DUCHOVNÍ SLUŽBA – NEMOCNIČNÍ KAPLANI

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského nabízí pacientům, jejich blízkým i návštěvníkům zcela ojedinělé propojení zdravotní a duchovní péče poskytované na základě etických a morálních zásad, vycházejících z křesťanských hodnot.

Kaplani naší nemocnice se snaží o to, aby spirituální a náboženské zdroje pacientů, příbuzných a personálu v maximální míře podporovali uzdravování, péči o nemocné a snášení dlouhodobých následků zranění a onemocnění. Věříme, že každý člověk má spirituální rozměr, který může být velkým zdrojem vnitřní síly.

Naši nemocniční kaplani nabízí:

 • Čas na rozhovor pro zaměstnance, pacienty a jejich příbuzné a přátele
 • Čas na hledání spirituálních a náboženských zdrojů
 • Čas na modlitbu, společné prožití přijetí svátostí, četbu duchovní literatury
 • Pastorační poradenství (poradenství, které vychází s křesťanských hodnot)
 • Zajištění kontaktu s duchovními různých církví
 • Poradnu pro pozůstalé Dozvědět se více

Rychlý kontakt

Kde nás najdete?

Nemocniční kaplani sídlí v areálu nemocnice, budova D, 3. patro

Nemocniční kaplani

Narozena

 • 1978

Vzdělání

 • 2019 Kurz Poradce pro pozůstalé
  (Složení kvalifikační zkoušky – Poradce pro pozůstalé)
 • 2018 - 2019 Nemocniční kaplan (ETF)

Praxe

 • 2011-2012 Kaplan v Gaudium Frýdek-Místek, s.r.o. (léčebna dlouhodobě nemocných)
 • 2012-2014 pracovník duchovní péče - zaměstnanec Kongregace - v rámci noviciátu péče o nemocné ve farnosti
 • od 02/2018 – kaplan NMSKB

Cizí jazyk

 • Angličtina
 • Francouzština

Narozen

 • 1977

Vzdělání

 • 2010 – 2013 Mezinárodní institut Camillianum – Universita Lateranensis pastorální teologie (licenciát teologie)
 • 2017 – 2018 Centre for Child Protection (CCP) of the Pontifical Gregorian University Semestrální kurz ochrany nezletilých před sexuálním zneužíváním
 • 2017 Kurz Poradce pro pozůstalé (Složení kvalifikační zkoušky – Poradce pro pozůstalé)
 • 2012 Centro Camilliano di Formazione Výcvik v CPE – Verona
 • 2007 - 2008 Pilotní kurz Nemocniční kaplan na UK ETF
 • 2007 Kurz trenér komunikace v HMCgrup

Praxe

 • 2002 – 2004 – kaplan v hospici na sv. Kopečku u Olomouce
 • 2007 – 2010 – nemocniční kaplan NMSKB
 • od 2013 – nemocniční kaplan NMSKB
 • od 2015 Lektor kurzu pro nemocniční kaplany na ETF UK

Cizí jazyk

 • Angličtina
 • Italština

Narozena

 • 1969

Vzdělání

 • 2017 Kurz Poradce pro pozůstalé
  (Složení kvalifikační zkoušky – Poradce pro pozůstalé)
 • 2014 absolvování kurzu Poskytování krizové pomoci lidem zasaženým mimořádnou událostí, akreditováno MPSV ČR

Praxe

 • 2010-2011 dobrovolník v duchovní službě v NMSKB
 • od 2011 - nemocniční kaplan NMSKB

Narozen

 • 1967

Vzdělání

 • 2018 Kurz Poradce pro pozůstalé

Praxe

 • od roku 2018 nemocniční kaplan v NMSKB

Cizí jazyk

 • Francouzština

Narozen

 • 1976

Vzdělání

 • Psychologie a speciální pedagogika

Praxe

 • od prosince 2019 nemocniční kaplanka v NMSKB

Cizí jazyk

 • Angličtina
 • Němčina

Kaplani jsou přítomni v nemocnici

Den Čas
Po - Pá 10:00 - 16:00
So, Ne 9:00 - 11:00

Pořad bohoslužeb v kostele

 • Neděle 10:00 hod.
 • Pondělí až pátek 5.30 a 15.00 hod (o prázdninách je mše v 15 h jen v pondělí a ve středu).
 • Sobota a dny volna 7.45 hod.

Aktuální informace ke mším najdete na www.facebook.com/KostelKarlaBoromejskeho/.

Bohoslužby jsou také přenášeny rozhlasem na nemocniční pokoje. V případě zájmu o poslech je možno požádat personál o sluchátka. Na některých pokojích v nemocnici je možné sledovat také přenos obrazu z kostela (paliativní oddělení, některé televize na chodbách a v nadstandartních pokojích).

Kostelní chór na II. poschodí (na konci oddělení CH 3) je přístupný v kteroukoli dobu. Chór v I. poschodí (na konci Ošetřovatelských lůžek) je přístupný pouze v době bohoslužeb.

Nahlédněte k nám

Kostel
Vedení výcviku

Historie duchovní služby

Kolegové, kteří zde pracovali:

Praxe

 • od 2017 do února 2020 Nemocniční kaplanka NMSKB

Praxe

 • 2007 – 2018 Nemocniční kaplanka NMSKB

Praxe

 • květen 2018 – prosince 2018 Nemocniční kaplanka NMSKB

Mgr. Lada Anna Petříková DiS., SCB

Otec Pavel v doprovodu sestry Xavery tak,
jak na něho stále rádi vzpomínáme.

Další informace pro Vás

Řádná duchovní služba v pražských nemocnicích

Řádná duchovní služba probíhá v nemocnicích obvykle na požádání: tj. sdělte sestře, že máte zájem o návštěvu nemocničního kaplana. Každá nemocnice má obvykle osobu, která koordinuje činnost nemocničních kaplanů pro celou nemocnici, a ta vám jeho návštěvu zajistí. Nemocniční kaplan pak poskytne péči o vás nebo vašeho blízkého. S ním také můžete domluvit případnou další návštěvu kněze, přinesení svatého přijímání nebo účast na bohoslužbě v areálu nemocnice.

Mimořádná svátostná pohotovost pro území Prahy

Pokud potřebujete po převozu do nemocnice v Praze urgentně zajistit udělení svátostí – především svátost pomazání nemocných (často spojenou se svátostí smíření a eucharistií – viatikem), volejte číslo +420 731 144 144.

Zde se vám ozve Nemocniční služba Arcibiskupství pražského, která po 24 hodin denně koordinuje návštěvy kněží v nemocnicích. Je důležité přesně vědět, kde je nemocný hospitalizován (oddělení, patro, případně i číslo pokoje), nebo určit přesně místo, kde na kněze počkáte, případně, zda pro něj můžete přijet autem (to je vhodné zvláště v nočních hodinách). Tato služba je určena výhradně pro urgentní potřebu.