Co můžete podpořit?

Pokud se rozhodnete podpořit tuto položku převodem na účet darů a dotací, uveďte, prosím, variabilní symbol 84266. Děkujeme.

č. ú. 27-3147280207/0100

Pokud se rozhodnete podpořit tuto položku převodem na účet darů a dotací, uveďte, prosím, variabilní symbol 84266. Děkujeme.

č. ú. 27-3147280207/0100

Pokud se rozhodnete podpořit tuto položku převodem na účet darů a dotací, uveďte, prosím, variabilní symbol 82255. Děkujeme.

č. ú. 27-3147280207/0100

Pokud se rozhodnete podpořit tuto položku převodem na účet darů a dotací, uveďte, prosím, variabilní symbol 82631. Děkujeme.

č. ú. 27-3147280207/0100

Pokud se rozhodnete podpořit tuto položku převodem na účet darů a dotací, uveďte, prosím, variabilní symbol 87601. Děkujeme.

č. ú. 27-3147280207/0100

Nemocnice se bude potýkat s nárůstem cen materiálu a energií. Přesto chceme našim pacientům garantovat stejně kvalitní péči a komfort. Děkujeme, že nám pomůžete udržet kvalitu služeb příspěvkem na provoz nemocnice.

Pokud se rozhodnete podpořit tuto položku převodem na účet darů a dotací, uveďte prosím do zprávy pro příjemce "provoz".

Pokud se rozhodnete převodem na bankovní účet podpořit konkrétní položku z níže uvedeného seznamu, uveďte prosím do zprávy pro příjemce název přístroje, zařízení nebo projektu ze seznamu. Děkujeme.

č. ú. 27-3147280207/0100

Oddělení paliativní péče

Péče je určena pacientům s pokročilým nevyléčitelným onemocněním a jejich blízkým. Zaměřuje se na potlačení závažných symptomů nevyléčitelného onemocnění, poskytování komplexní ošetřovatelské péče, psychosociální podpory a duchovního doprovázení. Cílem paliativní péče je udržení maximální dosažitelné kvality života nemocného a podpora pacienta i jeho blízkých v procesu přijetí závažné, život ohrožující nemoci.

Lůžka následné péče

Péče se zaměřuje především na geriatrické pacienty po prodělaných akutních onemocněních (nejčastěji úrazech, operacích, infekcích) nebo s chronickými chorobami interní povahy či chronickými bolestivými syndromy (bolesti zad, bolesti nosných kloubů při artróze). Oddělení poskytuje komplexní zdravotně-ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, sociální poradenství a duchovní péči. Důraz je kladen na rekonvalescenci, fyzioterapii, nácvik sebeobsluhy a zvýšení míry soběstačnosti s cílem návratu klienta do domácího prostředí.

Průměrná doba pobytu je 2 – 3 měsíce.

Vzhledem k charakteru péče na obou odděleních se snažíme pacientům zpříjemnit pobyt doplňkovými terapiemi, jako je dotyková hipoterapie, canisterapie a muzikoterapie.

Canisterapie

Canisterapie je metoda, při níž se k podpoře úspěšné terapie využívá léčebného kontaktu člověka a psa. Canisterapeutičtí psi mají speciální trénink a dokáží nemocným působit radost, vytvářet pocit přátelství, pomáhají navazovat kontakty a vztahy, rozptylovat napětí, aktivovat mysl i být zdrojem poučení. A současně také léčit.

Canisterapie, podobně jako dotyková hipoterapie, není hrazena ze zdravotního pojištění, a proto se snažíme ji zajistit s pomocí dárců, sponzorů či dotací.

Za pacienty do naší nemocnice pravidelně dochází canisterapeutická trenérka paní Jana Drvotová a její canisterapeutický pejsek Artuš. Z finančních prostředků hradíme jejich činnost.


Cílová částka: uvítáme jakýkoliv finanční příspěvek.

Naším cílem je těmto pacientům nejen poskytovat kvalitní zdravotní péči, ale také jim zpříjemnit dlouhý pobyt v nemocnici. V roce 2019 jsme spustili projekt dotykové hipoterapie, která už probíhá také v zimních měsících, a to v aule naší nemocnice. Hipoterapie se účastní velmi často i příbuzní pacientů, kteří jsou právě na návštěvě.

Na projektu spolupracujeme s Caballinus, z. s., který má více než šestnáctiletou zkušenost s hipoterapií. Jsou členy České hiporehabilitační společnosti a mají statut Střediska doporučené hipoterapie a praktické výuky. Jejich koně mají licenci hiporehabilitačních koní, tzn. složili speciální zkoušky, které jsou pro hipoterapii potřebné.

Cílem terapie s koňmi je ovlivnit u nevyléčitelně nemocných pacientů smyslovou stimulaci, hmat, relaxaci. Je prokázáno, že kontakt se zvířetem zvyšuje hladinu hormonu štěstí, terapie ulevuje od napětí, stresu, osamocení. U hipoterapie jsou velmi často přítomni s pacienty i jejich příbuzní a prožívají tak společně krásné chvíle s koněm.


Cílová částka: uvítáme jakýkoliv finanční příspěvek.

ročníky pacientů, kteří u nás absolvují rehabilitační hospitalizaci. V projektu V posteli kolem světa mají možnost jednou za měsíc "vycestovat" za hranice nemocnice.

Zajímaví hosté z řady různých profesí i životních příběhů seznamují naše pacienty s dalekými i blízkými místy, která navštívili, promítají na velké plátno fotografie a videa, která zaznamenali, vyprávějí příběhy i třeba ukazují typické suvenýry a jiné předměty.

Setkání probíhají v přednáškové aule nemocnice, velkou výhodou je, že se do auly mohou přijít podívat i pacienti upoutaní na vozík či lůžko, protože přístup je bezbariérový.

Kromě pacientů si na návštěvu a zajímavá setkání zvykli také externí návštěvníci, zejména senioři z Prahy 1, kteří doplňují "publikum" a pro naše pacienty jsou vítanou společenskou návštěvou.

Součástí odpolední bývají i drobná koncertní či jiná kulturní vystoupení a nezapomínáme ani na malé občerstvení v podobě ovoce, moučníku a kávy.


Cílová částka: uvítáme jakýkoliv finanční příspěvek.