Co můžete podpořit?

Pokud se rozhodnete podpořit konkrétní položku z níže uvedeného seznamu převodem na bankovní účet, uveďte prosím, do zprávy pro příjemce název přístroje, zařízení nebo projektu ze seznamu. Děkujeme.

Otevřené

V rámci obnovy/rozšíření lůžek na Oddělení následné péče se snažíme vybavit oddělení dalšími kvalitními lůžky, která zajistí dostatečný komfort pacienta dlouhodobě na lůžko upoutaného a zároveň usnadní práci ošetřovatelskému personálu.

Vyhovující ošetřovatelské lůžko musí mít tří- nebo čtyř- dílnou ložnou plochou s funkcí autoregrese, tedy zvedání zádového, popřípadě i nožního dílu lůžka, což hraje významnou roli při prevenci dekubitů. Potřebujeme lůžko o nosnosti alespoň 200 kg, s individuálně brzděnými kolečky, dřevěnými nedělenými průběžnými postranicemi a dřevěnými čely. Polohování výškového zdvihu a nastavení zádového i lýtkového dílu se nastavuje pomocí elektromotorů, ovládaných ručním ovladačem. Pro pacienty na Oddělení ošetřovatelských lůžek musí být vybaveno antidekubitní matrací.


Cílová částka: 70.000,- Kč (1 lůžko 35.000,- Kč)

Profesionální elektrická odsávačka je určená jak pro běžné odsávání tělních tekutin, tak pro drenáže prováděné při intenzivní péči nebo při hrudních a břišních chirurgických výkonech na operačních sálech. Pro potřeby operačních sálů nemocnice potřebuje zakoupit elektrickou odsávačku umístěnou na pojízdném stojanu, se specifikovaným sacím podtlakem a výkonem. Odsávačka musí obsahovat spolehlivý sací agregát vhodný i pro trvalý provoz. Dále musí mít vícenásobnou ochranu proti přesátí, spolehlivý podtlakový regulátor a musí být vybavena dvěma 4l snadno dezinfikovatelnými láhvemi, umožňujících odsávání do jednorázových vaků.


Cílová částka: 40.000,- Kč

Infuzní volumetrická pumpa se užívá k nitrožilnímu podávání infuzních roztoků nebo k dlouhodobému dávkování léčiva či enterální výživy pacientům v základní, intenzivní i ambulantní péči. Nejčastěji se nastavuje rychlost dávkování infúze nebo je daný objem či doba infuze a rychlost si přístroj přepočítá sám. Pro přesné dávkování jsou pumpy vybaveny kapkovým snímačem. Bezpečnost pacienta je zajištěna tlakovými čidly a senzory vzduchových bublin.


Cílová částka: 63.000,- Kč (2 ks)

Paliativní péče

je určena pacientům s pokročilým nevyléčitelným onemocněním a jejich blízkým. Zaměřuje se na potlačení závažných symptomů nevyléčitelného onemocnění, poskytování komplexní ošetřovatelské péče, psychosociální podpory a duchovního doprovázení. Cílem paliativní péče je udržení maximální dosažitelné kvality života nemocného, podpora pacienta i jeho blízkých v procesu přijetí závažné, život ohrožující nemoci.

Ošetřovatelská péče

se zaměřuje především na geriatrické pacienty po prodělaných akutních onemocněních (nejčastěji úrazech, operacích, infekcích) nebo s chronickými chorobami interní povahy či chronickými bolestivými syndromy (bolesti zad, bolesti nosných kloubů při artróze). Poskytuje komplexní zdravotně-ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, sociální poradenství a duchovní péči. Důraz je kladen na rekonvalescenci, fyzioterapii, nácvik sebeobsluhy, zvýšení míry soběstačnosti s cílem návratu klienta do domácího prostředí.

Průměrná doba pobytu je 2 - 3 měsíce.


Vzhledem k charakteru péče na obou odděleních se snažíme pacientům zpříjemnit pobyt doplňkovými terapiemi jako je muzikoterapie a canisterapie.

Canisterapie

je metoda, při níž se k podpoře úspěšné terapie využívá léčebného kontaktu člověka a psa. Canisterapeutičtí psi mají speciální trénink a dokáží nemocným působit radost, vytvářet pocit přátelství, pomáhají navazovat kontakty a vztahy, rozptylovat napětí, aktivovat mysl i být zdrojem poučení. A také současně léčit.

Canisterapie, podobně jako muzikoterapie, není hrazena ze zdravotního pojištění, a proto se snažíme ji zajistit s pomocí dárců, sponzorů či dotací.

Do naší nemocnice dochází pravidelně za pacienty canisterapeutická trenérka paní Jana Drvotová a její canisterapeutický pejsek Artuš. Z finančních prostředků hradíme jejich činnost.


Cílová částka: uvítáme jakýkoliv finanční příspěvek

Smyslem projektu V posteli kolem světa je zpříjemnit pobyt v nemocnici pacientům, kteří zde tráví často několik týdnů i měsíců svého života, a přinést jim zábavu, poučení a kontakt s okolním světem. Jsou to především pacienti seniorského věku z oddělení interny a ošetřovatelské péče, ale také mladší ročníky pacientů, kteří u nás absolvují rehabilitační hospitalizaci, například po velkých operacích pohybového aparátu. V projektu V posteli kolem světa mají možnost jednou za měsíc „vycestovat“ za hranice nemocnice.

Zajímaví hosté z řady různých profesí i životních příběhů seznamují naše pacienty s dalekými i blízkými místy, která navštívili, promítají na velké plátno fotografie a videa, která zaznamenali, vyprávějí příběhy i třeba ukazují typické suvenýry a jiné předměty.

Setkání probíhají v přednáškové aule nemocnice, velkou výhodou je, že se do auly mohou přijít podívat i pacienti upoutaní na vozík či lůžko, protože přístup je bezbariérový.

Kromě pacientů si na návštěvu a zajímavá setkání zvykli také externí návštěvníci, zejména senioři z Prahy 1, kteří doplňují „publikum“ a pro naše pacienty jsou vítanou společenskou návštěvou.

Součástí odpolední bývají i drobná koncertní či jiná kulturní vystoupení a nezapomíná ani na malé občerstvení v podobě ovoce, moučníku a kávy.

Projekt odstartoval v červnu 2018 a za tu dobu navštívili naše pacienty např.:

 • pan Jan Dušek, který ač upoutaný trvale na invalidní vozík, uskutečnil s pomocí svých blízkých známou poutní cestu do španělského města Santiago de Compostella,
 • MUDr. Tomáš Šebek z organizace Lékaři bez hranic, který vyprávěl o svém posledním působišti v Jižním Súdánu,
 • pan Petr Ondráček, český námořní jachtař, který podnikl nonstop plavbu okolo světa,
 • kapela DoHlubin, s níž si pacienti mohli zazpívat populární melodie Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého nebo Waldemara Matušky, ale i známé lidovky,
 • známý moderátor a cestovatel Karel Voříšek,
 • pan Jan Zvolský, majitel Muzea pražských strašidel z Jánského vršku,
 • mladý chovatel lachtanů z pražské ZOO Jakub Mezei,
 • spisovatel, diplomat a geolog v jedné osobě Ing. Vladimír Sattran, který vyprávěl o svých zkušenostech z Maroka i setkáních s Václavem Havlem,
 • boromejka sestra Richardis, která velmi živě vzpomínala na svůj život v Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a v nemocnici.

Cílová částka: uvítáme jakýkoliv finanční příspěvek

Uzavřené

Oddělení se zaměřuje především na geriatrické pacienty po prodělaných akutních onemocněních (nejčastěji úrazech, operacích, infekcích) nebo s chronickými chorobami interní povahy či chronickými bolestivými syndromy (bolesti zad, bolesti nosných kloubů při artróze). Poskytuje komplexní zdravotně-ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, sociální poradenství a duchovní péči. Důraz je kladen na rekonvalescenci, fyzioterapii, nácvik sebeobsluhy, zvýšení míry soběstačnosti s cílem návratu klienta do domácího prostředí.

Průměrná doba pobytu je 2 - 3 měsíce.

Vzhledem k charakteru péče na Oddělení ošetřovatelských lůžek se snažíme pacientům zpříjemnit pobyt doplňkovými terapiemi jako je například muzikoterapie.

Muzikoterapie je léčebná metoda, při níž se cíleně využívá hudby a zvuků k podpoře léčby. Pomocí hudby můžeme docílit pozitivních změn u pacientů v oblasti tělesné, duševní a emoční. Pacienti prostřednictvím této aktivity relaxují, hrají na nevšední hudební nástroje, zpívají, komunikují s terapeutem a tím podporují svůj příznivý duševní stav, který je důležitým předpokladem pro úspěšnou léčbu.

Muzikoterapie není hrazena ze zdravotního pojištění, a proto se snažíme ji zajistit s pomocí dárců, sponzorů či dotací. Z finančních prostředků pořizujeme vhodné hudební nástroje, organizujeme muzikoterapeutická setkání pacientů s terapeutem a plánujeme zakoupit i speciální terapeutické rezonanční lůžko.

Dovybavení oddělení, která zajišťují akutní a standardní péči o covid pozitivní pacienty (JIP, ARO, Interna A).


 • 2 x plicní ventilátor poskytující invazivní i neinvazivní ÚPV 500.000,- Kč / ks
 • 6 x injekční dávkovač 27.830,- Kč / ks
 • 6x infuzní pumpa včetně snímačů kapek 33.880,- Kč / ks
 • 3 x dokovací stanice pro společné napájení i programování IVT 29.040,- Kč / ks
 • 1 x přenosný ultrazvukový přístroj včetně sond pro základní a rychlou diagnostiku pacienta na lůžku 800.000,- Kč
 • 2 x přístroj pro ohřev pacienta 37.000,- Kč / ks
 • 12-svodé ekg 37.000,- Kč / ks

Nákupem nového operačního svítidla zajistíme výměnu stávajícího (20 let starého svítidla), zajistíme větší komfort na operačním sále, umožníme plnou vytíženost všech tři operačních sálů.

7 různých a volitelně nastavitelných úrovní barevné teploty světla, umožňují ideální nastavení a přizpůsobení osvětlení podle aktuální situace a zaměření probíhajícího výkonu. Použitá unikátní a patentovaná technologie 2R dvojitého reflexního systému, poskytuje vysoký světelný výkon bez nežádoucího oslnivého účinku.

Přenosný ultrazvukový přístroj Philips CX50 bude sloužit k rychlé a přesné diagnostice pacientů na lůžkových odděleních JIP, interny a ARO. Bude vybaven sadou základních sond pro všeobecná interní i kardiologická vyšetření, navíc umožní i připojení speciální jícnové sondy. Kompletní vyhodnocovací software je doplněn o vizualizaci jehly při punkcích.

Fyzioterapeutické lehátko je určeno k provádění manuálních terapií, tj. masáží, fyzioterapie, fyzikální terapie zaměřené na částečné nebo úplné zmírnění průběhu nemocí a také na jejich léčbu. Potřebujeme dvou nebo třísegmentové lehátko se stabilní konstrukcí, polohováním hlavového a nožního dílu a s elektrickým nastavením výšky stolu pomocí elektromotoru.

Lehátko bude sloužit pacientům v programu Kardiorehabilitace. V tomto jedinečném komplexním programu nabízíme péči pro zdravý životní styl všech, kteří trpí kardiovaskulárním onemocněním nebo hledají účinnou rekonvalescenci po kardiovaskulárním operačním nebo intervenčním zákroku.

Naše nemocnice si výrobu kyslíku určeného pro akutní i následnou léčbu pacientů zajišťuje vlastními prostředky. Nemocnice se totiž nachází v historické části Prahy 1 se sníženou dopravní dostupností, která tak nedovolila zásobování zdravotnického zařízení běžně používaným kapalným kyslíkem. Z těchto důvodů byla již v minulosti do provozu uvedena výrobní stanice. Ta nemocnici zásobuje jak stlačeným vzduchem, tak i kyslíkem obohaceným vzduchem z kyslíkového koncentrátoru.

Aktuálně, a to především díky léčbě pacientů s COVID-19, se průměrná spotřeba 4 - 5 m3/hod. KOV navýšila až na spotřebu 15 – 23 m3/hod. Od začátku pandemie bylo u nás hospitalizováno 410 covid pozitivních pacientů.

Krizově řešíme přenosným zásobníkem o velikosti 600 litrů.

Programovatelná kolenní a kyčelní motodlaha je vybavena dálkovým ovladačem a nabízí řadu bezpečnostních prvků a možnost záznamu rehabilitace. Je určena pro léčbu většiny poranění, pooperačních stavů a onemocnění kloubů kolene a kyčle. Zvětšuje rozsah pohybu kloubu, zamezuje ztuhlosti a snižuje bolestivost. Léčba motodlahou nemá žádné vedlejší účinky a výrazně zkracuje délku trvání rehabilitace.

Trakční lehátko slouží pro preventivní a léčebné využití při bolestech a onemocněních zad, páteře a pohybového systému. Trvalé jednostranné zatížení, ať již v poloze v sedě, nebo ve stoje, tak typické pro náš současný život, vede postupně k přetížení a následně k poškození přetěžovaných částí těla. Na trakčním lehátku se důsledky přetížení vyrovnávají nejpřirozenějším a nejefektivnějším způsobem. Při této léčbě dochází ke snížení svalového napětí svalů podél páteře, uvolnění kloubních blokád, trakce má vliv i na výhřezy meziobratlových plotének. Na lehátku dochází k uvolnění, protažení a odstranění komprese mezi obratli = trakce páteře. Efektem této terapie je zlepšení statiky páteře a pánve, odstranění bolestí při vyhřezlých ploténkách a prevence vzniku bolestivých vertebrogenních stavů (bolestí zad).

Léčba horizontální trakcí je osvědčenou metodou léčení vertebrogenních onemocnění, uleví od bolestí a urychlí celý léčebný proces pacientů na naší rehabilitační ambulanci, kde pacientů s uvedenými zdravotními obtížemi neustále přibývá.

EKG neboli elektrokardiografie je metoda, která měří elektrickou aktivitu srdce v průběhu jeho stahů. Nebolestivým způsobem včas upozorní na odchylky v srdečním rytmu, poruchu tvorby a převodu elektrických vzruchů v srdci, nedostatečné zásobení srdce krví, patologické zvětšení některých srdečních oddílů nebo třeba i starší poškození srdečního svalu.

Na akutní příjmové interní ambulanci slouží EKG přístroje ke včasné a rychlé diagnostice uvedených obtíží u pacientů, kteří sem přicházejí s náhle vzniklými zdravotními obtížemi, zejména s bolestmi na hrudi, dušností, závratěmi, bušením srdce a dalšími symptomy.

Nerezový nástrojový stolek pro operační sály, který je opatřen hydraulickým systémem pro plynulé nastavování výšky antistatickým nožním pedálem. Slouží k odkládání chirurgických nástrojů a zdravotnického materiálu v průběhu operace (v naší nemocnici břišní operace včetně operací střev, konečníku, hemoroidů, kýl a také cévní operace). Stolek vybavený hydraulickým mechanismem usnadňuje a urychluje manipulaci s operačními nástroji a materiály při operaci, zvyšuje komfort operace pro chirurga a instrumentáře a pacientovi přináší ve výsledku bezpečnější provedení operace.

Nový vysokovýkonný laser mají k dispozici pacienti na rehabilitační ambulanci naší nemocnice. Přístroj, který byl zakoupen díky štědrému daru Nadace Dobré dílo a společnosti Deloitte, je určen k léčbě pohybového aparátu a nejčastěji se používá u svalových poranění a spasmů, úponových bolestí, artropatií a celé další široké škály bolestivých stavů pohybového ústrojí. Terapie vysokovýkonný laserem přináší pacientům nespornou výhodu z hlediska času, protože samotná léčebná aplikace trvá jen několik minut. Další výhodou je možnost zacílit laserový paprsek, který proniká hluboko do tkáně, přímo na požadované místo ošetření bez jakýchkoli vedlejších účinků. Terapie vysokovýkonným laserem tak představuje, jednoduchou, efektivní a bezpečnou léčbu.