Současnost nemocnice

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze je nestátní zdravotnické zařízení. Je výjimečná svou polohou v blízkosti Pražského hradu i historickou vazbou nemocnice a Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, jež určuje duchovní rozměr a osobní přístup v péči o nemocné. Je jedinou církevní nemocnicí s akutní péčí v ČR.

V současné době nemocnice poskytuje ambulantní i lůžkovou péči v základních i specializovaných oborech medicíny. Nachází se zde oddělení Interní (jeho součástí je Gastroenterologické centrum), Chirurgické, Rehabilitační, Anesteziologicko-resuscitační, Radiodiagnostické, Oddělení klinické biochemie, Oddělení následné péče a Oddělení paliativní péče. Nemocnice má kapacitu cca 180 lůžek (včetně lůžek intenzivní péče), počet ambulantních ošetření činí ročně asi 140 tisíc a počet hospitalizací asi 5500.

V prosinci 2021 nemocnice úspěšně obhájila akreditaci SAK (Spojené akreditační komise) a získala akreditační certifikát na další tři roky. Certifikát potvrzuje řádné plnění několika set akreditačních standardů týkajících se jak bezprostřední péče o pacienty, tak bezpečného a efektivního řízení nemocnice.