Podpořili nás, děkujeme!

V roce 2022 činnost nemocnice podpořili:

Státní správa, samospráva

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Městská část Praha 1, Městská část Praha 6, Městská část Praha 2,

Církevní právnické osoby

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Opatství Nový Dvůr, Klášter sester premonstrátek v Doksanech,

Nadace a nadační fondy

Nadační fond Be Charity, Nadace sester Boromejek, Nadace ČEZ, Nadace J. V. J. 2017, Nadace J & T, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové,

Ostatní právnické osoby

AK Mgr. Martin Jasenský, BIVOJ, a.s., GEOSTAVBY s.r.o., KOMWAG, a. s., Pegas CZ, Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Jan Němeček, a další dárci, kteří nechtějí být jmenováni,

Pravidelní měsíční dárci

Vladimír Blasche, Gabriela Doušová, Hana Janouchová, Monika Jarošová, Ing. Hana Štěpánková, JUDr. Zuzana Šubertová, a další pravidelní měsíční přispěvatelé, kteří darovali anonymně nebo nemáme jejich souhlas se zveřejněním jména,

Fyzické osoby drobní dárci

Ing. Růžena Adelsbergerová, Filip Baloušek, Barbora Březinovám, Svatopluk Černý, Helena Dostálová, Blanka Hejlová, prof. JUDr. Antonín Hrdina, Radana Jahodová, Antonín Jech, Richard Kalhous, Jana Klienová, Lenka Kloudová, Ing. Jarmila Kroftová, Hana Labonková, MVDr. Jan Lazecký, Ing. Miroslav Novák, Tomáš Novotný, Jaroslava Passerová, Ing. Miroslav Pičman, JUDr. Pavel Pilecký, Vladimír Riegert, Ing. Aleš Skalický, Karel Schwarzenberg, Helena Skružná, Ing. Zdeněk Šťastný, Ing. Jan Trojan, Štěpán Zelinger, Ing. Jaroslav Trubka, Michaela Urbanová, Ing. Hynek Valenta, Dana Votápková, PhDR. Antonín Šimůnek, a další přispěvatelé, kteří darovali anonymně nebo nemáme jejich souhlas se zveřejněním údajů,

Další podporu nám poskytlo mnoho anonymních dárců, a to formou

Zasláním DMS, příspěvky do kasiček v nemocnici a v Městských divadlech pražských a prostřednictvím portálu Donio,

Věcné dary poskytli

ALZA CZ, MALKOL CZO s.r.o., Nadace sester boromejek, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Řeholní dům sv. Kříže, Pan Chudík Karel, Pan Stekla Ivan, Paní Svobodová Hana.


Všem dárcům a přátelům nemocnice patří velké poděkování!

Velmi si vážíme pomoci všech, kteří v roce 2022 poskytli naší nemocnici finanční i věcné dary.

V roce 2021 činnost nemocnice podpořili:

Státní správa, samospráva

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Městská část Praha 1, Městská část Praha 6, Městská část Praha 4, Městská část Praha 5, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,

Církevní právnické osoby

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Česká provincie Congregatio Jesu, Česká provincie Kongregace Školských sester de Notre Dame, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Opatství Nový Dvůr, Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, Římskokatolická farnost Divišov a další církevní organizace, které darovaly anonymně nebo nemáme jejich souhlas se zveřejněním,

Nadace a nadační fondy

Nadace sester Boromejek (Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského), Nadace ČEZ, Nadace ČSZTSÚKL, Nadace J. V. J. 2017, Nadace T-SOFT ETERNITY, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové,

Ostatní právnické osoby

Administrace insolvencí CITY TOWER, v. o. s., AGA SERVIS, spol. s r. o., Amgen, s. r. o., Bivoj, a. s., ATAIRU, s. r. o., Deloitte CZ Services, s. r. o., Drinkmatic, s. r. o., ESOFIA s. r. o., FAGRIM, s. r. o., FLUX, spol. s r. o., GEOSTAVBY, s. r. o., CHIESI CZ, s. r. o., INTER CLINIC Praha-Radotín, spol. s r. o., KOMWAG, a. s., MONETA Money Bank, a. s., ROZVAHA 2003, s. r. o., UROKAN, s. r. o., U Zlatých nůžek, s. r. o., VVV MOST, spol. s. r. o., w3w, s. r. o. a další právnické osoby, které darovaly anonymně nebo nemáme jejich souhlas se zveřejněním,

Pravidelní měsíční dárci

Vladimír Blasche, Gabriela Doušová, Hana Janouchová, Monika Jarošová, JUDr. Zuzana Šubertová a další pravidelní měsíční přispěvatelé, kteří darovali anonymně nebo nemáme jejich souhlas se zveřejněním jména,

Fyzické osoby drobní dárci

Bohuslava Bartošová, Luis Sergio Castro, Ing. Martin Černý, Helena Dostálová, P. Jan Gerndt, prof. JUDr. Ignác Hrdina, Dr. Sc Blanka Jirounková, Ing. Jana Kleinová, Ing. Karel Kotaška, Zdeňka Kundrátková, Hana Labonková, MVDr. Jan Lazecký, Zdeněk Machoň, Jaroslava Passerová, Děvana Pavlíková, Ing. Arnošt Pryl, Diana Rádl Rogerová, Irena Růžičková, Ing. Aleš Skalický, Věra Straková, Jaroslava Strouhalová, PhDr. Antonín Šimůnek, Mgr. Michaela Šreinová, Petr Vlasák, Dana Votápková a další přispěvatelé, kteří darovali anonymně nebo nemáme jejich souhlas se zveřejněním jména,

Fyzické osoby, které přispěly do sbírky na kyslíkovou stanici a další vybavení pro pacienty s COVID-19

MVDr. Pavel Bělobrádek, Eva a Josef Fiřtovi, prof. Marek Franěk, Ing. Olga Groszová a Jiří Grosz, Radek Kobsa, Magdalena Laboutková, Blanka Loeblová, MUDr. Jan Němeček, Tomáš Novotný, Petr Ptáčník, Josef Rajtmajer, Ing. Marie Rosypalová, Rostislav Silný, Ing. Jan Trojan, Ing. Michal Varaus, Štěpán Vodrážka a další přispěvatelé, kteří darovali anonymně nebo nemáme jejich souhlas se zveřejněním jména,

Další podporu nám poskytlo mnoho anonymních dárců, a to formou

Zasláním DMS, příspěvky do kasiček v nemocnici a v Městských divadlech pražských a prostřednictvím portálu Donio,

Věcné dary poskytli

Hotel AURUS, Philips Česká republika,s. r. o., VEGANLAND EU,s. r. o., Jan Bradna, Jindřich Cuchý, Alžběta Larys Čejka, Alice Griffiths, Zdeněk Krejsa, Ondřej Sýkora, Lenka Veinlichová, Jaroslav Vrána.


Velmi si vážíme pomoci všech, kteří v roce 2021 poskytli naší nemocnici finanční i věcné dary.

V roce 2020 činnost nemocnice podpořili:

Státní správa, samospráva

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky-Úřad vlády ČR,MPSV-Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ČR, Magistrát hl. města Prahy, Městská část Praha 1, Městská část Praha 6, Úřad práce ČR,

Církevní právnické osoby

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Klášter sester premonstrátek Doksany, Bavorská biskupská konference Mnichov, Opatství Nový Dvůr, Vojenský a špitální Řád sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia, z.s., Suverénní řád maltézských rytířů,

Ostatní právnické osoby

And, spol. s.r.o., Pražská energetika, a.s., Geostavby, s.r.o., Hypnosis, s.r.o., A.T.Fomax, s.r.o., OXYTECHNIC s.r.o., COMMERZBANK, a.s., ETELA, o.p.s., FLUX, s.r.o., Moneta Money Bank, a.s., Chiesi CZ s.r.o., PEGAS CZ s.r.o. - nemám zpět smlouvu, tedy ani souhlas, DMP Invest, s.r.o., NOTSERVIS a.s.- nemám zpět smlouvu, tedy ani souhlas, Chiesi CZ, s.r.o., NO+BL, kancelářský nábytek, s.r.o., Bivoj, a.s.,

Nadace a nadační fondy

Nadace Naše dítě, Nadace Ivany Zemanové, DSA – Diplomatic sposes Association Prague, Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Nadace ČEZ, Nadace J.V.J 2017,

Pravidelní měsíční dárci

Vladimír Blasche, paní Gabriela Doušová, pan Dušan Hořčík, paní Hana Janouchová, pan Jiří Kletečka, pan Zdeněk Leopold, pan Vít Šafář, pan Antonín Šimůnek, paní JUDr. Zuzana Šubertová a dalších 11 pravidelných měsíčních přispěvatelů, u nichž nemáme souhlas se zveřejněním.

Fyzické osoby drobní dárci

Ing. Ivan Dvořák, Milan Hejkrlík, Martin Husák, Blanka Jirounková, Ing. Irina Kratochvílová, Markéta Kuchařová, Ing. Karel Kulhavý, Pavel Kysilka, Hana Labonková, Luis Sergio Castro Landa, MVDr. Jan Lazecký, David Mansfeld, Marie Martinová, Jitka Morávková, Tomáš Novotný, Dana Opatrná, Ing. Anna Pacholíková, Danica Polišenská, Rostislav Pluhař, JUDr. Roman Prosa, Ing. Arnošt Pryl, Ing. Aleš Skalický, Helena Skružná, Jiří Skružný, Ing. Vojtěch Svoboda, Ing. Petr Šašek, Ing. Alexandr Šimon, Libuše Škrabalová, Ing. Jan Trojan, Jindřich Trpišovský, Ing. Radomír Ungr, Mgr. Simona Velíšková, Ladislav Vidner, Johan Hubertus Virrankari, Petr Vlasák, Ing. Bohumír Zachariáš,

Ostatní dárci si nepřejí být uváděni jmenovitě.

Další podporu nám poskytlo mnoho anonymních dárců, a to formou

Sbírky FOK, příspěvkem do kasičky na recepci NMSKB, příspěvkem do kasičky putovní a do kasičky v Divadle ABC, dárcovskými DMS, poskytnutím prostor při prodeji produktů v OC Letňany Centre, s.r.o.

Věcné dary poskytli

Vyšší řeholní představené, Centrum pro rodinu PSS, After IN, MČ Praha 1, Školní jídelna Karmelitská, PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., Solární asociace, z.s., ZŠ Rakovského, Nadace EUC Elucidate, Obec Lichoceves, Tchaj-wan a Poslanecká sněmovna ČR, Paní. J. Homolová, GHC Genetics, s.r.o., Letsgood.com s.r.o., Městská divadla pražská, Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského, Buy4less, s.r.o, Omerta Hookah Lounge Bar a KDU ČSL, Iniciativa Poděbrady šijí roušky, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Restauraci FIELD a pan Radek Kašpárek, R CAFFE Praha, Sdružení CESTA 121, ŠKODA AUTO, a.s. , Alza.cz a.s., Moneta Money Bank, a.s., MUDr. Alena Dlasková, Pan Ladislav Strnad.


Děkujeme všem, kteří poskytli pomoc a podporu naší nemocnici v době pandemie COVID-19.

Přejeme všem našim dárcům, přátelům a příznivcům hodně zdraví v roce 2020!

V roce 2019 činnost nemocnice podpořili:

Bachna Petr, černá Marie, činátl Jaroslav, Dostálová Helena, Dostál Miroslav, Hašková Daniela, Heráfová Věra, Hejkrlík Milan, Holasová Marie Ing., Charvát Pavel Ing., Janoušek Jan, Jánská Zdeňka, Jarošová Monika, Jechová Marie, Jelínek Miloš Mgr., Juhová Andrea, Korbel Milan PhDr., Klabík Pavel, Kmentová Jitka, Krejcarová Eva Bc., Kšica Josef, Kubačáková Marie, Kubát Tomáš, Kuchařová Markéta, Kundrátková Zdeňka Ing., Kysela Václav Ing. Bc., Labonková Hana, Lazecký Jan MVDr., Macek Vojtěch Ing., Macková Jana, Martinová Marie, Mohylová Helena, Nováková Lenka,Novotná Hana, Novotný Tomáš, Opatrná Dana, Paková Svatava JUDr., Paluřík Milan Ing., Passerová Jaroslava, Pechač Pavel, Peňazová Milena, Pleskotová Jana PhDr., Pluhař Rostislav, Procházková Iva, Prosová Marie, Raková Radka RnDr., Rogerová Diana Rádl, Rosolová Libuše, Sešinová Marie, Skružná Helena, Skružný Jiří, Slavíková Marie, Stavinoha Jiří, Stegmullerová Adriena, Strachová Zdeňka Ing., Stránský Jiří, Stuchlík Tomáš JUDr.,Šperling Milan, Tamášová Daniela PhDr., Tomanová Helena, Tomanová Marie, Toombsová Jana, Trenchanskaya Lidia, Trojan Jan Ing., Tužilová Daniela, Tylová Věnceslava Vaněčková Anna, Vitásek Antonín, Vlachová Věra MUDr., Vlasák Petr, Vlastníková Eva Bc., Votápková Dana, Vyhnánek Tomáš, Zachariášová Alena, Zachariáš Bohumír Ing., Žežulková Ivana.

Pravidelní měsíční dárci:

Blasche Vladimír, Doušová Gabriela, Dvořáček Josef, Janouchová Hana, Jarošová Monika, Kletečka Jiří, Leopold Zdeněk, Ing. Sojková Lenka, Šafář Vít, Šimůnek Antonín, Šubrtová Zuzana.

Firmy a osoby samostatně výdělečně činné:

AGS Trade, s.r.o. Bivoj, a.s., čEPS, a.s., Deloitte CZ Services s.r.o., Doktor MAX, Ego dekor, s.r.o., FLUX, spol. s.r.o., GEOSTAVBY s.r.o., Ing. Arch. Kříž Daniel, Městská divadla Pražská, p.o., Pacovská Edita, Pegas CZ s.r.o, PRE, a.s., Ing. Pryl Arnošt, SKALA CZ, a.s.

Církevní organizace:

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Klášter sester premonstrátek Doksany. Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou, Bavorská biskupská konference Mnichov, Opatství Nový Dvůr, Vojenský a špitální Řád sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia, z.s., Královská kanonie Premonstrátů na Strahově.

Nadace, nadační fondy - neziskové organizace:

Arcidiecézní charita Praha, Cesta 121, o.s., Diplomatic Spouses Association, Nadace čEZ, Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Nadace pojišťovny Kooperativa, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Státní správa a samospráva:

Ministerstvo práce a sociálních věcí čR, Ministerstvo zdravotnictví čR, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky-Úřad vlády čR. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví čR, Magistrát hl. města Prahy, Městská část Praha 1, Městská část Praha 6.

Věcné dary poskytli:

ALZA.CZ, BioVendor Laboratorní medicína a.s., Froněk Daniel, Joachymstál Zbyšek, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Takeda Pharmaceuticals CZ, s.r.o., Velvyslanectví NSR v Praze.


Děkujme všem, kteří podpořili nemocnici zasláním DMS nebo příspěvkem do kasičky nemocnice nebo kasičky v Městských divadlech pražských.

Rádi bychom poděkovali všem za spolupráci a pomoc v našich projektech, a to především Městským divadlům pražským p.o. a Letňany Centre, s.r.o.

Velmi si vážíme pomoci všech, kteří v roce 2019 poskytli naší nemocnici finanční i věcné dary.

V roce 2018 činnost nemocnice finančně podpořili:

Absolonová Dana, Bachna Petr, Cuhrová Marie, Cuhrová Nora, Černá Marie, Čížek Matěj, Dvořáková Libuše, Florián Martin, Frebortová Marie, Golicynová Julie, MUDr. Gregorová Jana, Hamanová Lucie, Hellmuthová Marie, Heráfová Věra, Hlupa V., Horalík Petr, Jägerová Markéta, Janoušek Jan, Janská Zdeňka, Janů Ivana, Jech Antonín, Jeřábková Věra, Kletečka Jiří, Kletečková Marie, Kloubová Věra, Kohoutová Gabriela, Koslowski Jana, Kotaška Pavel, Kožená Bronislava, Kubačák Adam, Kubačák Antonín, Kuchařová Markéta, Kundrátková Zdeňka, MVDr. Labonková Hana, Lazecký Jan, Macek Vojtěch, Marisko Václav, Martinová Marie, Mašková Jiřina, Matějíčková Zdeňka, Matysová Markéta, Motalová Ludmila, Mohylová Helena, Novotný Václav, Opatrná Dana, Paková Svatava, Pávková Helena, Pechač Pavel, Pechar Vojtěch, Peprný Libor, Pergl Pavel, Doc. MUDr. Petrů Vít, Pexová Romana, Plocková Hana, Pluhař Rostislav, Pomekáčová Eva, Pospíšilová Lenka, Princová Jarmila, Prosová Marie, Rauscherová Libuše, Ryjáčková Lenka, Říhová Jana, Sejková Michaela, Setnička Jaroslav, Schauer Jiří, Scheu Harald, Schichlová Markéta, Skružná Helena, Skružný Jiří, Soave Elisa, Sobotka Milan, Soukupová Petra, Sovová Klára, Svobodová Hana, Šandová Stanislava, Škrabalová Libuše, Jiří Šuma, Švecová Hana, Tichna Pavel, Tichý Petr, Traplová Jana, Trojan Jan, Tůma Jiří, Tyl Miroslav, Valentová Františka, Válková Dana, Vávra Milan, Vébr Jaroslav, Vitek Snopková Milada, Vlasák Petr, Zachová Pavla. Děkujeme také těm, kteří si přáli zůstat v anonymitě.

Pravidelní měsíční dárci:

Blasche Vladimír, Doušová Gabriela, Dvořáček Josef, Janouchová Hana, Kletečka Jiří, Leopold Zdeněk, Sedláčková Simona, Šafář Vít, Šimůnek Antonín, Šubrtová Zuzana.

Firmy a osoby samostatně výdělečně činné:

Allen and Overy CZ, LPP, o.s., Ambruz and Dark Deloitte Legal s.r.o. AK, AGS Trade, s.r.o., AK Mgr. a MgA. Jaromír Pařil,LL.M., Bivoj, a.s., Synopsis s.r.o., Deloitte Advisory s.r.o., Deloitte Audit s.r.o., Deloitte BPS a.s, Deloitte CZ Services s.r.o., Deloitte Security s.r.o., Ego dekor. s..r.o., Emilian Teodorescu, FLUX, spol. s r.o., Geartec.cz, s.r.o., GEOSTAVBY s.r.o., DMP Invest, s.r.o., DMPEM – Invest, a.s., Kaufland Česká republika v.o.s., Městská divadla pražská, p.o., Mgr. Paluřík Milan, Pegas CZ s.r.o., PEM-INVEST, a.s., Pneuservis Jirkal, Ing. Pryl Arnošt, RES-UH, s.r.o., Řízení letového provozu, Zahradnictví Chládek.

Církevní organizace:

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Klášter sester premonstrátek Doksany. Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou.

Nadace, nadační fondy - neziskové organizace:

AVAST nadační fond, Cesta 121, o.s., Fórum dárců, Nadace Agrofert, Nadace bpd partners, Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Nadace Innogy, Nadace J.V.J., Nadace Naše dítě, Nadační fond Zdeňky Žádníkové, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Státní správa a samospráva:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky-Úřad vlády ČR. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ČR, Magistrát hl. města Prahy, Městská část Praha 1, Městská část Praha 6, Městská část Praha 10.

Věcné dary poskytli:

ALZA.CZ, Balmir s.r.o., Biotronik Praha, spol. s r.o., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Česká spořitelna, a. s., Zdeněk Lhotský, Ing. Martincová Drahomíra, Nadace Dobré dílo Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Nadace Charty 77-Konto Bariéry, PEM - INVEST, a.s., REHA TECH, a.s., Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Surá Iveta, Takeda Pharmaceuticals CZ s.r.o., Velvyslanectví NSR v Praze, Vienna Insurance Group.


Díky darům se podařilo podpořit zdravotnické provozy. Dary bez určení účelu přispěly na provoz naší nemocnice, ostatní dary směřovaly podle přání dárců na nejrůznější účely.

Všem, kteří v roce 2018 poskytli naší nemocnici finanční i věcné dary, srdečně děkujeme za jejich důvěru.

 • Antonín Šimůnek
 • Aon Central
 • Bachna Petr
 • Bachnová Zuzana
 • Baláč David
 • Biotronik
 • Bivoj
 • BOCA Group
 • Bracco Imaging
 • Brou Marta
 • Crocodille
 • Černá Marie
 • Deloitte Advisory
 • DMP Invest
 • Dobrá Eva
 • Dostál Miroslav
 • Dostálová Kamila
 • Drozd David
 • Geostavby
 • Gregora Zbyněk
 • Hájková Ivanka
 • Hana Janouchová
 • Hanuš Ivan
 • Havrdová Zuzana
 • Heráfová Věra
 • Holasová Marie
 • Horalík Petr
 • IBD-COMFORT
 • Ivana Janů
 • Janda František
 • Janská Zdeňka
 • Jarolímová Lidmila
 • Jeřábková Věra
 • Kl.psychologie, dětská klinická psychologie a psychoterapie
 • Klášter sester Premonstrátek
 • Kletečka Jiří
 • Koníčková Anastázie
 • Kopecká Alena
 • Korbel Milan
 • Košán
 • Kuchařová Markéta
 • Labonková Hana
 • Lazecký Jan
 • LB Automobile
 • Macek Vojtěch
 • Melezinek Rudolf
 • Michalíková Marta
 • Míka Petr
 • Mikulík Rostislav
 • Mináriková Romana
 • Munzarová Zdeňka
 • Nadace bpd partners
 • Nadace Charty 77
 • Notservis
 • Opatrná Dana
 • Passerová Jaroslava
 • Peprný Libor
 • Petráková Barbora
 • Plastové součástky
 • Pluhař Rostislav
 • Polišenská Danica
 • Pospíšilová Marie
 • Pražská energetika
 • Prepura Jaroslav
 • Procházková Erika
 • Pryl Arnošt
 • Rangl Valdemar
 • RES-UH
 • Roudnická Anna
 • Rytířský řád Křížovníků
 • Říha Tomáš
 • Římskokatol.farnost Divišov
 • Skružná Helena
 • Skružný Jiří
 • Stromek Vítězslav
 • Střeláková Jarmila
 • Šafář Vít
 • Šešinová Marie
 • Šubertová Zuzana
 • Švehla Petr
 • Traplová Jana
 • Trojan Jan
 • Trpišovský Milan
 • Tůma Jiří
 • Veselý Miroslav
 • Větrovcová Marie
 • Virrankari Johan
 • Vítková Marie
 • Vondráčková Marta
 • Vrágová Libuše
 • Witzanyová Naděžda

Boomerang Publishing, Brüll Ilja, Ego Dekor, Benáková Hana, Volková Marie, Velkoohradská realitní, Velkoohradská realitní, Proučilová Libuše, Fialová Hermína, Pneuservis Jirkalovi, Vorlová Zdenka, Staněk Petr, Kusý Karel, Sakaffová Anna, Havel Jan, Vondráčková Marta, Lazecký Jan, Bivoj, Bradna Jan, Kubánková Marie, Labounková Hana, Gregora Zbyněk, Nestlé Česko, Deloitte Advisory, Elektroline, Drinkmatic, Bracco Imaging, Nadační fond IBD-COMFORT, CNCB, Langhamer Pavel, Humhal Karel PhDr., Kodera Jan, Klimeš Martin, Nejedlý Pavel, Dlasková Alena, Svoboda Vojtěch, Pešková Radka, Nossberger Zdeněk, Dobiášovi Barbora a Jiří, Veselka Jiří, Kongregace MSKB, Kubačáková Marie, Švejda Jan, Janče Martin, Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, Kongregace Šedých sester III.řádu sv. Františka, Staněk Petr, Plocková Hana, Sestry Apoštolátu sv. Františka, Dosoudilová Hana, Česká provincie Kongregace Školských sester de Notre Dame, Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR, Česká kongregace sester dominikánek, Drábek Marek František, Krofián Jakub, KLM Security, Hrách Stanislav, Národohospodářský ústav, Čermáková Jana, Havránek Petr, Kovaříková Hedvika, Horáková Dana, Zajiček Jan, Gerndt Jan, Hartmann Petr, Kongregace Sester Nejsvětější svátosti, Bednářová Anežka, Život 90, Japek, Nadace Martina Romana, Zákoutská Olga, Horalík Petr, Černá Marie, Jägerová Markéta, Batáriová Jaroslava, Svobodová Anna MUDr., Kundrátková Zdeňka Ing., Liga proti rakovině, Kletečková Marie, Podavková Eva, Semín Michal, Sova Jan, Staněk Stanislav, Hochová Zdenka, Košán, Heráfová Věra, Skružná Helena, Skružný Jiří, Nerad Josef, Holub Jiří, Kuchařová Markéta, Gabarík Aloiz, Fajfr Jakub, LooX Com, Nováček Jiří, Moravcová Marie, Janouchová Hana, Šubertová Zuzana, Pryl Arnošt, Klášter sester Premonstrátek v Doksanech, Kletečka Jiří, Joska Tomáš, Němeček Vojmír, Görner Stanislav, Macek Vojtěch, Janská Zdeňka, Ritter Karel, Chalupecký Václav, Salcmanová Jana, Bachna Petr, 23pm, Šešinová Marie, Notservis, Šafář Vít

Všem, kteří v roce 2015 poskytli naší nemocnici finanční i věcné dary, srdečně děkujeme za jejich důvěru.

Apatsidis Jannis, Bergmann Kristián, Buršíková Terezie, Čermáková Marcela, Černý Vladimír, Dlasková Alena, Dlouhý Jan, Dvořáček Vladimír, Fajfr Jakub, Frýbertová Dagmar, Frýdecká Miroslava, Gregora Zbyněk, Hanáková Marie, Havránek Petr, Heráfová Věra, Heřmánková Marie, Hochová Zdenka, Hrách Stanislav, RNDr., Humhal Karel, Huslar Ondřej, Chalupecký Václav, Janitorová Radka, Janská Zdeňka, Japek, Jarolímová Lidmila, Kalaš Robin, Kecek Jan, Kletečková Marie, Knechtlová Ivona, Kriebelová Danuška, Kubánková Marie, Kudláček Rostislav, Kuchařová Markéta, Kuna Karel, Kundrátková Zdeňka, Lazecký Jan, Ledvinka Jiří, Litavský Zdenko, Macek Vojtěch, Malíková Stanislava, Medňanská Andrea, Miessler Milan, Mika Lubomír, JUDr., Nohava Miroslav, Nováček Jiří, Nováková Bohumíra, Nováková Marie, Nováková Miroslava, Ondrášová Elena, Paluřík Milan, Paříková Maria, Pintířová Ivana, Podavková Eva, Polydor Michal, Ritter Karel, Rohovcová Marcela, Sakaffová Anna, Sharpová Eva, Schuller Milan, Skružný Jiří, Sova Jan, Stavařová Hana, Steciv Petr, Steidl Josef, Steidl Pavel, Stieberová Marie, Strejčková Ludmila, Stříbrný Herbert a Dana, Svoboda martin, Šafář Vít, Šebela Petr, Šimůnek Antonín, Šimůnková Danuše, Šimůnková Markéta, Šuranová Traplová Jana, Tomaštík Jan, Trávníček Josef, Trnková Helena, Trojan Jan, Wodaková Renata, Zikmund Petr, 23pm s.r.o., Argeus, s.r.o., Bivoj, a.s., CPRINT s.r.o., Deloitte Advisory s.r.o., DMP Invest s.r.o., Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, GEOSTAVBY, s.r.o., Kongregace MSKB, Královská kanonie Premonstrátů na Strahově, Městská část Praha 6, Micronix, spol. s r.o., Nadace BPD partners, Nadace Divoké Husy, Nadace Dobré dílo sv. Karla Boromejského, Nadace Jana Anderse Sládka, Nadační fond Umění doprovázet, Nestlé Česko s.r.o., Notservis, s.e.o., Římskokatolická farnost Divišov, Římskokatolická farnost u kostela sv. Antonína, SP level s.r.o., Tchequie tour s.r.o.

Všem, kteří v roce 2015 poskytli naší nemocnici finanční i věcné dary, srdečně děkujeme za jejich důvěru.

Cibulka Jan, Čelikovský Jiří, Deylová Libuše Ing., Drahoňovská Irena, Dvořák Jaroslav, Fehratovićová Jaroslava, Glendová Olga, Hájek Miloš Ing., Herbst Kurt Werner, Hokeová Jan, Holub Martin Ing., Hubáček Samek, Jakobe Václav Ing., Janská Zdeňka, Jiřičková Hana, Kaválková Lenka Ing., Klaudy Filip, Kletečková Marie, Koběrský Lukáš, Kosík Petr, Křivský Zdeněk, Kudějová Michaela Mgr., Kuchařová Markéta, Lacina Petr, Lazecký Jan MVDr., Lokajíčková Anna, Ludvík Jiří, Marta Vondráčková, Martinová Marie, Nájemníková Zdena, Nemravová Irena, Nováková Marie, Olmer Miroslav Ing., Ondrášková Květa, Paukertová Ludmila, Pičmanová Eva, Pomikálek Jan, Pospíšilová Františka, Procházkovi Šárka a Pavel, Růžičková Zdeňka, Rybák Jiří, Salcmanová Jana, Salvet Václav, Skalická Vlasta, Skalová Miluše, Slach Jiří Ing., Slanina Josef JUDr., Sokolová Markéta, Stavařová Jana JUDr., Stepanová Helena, Stoupa Václav, Šafářová Radka MUDr., Šedivý Josef, Šešina Martin JUDr., Šimůnek Antonín, Škrabalová Libuše. Štěpánek Kvido, Traplová Jana, Trojan Jan Ing., Urbánek Stanislav, Vachková Marie Dr., Vlach Pavel Ing., Vojáková Eva, Báňská nadace, BIVOJ a.s., Bochal Irin s.r.o., CPRINT s.r.o., Diplomatic Spouses Associaton, Hlavní město Praha, Hubáček Samek (H&S), s.r.o., CHIESI CZ, s.r.o., CHRIŠTOF, s.r.o., Isolit – Bravo s.r.o., JAPEK, s.r.o., Komwag a.s., Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Květinové studio Bubeníčková, Městská část Praha 1, Městská část 6 Praha, Nadace Dobré dílo, Nadace J. A. Sládka, NOTSERVI s.r.o., Pragoplyn, a.s., Pražská energetika, a.s., RES-UH s.r.o., Římskokatolická farnost Divišov, U. F. O. Pictures s.r.o., VDV - Nadace Olgy Havlové, VW WACHAL a.s, WebExpo s.r.o.

Všem, kteří v roce 2013 poskytli naší nemocnici finanční i věcné dary, srdečně děkujeme za jejich důvěru.

Alimpex food, Augustýnová Viola, Babka Josef, Banseth Zdenek, Bansethová Alena, Báňská nadace, BioVendor, Bivoj, Blažek Jiří, Bracco Imaging, Čadan Karel, Červený Jakub, ing., Červinka Milan, DSA, Esterka Martin, Evona-Medica, Gregor Luboš, Halík Jaroslav, Hamanová Lidmila, Hanousek Michal, Härtel Jaroslav, Havlíčková Libuše, Heráfová Věra, Hlavní město Praha, Holub Martin, Hruška Zdeněk, Chiesi CZ, Janská Zdeňka, Justic Jiří, Kafková Božena, Kalná Věra, Klášter sester Premonstrátek, Kletečková Marie, Klímová Jana, Kompas Praha, Komwag, Kongregace MSKB, Kongregace Šedých sester III. řádu sv.Františka, Kopecký František, Kovrzek Václav, Krušková Martina, Křivská Dagmar, Kudějová Michaela, Lazecký Jan, Lišková Miroslava, Lošáková Leontovyčová Marie, Marek Libor, MASA GEA, MČ Praha 1, MČ Praha 6, Melzoch Karel, MICRONIX, Míčka Tomáš, Mouse Oleum, MPSV, Mühlhoferová Marta, MZ ČR, Nadace Dobré dílo, Nadace J.A.Sládka, Nadace Pražské děti, Nadační fond Zlatá Praha, Nejedlý Jiří, Notservis, Novák Otto, Obč.sdružení Špulka, Olmer Miroslav, Personální agentura, Petrlíková Blažena, Plocková Hana, Pneuservis Jirkalovi, Pospíšilová Věnceslava, Pražská energetika, Procházkovi Šárka a Pavel, Přátelé Alfonse Muchy, Ritter Karel, Římskokatolická farnost Karlovy Vary, SaJ, Salvet Václav, Schneider Stanislav, Skružná Helena, Skýbová Dáša, Sokolovi Antonín a Markéta, Stavařová Hana, Sternberg Zdeněk, Stieberová Marie, STIS stavební a inženýrská společnost, Šafář Vít, Šálková Magdalena, Šebestová Jana, Šešina Martin, Šimůnek Antonín, Šustr Vlastimil, Traplová Jana, Uramová Vlasta, Valentovi Ivana a Michal, Vellová Zdenka, Vlach Pavel, Vohanka Stanislav, Vorlíček Zdeněk, Votlučka Marek, Votruba Jiří, VVV Most, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Vzdělávací agentura Lex, Zubatá Jana

Všem, kteří v roce 2012 poskytli naší nemocnici finanční i věcné dary, srdečně děkujeme za jejich důvěru.

Batóková Zuzanka, Betková Helena, Bivoj, Čadan Karel, Čapek Miroslav, Černík Aleš, Diplomatic Spouses Association, Drábek Marek František, Drinkmatic, ELVO-Johan, Evona-Medica, Fatěnová Ludmila, Feigl Rudolf Everel, Fórum dárců, Gregora Zbyněk, Härtel Jaroslav, Hausdorfová Jana, Helcl Jaroslav Topenářství, Hermach Jaroslav, Hlavní město Praha, Hofericová Anna, Hrubý Jaromír, Chiesi, Chrištof, Implant, Janská Zdeňka, Jirák Ladislav, Kalná Věra, Kaválková Lenka, Klášter sester Premonstrátek, Kletečka Jiří, Kletečková Marie, Kompas, Komwag, Kongregace MSKB, Kopecký František, Kubík Dominik, Kubín Tomáš, Kuchařová Markéta, Lazecký Jan, Lightway, Lorenc Stanislav, Lukešová Šárka, Matějková Magdaléna, Městská část Praha 1, Městská část Praha 6, MGA GREIF, Michálková Marie, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace ČEZ, Nadace Divoké Husy, Nadace Dobré dílo, Nadace Jana A. Sládka, Nadace KB Jistota, Nadace Pražské děti, Nadační fond Zlatá Praha, Netopilová Veronika, Petrlíková Blažena, Plocková Hana, Pražská plynárenská, Prokešovi Josef a Miloslava, Prokop Vladimír, Pryl Arnošt, Punkfilm, Purum, RES-UH, Ritter Karel, Římskokatolická farnost Divišov, SaJ, Schering-Plough, Schneiderová Zdena, Skalická Vlasta, Skružná Helena, Slavík Michael, Sokolová Markéta, Sova Václav Mal-Byt, Stavařová Hana, Stepanová Helena, Stieber Vojtěch, Suverénní řád Maltézských rytířů, Svobodová Anna, Šimůnek Antonín, Štourač Daniel, Šustr Vlastislav, Tomanová Jana, Torrex Chiesi, Triton, Trunečková Irena, Valentová Vlasta, Večeřová Petra, Vepřeková Milada, Vlach Pavel, VM Satcom Systems, Votlučka Marek, Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové, Waigner Vladimír

Všem, kteří v roce 2011 poskytli naší nemocnici finanční i věcné dary, srdečně děkujeme za jejich důvěru.

Václav Aška, Anna Baldýnská, Vladimír Beck, Marek Bečka, Jitka Bělorová, Jana Brdičková, Miroslav Čapek, Dana Davidová, Pavel Denk, Marie Dudová, Jaroslav Dvořák, MUDr. Antonín Gorgoň, ing. Zbyněk Gregora, MgA. Karel Greif, Jaroslav Härtel, Jana Hausdorfová, Topenářství Jaroslav Helcl, Jana Hrdinová, Ilja Hurník, František Janda, Zdeňka Janská, Jaromír Kaláb, Mgr. Jitka Kalábová, RNDr. Miroslav Kawalec, Marie Kletečková, František Kopecký, Blanka Křemencová, Mons. Pavel Kučera, Zdeňka Kundrátková, Rudolf Kuranda, Rudolf Kuranda, MVDr. Jan Lazecký, ing. František Lisý, Jiří Lubas, Zdeněk Macek, Jiří Mareš, Miroslav Martinec, P. ThDr. Jan Matějka, Libuše Měchová, Arch. Boris Moravec, Zdena Nájemníková, ing. Miroslav Olmer, Blažena Petrlíková, Hana Plocková, ing. Zuzana Pospíšilová, Milena Prokešová, Stanislav Přibyl, Karel Ritter, Blanka Rybecká, Miroslav Rýznar, Zdena Schneiderová, Karel Schwarzenberg, Mal-Byt Václav Sova, JUDr. Hana Stavařová, ing. Martin Svoboda, MUDr. Jana Tomanová, Jana Traplová, Jarmila Truhlíková, JUDr. Irena Trunečková, JUDr. Josef Vaněk, Jana Vitásková, ing. Pavel Vlach, ing. Marek Votlučka, Vladimír Waigner, BIVOJ, a.s., Centra, a.s., Diplomatic Spouses Association - Prague, Evona-Medica, s.r.o., Farní charita Vlašim, Hlavní město Praha, Chrištof, spol. s r.o., Implant, s.r.o., Isola Powertek, s.r.o., Klášter sester premonstrátek, Kompas Praha,s.r.o., Komwag, a.s., Městská část Praha 1, Městská část Praha 6, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Nadace Divoké Husy, Nadace Dobré dílo, Nadace Jana Anderse Sládka, Nadace pro radost, Nadace Život umělce, Nadační fond Zlatá Praha, Pekařství-Cukrářství Stáňa, Pharmos, a.s., Piccolo Coro § Piccola Orchestra, Pneuservis Jirkalovi, Přátele Alfonse Muchy, Purum,s.r.o., Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou, Schering-Plough,s.r.o., Suverénní řád Maltézských rytířů, Torrex Chiesi CZ,s.r.o.

Všem, kteří v roce 2010 poskytli naší nemocnici finanční i věcné dary, srdečně děkujeme za jejich důvěru.

Albatros desing, Alois a Zlata Kufnerovi, Anna Svobodová, Arnošt Pryl, Ayurmedic Ceylon, Bivoj, Bohuslav Pavlas, Centra, Dana Piterová, Dana Šupáčková, DEJA VU, Diplomatic Spouses Association - Prague, EuroAWK, EuroClean, Evona-Medica, Farní charita Vlašim, Finance Bulldog, František Houdek, František Kopecký, František Kuška, Hana Dvořáková, Hana Stavařová, Helena Medková, Hlavní město Praha, Hotel U Zlaté studny, Chrištof, Ilir Laro Gjergjani, Irena Mašínová, Isolit-Bravo, Iva Kovářová, Ivana a Michal Valentovi, IZOMA, Jan Lazecký, Jan Švejda, JAPE CZ, Jaromír Hrubý, Jaroslav Batrna, Jaroslav Härtel, Jaroslav Helcl Topenářství, Jaroslav Štrof, Jiří Rubín, Jiří Slach, Jiří Vávra, Jiřina Mikovcová, JIVA-Jirák, Johnson & Johnson, Kanadská obchodní komora, Karel Čadan, Karel Prouza, Karmel sv. Josefa Praha, KDU-ČSL Praha 1, Kompas Praha, KOMWAG, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Kristian Bergman, Libor Mánek, Mal-Byt Václav Sova, Malostranské řeznictví Sisel, Manželé Škrabalovi, Marie Kletečková, Markéta Kouřilová, Martin Kubík, Městská část Praha 1, Městská část Praha 6, MGA Greif, Miloslav Martinec, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Miroslav Čapek, Miroslav Ištocy, Miroslav Olmer, Miroslav Přibyl, Miroslav Skopec, Nadace Dobré dílo, Nadační fond Zlatá Praha, Nexia AP, Nycomed, Olga Žilková, Ondřej Lazecký, P. Marek František Drábek, P. Pavel Kučera, Pavel Procházka - Pneuservis, Pavel Vlach, Petr Berischa, Petr Dvořák, Petr Tichý, Pneuservis Jirkalovi, Pražská plynárenská, Richard Pinard, Romana Holajová, Romana Sližková, Římskokatolická farnost Divišov, Sandoz, Sanofi-Aventis, Simonides, Solitaire, SUPRO-automatic, Terezie a Bedřich Hrubí, Torrex Chiesi, Trapistický klášter Poličany, Úřad vlády, Václav Jelínek, Vapet Production, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Věra a Bohumil Kučerovi, Vlastimil Russ, Yvetta Kellerová, Zdena Schneiderová, Zdeněk Sternberg, Zentiva

Všem, kteří v roce 2009 poskytli naší nemocnici finanční i věcné dary, srdečně děkujeme za jejich důvěru.

A. Davídek, Abbott Laboratories, Advanced Engineering, Al-Namura, Arnošt Pryl, AstraZeneca, Bedřich Černovský, Bivoj, Centra, Clintrial, COMPRO, Dagmar Smilková, Drahomíra Dimitrovová, euro AWK, Eva Břeňová, Eva Hněvkovská, Eva Knyplová, Ewopharma, František Pavelka, GEHE, GlaxoSmithKline, Hana Stavařová, Hedvika Velanová, Helga a Hans Golz, Hlavní město Praha, Hornbach, Hospimed, Hotel U Zlaté studny, Chrištof, Jan Kurka, Jan Lazecký, Jan Trojan, Jan Žák, Jana Hausdorfová, Jana Traplová, Janssen-Cilag, Jarmila Chytková, Jaromír Kořínek, Jaroslav Batrna, Jaroslav Härtel, Jaroslav Jindra, Jaroslav Šedivec, Jaroslav Špiclová, Jaroslav Šumbera, JHS Laboratory, Jiří Benda, Jiří Gerhardt, Jiří Martinka, Jiří Rubín, Josef Klofáč, Kapka naděje, Karel Kuna, Karel Říha, Kompas, Komwag, Kongregace MSKB, Ladislav Oleríny, Libuše Škrabalová, LI-VI, Lukáš Malý, MAL-BYT Václav Sova, manželé Vaňkovi, Marcela Frintová, Marek František Drábek, Marek Votlučka, Marie Haringová, Marie Kletečková, Martin Fábera, Martin Svoboda, MČ Praha 1, MČ Praha 14, MČ Praha 6, Milan Hejkrlík, Milan Petras, Miroslav Čapek, Miroslav Olmer, Miroslav Steindler, Mitas, Monika Růžičková, MPSV, MZ ČR, Nadace Dobré dílo, Nadace Dobré dílo, Naděžda Hubáčková, NetAdmin, NEXIA Prague, Nutricia, Občanské sdružení Omega, Ondřej Svoboda, Pavel Vlach, Pavel Zemek, Pavel Žáček, Petr Bachna, Petr Dvořák, Petr Kovařík, Petr Sliška, Petr Švec, Pražská plynárenská, Radek Choděra, Roman a Dušan Jirkalovi, Římskokatolická farnost Divišov, Římskokatolická farnost Kosmonosy, Sanofi-aventis, Schering-Plough, Siemens, SolvayPharma, Stanislava Kortánová, Stibralovi, Trigema, Úřad vlády, Úvoz, Václav Růžička, Velvyslanectví SRN, Vendula Kadlečková, Věra Herafová, Vladimír Deyl, Vladimír Waigner, Vladislava Hrdinová, Vlasta Rehová-Štella, Vlastimila Metzgerová, Zdenka Havlíková

Všem, kteří v roce 2008 poskytli naší nemocnici finanční i věcné dary, srdečně děkujeme za jejich důvěru.