Přednášková aula

Jedná se o bývalý sesterský chór, ve kterém se sestry bezmála 100 let pravidelně modlily liturgii hodin.

V kronice je uvedeno: „Jedině velká důvěra v Boží pomoc dovolila, aby na místě malé budovy byly dne 29. dubna 1851 učiněny první výkopy pro nový prostorný mateřinec. Dne 14. května 1854 byl dům posvěcen.“

V roce 1952 byla nemocnice i klášter zestátněny, vznikla zde Fakultní nemocnice Pod Petřínem a v prostorách sesterského chóru byla zbudována posluchárna pro mediky.

V roce 2012 byla započata rekonstrukce, která vrátila místu původní ráz a výbornou akustiku.

Nahlédněte k nám

Zázemí

 • cca 100 míst k sezení
 • 7 mobilních stolů na prezenci a občerstvení
 • ozvučení a vzduchotechnika
 • dataprojektor + plátno
 • dálkové ovládání k prezentacím
 • 2 bezdrátové mikrofony
 • Wi-Fi
 • flipchart
 • celková plocha 240 m2 / sál auly 165 m2
 • kancelář s kuchyňkou
 • toalety: ženy, muži a bezbariérové WC
 • šatna v chodbě s mobilními věšáky
 • koncertní křídlo
 • coffeebreaky
 • obědy
 • večeře
 • čerstvé cukrářské a pekařské výrobky
 • 2 parkovací místa v areálu nemocnice
 • Tramvají č. 12, 15, 20, 22, 23 do zastávky Malostranské náměstí, dále pak busem MHD č. 194 (zastávka je umístěna na rohu náměstí a Mostecké ulice) do zastávky Nemocnice pod Petřínem. Parkování v areálu nemocnice – v provozu denně 6.00 až 22.00.

Cena

1 500,- Kč

za každou započatou hodinu.
Uvedená cena je bez DPH.

Cena zahrnuje:

 • pronájem prostoru,
 • pronájem technického zařízení,
 • 2 parkovací místa na parkovací ploše v areálu nemocnice.

Storno poplatky

Stornováno dní předem Procento z ceny
8 dní bez poplatku
7-5 dní 50 %
4-2 dny 70 %
1 den 100 %