Parkování v nemocnici

V areálu nemocnice je omezený počet parkovacích míst pro pacienty a jejich příbuzné. Vjezd na odstavnou plochu je po pravé straně příjezdové vozovky, branou pod kostelem sv. Karla Boromejského. Vjezd a výjezd z parkoviště obstarává automatický systém se závorami.

Plocha je v provozu denně od 6:00 do 22:00 hodin.

Mimo výše uvedenou dobu je vjezd na odstavnou plochu uzavřen. Pro případ nouzové situace zajišťuje otevření / uzavření vjezdu žurnální služba v recepci nemocnice tel. 257 197 319.

Parkovací poplatek

Parkovné Cena
Parkovné pacienti ambulantní 0 – 30 min. ZDARMA
Pacienti ambulantní - první hodina 60 Kč
Pacienti ambulantní - následně za každou započatou hodinu 60 Kč
Pacienti hospitalizovaní - denně 150 Kč
Komerční - celodenní (10 hod. a více) 600 Kč
Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P
(odjezdový kupón proti předložení platného průkazu ZTP obdrží na hlavní recepci)
ZDARMA

Majitel (držitel) vozidla je dále povinen:

  • zdržet se jakéhokoliv chování (jednání či opomenutí), které by mohlo vést ke vzniku škody na majetku NMSKB v Praze nebo na vozidlech krátkodobě umístěných na pozemku nemocnice.
  • respektovat pokyny Provozního řádu odstavné plochy.

NMSKB jako pronajímatel pozemku neodpovídá za případné škody vzniklé na vozidle či předmětech v něm odložených. Ve vlastním zájmu neponechávejte ve vozidle cenné předměty!

Žádáme majitele (držitele) vozidel krátkodobě umístěných na soukromém pozemku v areálu NMSKB v Praze, aby brali ohled na pacienty nemocnice (neobtěžovali je nepřiměřeným hlukem, kouřem, výfukovými plyny apod.)