Finanční pomoc

 • Složením finančního daru v hotovosti v pokladně NMSKB (III.patro č. dveří 374).
 • Zasláním finančního daru formou složenky, kterou si vyzvednete na sesterně příslušného oddělení - vzor vyplněné složenky, seznam středisek.
 • Převodem darované finanční částky
  • na účet darů a dotací:
   27-3147280207/0100
  • na účet veřejné sbírky:
   107-4482900287/0100
  u Komerční banky, a.s., Malostranské náměstí 37/23, 118 33 Praha 1
  IBAN: CZ8301000000273147280207 nebo CZ4501000000437528410237.

  Jako variabilní symbol udejte kód nákladového střediska - seznam středisek.
 • Anonymním přispěním finanční částkou do pokladničky NMSKB v recepci nemocnice.
 • Zakoupením darovacího certifikátu ve Vámi vybrané finanční výši pro Vámi vybrané oddělení. Zobrazit více informací
 • Zasláním dárcovské DMS ve tvaru: DMS BOROMEJKY na telefonní číslo 87 777

Potvrzení nebo darovací smlouva

Na požádání vystavíme na finanční nebo věcný dar potvrzení nebo darovací smlouvu, které slouží jako doklad pro snížení základu daně pro podnikatele nebo mzdovou účtárnu k ročnímu vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti podle ustanovení §15 a §20 zákona č. 586/92 Sb. o dani z příjmu ve znění pozdějších předpisů. Finanční úřad chce většinou na vyšší částky doložit darovací smlouvu.

Firmy mohou po dohodě získat umístění aktivního vlastního odkazu s firemním logem na tomto webu.

V případě, že chcete věnovat peníze anonymně a oznámíte nám to, může být smlouva vystavena také, ale Vaše jméno nebude nikde zveřejněno.

Tímto postupem budete mít jistotu o správném využití vašich darů a zamezí se možným nedorozuměním. O způsobu využití Vaší pomoci Vás budeme průběžně informovat na jednotlivých odděleních naší nemocnice.

Vzory smluv ke stažení

Snížení daně z příjmu

Chcete-li si darováním snížit svoji daň z příjmu, musíme za rok darovat aspoň 1000 Kč (kdo má daňový základ méně než 50 tisíc, stačí když daruje o něco víc, než jsou 2 % ze základu daně). Maximální částka darů není omezená, ale do daňového přiznání si můžeme uplatnit jen maximálně 10 % z našeho základu daně. Přitom je potřeba mít doklad o zaplacení (nebo výpis z účtu), na kterém je datum do 31. 12. toho roku, ve kterém dar uplatňujeme v daňovém přiznání.