Klinické studie

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze nabízí spolupráci v oblasti klinického hodnocení léčivých přípravků. Pro spolupráci nabízíme zkušené lékaře a kvalitní zázemí.

Klinická hodnocení jsou prováděna v souladu s platnými právními předpisy České republiky i národními a mezinárodními doporučeními pro klinická hodnocení.

Naše nemocnice akceptuje separátní smlouvy pro lékaře.

Příprava podkladů pro klinické studie je zajišťována prostřednictvím referátu klinických studií.