Současnost nemocnice

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze je nestátním zdravotnickým zařízením a je výjimečná nejen svou polohou v blízkosti Pražského hradu, ale především historickou vazbou nemocnice a Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, jenž určuje duchovní rozměr a osobní přístup v péči o nemocné. Je jednou ze tří církevních nemocnic v České republice a jedinou církevní nemocnicí s akutní péčí.

V současné době nemocnice poskytuje ambulantní i lůžkovou péči v základních i specializovaných oborech medicíny, a to všem pacientů bez rozdílu vyznání, rasové či politické příslušnosti. Nachází se zde oddělení Interní, Chirurgické, Gastroenterologické, Rehabilitační, Anesteziologicko-resuscitační, Radiodiagnostické, Oddělení klinické biochemie a Oddělení následné péče.

V tuto chvíli zcela jedinečnou službou ve zdravotní péči v Čechách je Oddělení paliativní péče, zaměřené na terminálně nemocné pacienty. Dětské a dorostové detoxikační centrum s akutní péčí o pacienty intoxikované návykovými látkami je od 1. 1. 2021 z důvodu zajištění komplexní odborné péče a na ni navazujících odborných služeb součástí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Nadále poskytuje své služby v rámci VFN.

Nemocnice má kapacitu cca 190 lůžek včetně lůžek intenzivní péče, počet ambulantních ošetření činí ročně cca 50 tisíc, počet hospitalizací necelých 10 tisíc.