Pochvaly, připomínky, stížnosti

Chceme poskytovat pacientům kvalitní a moderní zdravotní péči v duchu křesťanských hodnot. V naší péči uplatňujeme laskavý a vstřícný přístup a respekt k jejich zdravotním i duchovním potřebám. Snažíme se podporovat pacienty tak, aby jim duchovní rozměr byl oporou v procesu nemoci, léčby i uzdravení. Proto nám velmi záleží na názoru našich pacientů a jejich blízkých.

Pokud jste byli s naší péčí spokojeni nebo jste naopak z nějakého důvodu spokojeni nebyli, uvítáme, pokud nás kontaktujete a sdělíte nám Vaše poděkování, náměty, připomínky nebo stížnosti. Jsou pro nás inspirací pro další zkvalitnění služeb, které poskytujeme.

Ke stažení