Regulační poplatky

Platí pro tyto ambulance:

Gastroenterologická, chirurgická, interní, kardiologická, neurologická, pediatrická, psychiatrická, psychologická, rehabilitační, ambulance bolesti.


Ošetření v době pohotovostní služby
Pracovní dny (od 17:00 - 7:00 hod.) 90 Kč
Víkendy 90 Kč
Svátky 90 Kč

Poplatky hradí:

  • občané ČR a cizí pracovníci, kteří se prokáží platnou kartičkou české zdravotní pojišťovny (např. občané Slovenska zaměstnaní u firem se sídlem v ČR),
  • pojištěnci jiného členského státu EU (modrá kartička zdravotního pojištění),
  • poplatek se platí v hotovosti na recepci nemocnice.

V případě, že pacient absolvuje v jeden den klinické vyšetření u více lékařů různých odborností v NMSKB (např. rehabilitační lékař požádá o neurologické vyšetření), platí poplatek pouze jednou. Odesílající pracoviště vytiskne „Potvrzení", kterým lze prokázat zaplacení poplatku.

n