GDPR (Ochrana osobních údajů)

Informace o zpracování osobních údajů

GDPR v naší nemocnici

Souhlas zájemce o zdravotnický výkon
na Chirurgickém oddělení

Souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů podle GDPR pro účely evidence pacientů, kteří mají zájem o provedení vyšetření/zdravotnického výkonu na Chirurgickém oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského se sídlem Vlašská 36, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, IČO 73634085, DIČ CZ73634085, zapsané v Rejstříku evidovaných právnických osob MZ ČR pod č. 8/3-13-005/2006-14800. Tuto evidenci zpracovává sekretariát Chirurgického oddělení pro účely kontaktování pacienta a domluvení předoperačního vyšetření a vlastního zdravotnického výkonu. Dotčené osobní údaje boudou v případě realizace chirurgického výkonu založeny do zdravotnické dokumentace pacienta a bude s nimi dále nakládáno shodně jako se zdravotnickou dokumentací. V jiném případě budou skartovány.