Současnost nemocnice

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze je nestátním zdravotnickým zařízením a je výjimečná nejen svou polohou v blízkosti Pražského hradu, ale především historickou vazbou nemocnice a Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, jenž určuje duchovní rozměr a osobní přístup v péči o nemocné. Je jednou ze tří církevních nemocnic v České republice a jedinou církevní nemocnicí s akutní péčí.

V současné době nemocnice poskytuje ambulantní i lůžkovou péči v základních i specializovaných oborech medicíny, a to všem pacientů bez rozdílu vyznání, rasové či politické příslušnosti. Nachází se zde oddělení Interní, Chirurgické, Gastroenterologické, Rehabilitační, Anesteziologicko-resuscitační, Radiodiagnostické, Oddělení klinické biochemie a Oddělení následné péče.

V tuto chvíli zcela jedinečnými službami ve zdravotní péči v Čechách jsou Oddělení paliativní péče, zaměřené na terminálně nemocné pacienty a Dětské a dorostové detoxikační centrum s akutní péčí o pacienty intoxikované návykovými látkami.

Nemocnice má kapacitu cca 190 lůžek včetně lůžek intenzivní péče, počet ambulantních ošetření činí ročně cca 50 tisíc, počet hospitalizací necelých 10 tisíc.