Veřejné zakázky

 • Nemocnice MSKB v Praze – obnova přístrojového vybavení endoskopického pracoviště
 • Nemocnice MSKB v Praze – obnova přístrojového vybavení pro operační sály a ARO
  • Část 1 veřejné zakázky: Nemocnice MSKB v Praze – Laparoskopická věž
  • Část 2 veřejné zakázky: Nemocnice MSKB v Praze – Svítidlo dvoukopulové
  • Část 3 veřejné zakázky: Nemocnice MSKB v Praze – Přístroj pro umělou plicní ventilaci
 • Zadavatel uveřejnil Výzvu k podání nabídek, včetně všech příloh, na profilu zadavatele, a tato zde bude uveřejněna po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

  Adresa profilu zadavatele: http://nmskb.profilzadavatele.cz/