny na principech křesťanské etiky,
  • vytváření příznivé atmosféry prostřednictvím vzájemných přátelských vztahů mezi odbornými týmy nemocnice, pacienty a jejich blízkými.