Klinické studie

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze nabízí spolupráci v oblasti klinického hodnocení léčivých přípravků. Pro spolupráci nabízíme zkušené lékaře a kvalitní zázemí.

Klinická hodnocení jsou prováděna v souladu s platnými právními předpisy České republiky i národními a mezinárodními doporučeními pro klinická hodnocení.

Naše nemocnice akceptuje separátní smlouvy pro lékaře.

Příprava podkladů pro klinické studie je zajišťována prostřednictvím referátu klinických studií.

Kontaktní údaje

Ing. Renata Procházková

257 197 199