Domácí péče

Chcete zkrátit pobyt v nemocnici a doléčit se v domácím prostředí? Potřebujete odborné zdravotní úkony doma? Ocitli jste se v nesnázích v důsledku věku, nemoci či úrazu? Naše služby jsou tu právě pro Vás. Poskytneme Vám komplexní a přívětivou zdravotní a ošetřovatelskou péči ve Vašem domácím prostředí, pomůžeme radou nebo konzultací.


  • Domácí zdravotní péči poskytujeme všem bez rozdílu věku, pohlaví a vyznání.
  • Domácí zdravotní péči poskytujeme 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
  • Domácí zdravotní péče je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Kontakt

Mgr. Petra Schreiberová

vedoucí sestra

605 292 930

Co poskytujeme?

Aplikace injekcí, infúzí, léčebné terapie

Cévkování, klyzma, výplachy, péče o permanentní katetr

Hlídání seniorů

Komplexní péče o diabetika

Komplexní péče o imobilního inkontinentního pacienta

Kontrola fyziologických funkcí (krevní tlak, puls, tělesná teplota)

Lokální ošetření (převazy bércových vředů, ran a proleženin)

Mobilní EKG

Odběry krve a ostatního biologického materiálu

Ošetřovatelské výkony dle doporučení lékaře

Péče o pacienta po chirurgických zákrocích a v době rekonvalescence

Péče o pacienta v terminálním stádiu života

Rehabilitaci po operaci, úrazu, po mozkové příhodě aj.

Zaučení v aplikaci inzulínu aj.

Kdo může domácí zdravotní péči indikovat?

  • Ošetřující lékař při ukončení hospitalizace (na 2 týdny).
  • Praktický lékař (až na 3 měsíce).

Jaký je náš cíl?

  • Poskytovat osobám s onemocněním, zdravotním postižením či lidem v terminálním období života takovou péči, která jim umožní pobyt ve vlastní domácnosti.
  • Největší důraz klademe na lidskou důstojnost, kvalitní a profesionální péči a pozitivní přístup.

Ceník

Pomůcka Cena v Kč
pro klienty Domácí péče NMSKB
Cena v Kč
pro ostatní klienty
Antidekubitní matrace 25 Kč 35 Kč
Polohovací lůžko 40 Kč 60 Kč
Chodítko stabilní neskládací 10 Kč 15 Kč
Chodítko stabilní skládací 15 Kč 20 Kč
Chodítko pojízdné 20 Kč 25 Kč
Chodítko vysoké 20 Kč 25 Kč
Berle a francouzské hole 5 Kč 10 Kč
Pojízdné WC 15 Kč 20 Kč
Podložní mísa, močová láhev 5 Kč 5 Kč
Odsávačka 15 Kč 25 Kč
Infuzní pumpa 20 Kč 30 Kč
Lineární dávkovač 20 Kč 30 Kč
Infuzní stojan 10 Kč 10 Kč
Kyslíkový koncentrátor 30 Kč 40 Kč
Invalidní vozík 20 Kč 30 Kč
Sedátko na vanu 10 Kč 10 Kč