Potvrzeno. Jsme bezpečná nemocnice.

S radostí vám oznamujeme, že naše nemocnice akreditaci získanou v roce 2018 obhájila a získala certifikát platný do roku 9.12. 2024.
Jeho udělení potvrzuje, že v naší nemocnici se chováme tak, abychom zajistili vám - pacientům moderní a dobře organizovanou medicínu s maximální možnou mírou předcházení všem rizikům, které se při poskytování zdravotní péče mohou vyskytnout. Auditoři SAK ČR prověřují během auditu plnění několika set akreditačních standardů, které zahrnují veškeré důležité činnosti, související jak s bezprostřední péčí o pacienty, tak s oblastí bezpečného, efektivního a správného řízení nemocnice.
Máme velkou radost. 

Zpět na výpis novinek