DUCHOVNÍ SLUŽBA – NEMOCNIČNÍ KAPLANI

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského nabízí pacientům, jejich blízkým i návštěvníkům zcela ojedinělé propojení zdravotní a duchovní péče poskytované na základě etických a morálních zásad, vycházejících z křesťanských hodnot.

Kaplani naší nemocnice se snaží o to, aby spirituální a náboženské zdroje pacientů, příbuzných a personálu v maximální míře podporovali uzdravování, péči o nemocné a snášení dlouhodobých následků zranění a onemocnění. Věříme, že každý člověk má spirituální rozměr, který může být velkým zdrojem vnitřní síly.

Naši nemocniční kaplani nabízí:

 • Čas na rozhovor pro zaměstnance, pacienty a jejich příbuzné a přátele
 • Čas na hledání spirituálních a náboženských zdrojů
 • Čas na modlitbu, společné prožití přijetí svátostí, četbu duchovní literatury
 • Pastorační poradenství (poradenství, které vychází s křesťanských hodnot)
 • Zajištění kontaktu s duchovními různých církví
 • V případě Vašeho zájmu nám můžete svěřit i své konkrétní úmysly, za které chcete, abychom se modlili.

Rychlý kontakt

Mgr. et Mgr. Anna Vendula Malichová, SCB
vedoucí oddělení

Kde nás najdete?

Nemocniční kaplani sídlí v areálu nemocnice, budova B, 3. patro

Nemocniční kaplani

Narozena

 • 1978

Vzdělání

 • 2019 Kurz Poradce pro pozůstalé
  (Složení kvalifikační zkoušky – Poradce pro pozůstalé)
 • 2018 - 2019 Nemocniční kaplan (ETF)

Praxe

 • 2011-2012 Kaplan v Gaudium Frýdek-Místek, s.r.o. (léčebna dlouhodobě nemocných)
 • 2012-2014 pracovník duchovní péče - zaměstnanec Kongregace - v rámci noviciátu péče o nemocné ve farnosti
 • od 02/2018 – kaplan NMSKB

Cizí jazyk

 • Angličtina
 • Francouzština

Narozen

 • 1977

Vzdělání

 • 2010 – 2013 Mezinárodní institut Camillianum – Universita Lateranensis pastorální teologie (licenciát teologie)
 • 2017 – 2018 Centre for Child Protection (CCP) of the Pontifical Gregorian University Semestrální kurz ochrany nezletilých před sexuálním zneužíváním
 • 2017 Kurz Poradce pro pozůstalé (Složení kvalifikační zkoušky – Poradce pro pozůstalé)
 • 2012 Centro Camilliano di Formazione Výcvik v CPE – Verona
 • 2007 - 2008 Pilotní kurz Nemocniční kaplan na UK ETF
 • 2007 Kurz trenér komunikace v HMCgrup

Praxe

 • 2002 – 2004 – kaplan v hospici na sv. Kopečku u Olomouce
 • 2007 – 2010 – nemocniční kaplan NMSKB
 • od 2013 – nemocniční kaplan NMSKB
 • od 2015 Lektor kurzu pro nemocniční kaplany na ETF UK

Cizí jazyk

 • Angličtina
 • Italština

Narozena

 • 1969

Vzdělání

 • 2017 Kurz Poradce pro pozůstalé
  (Složení kvalifikační zkoušky – Poradce pro pozůstalé)
 • 2014 absolvování kurzu Poskytování krizové pomoci lidem zasaženým mimořádnou událostí, akreditováno MPSV ČR

Praxe

 • 2010-2011 dobrovolník v duchovní službě v NMSKB
 • od 2011 - nemocniční kaplan NMSKB

Narozen

 • 1967

Vzdělání

 • 2018 Kurz Poradce pro pozůstalé

Praxe

 • od roku 2018 nemocniční kaplan v NMSKB

Cizí jazyk

 • Francouzština

Narozen

 • 1976

Vzdělání

 • Psychologie a speciální pedagogika

Praxe

 • od prosince 2019 nemocniční kaplanka v NMSKB

Cizí jazyk

 • Angličtina
 • Němčina

Kaplani jsou přítomni v nemocnici

Den Čas
Po - Pá 10:00 - 16:00
So, Ne 9:00 - 11:00

Bohoslužby a modlitby v nemocnici

Od října 2021 probíhají v našem nemocničním kostele sv. Karla pravidelné bohoslužby:

Den Čas
Pondělí 5:30, 15:00
Úterý 5:30
Středa 5:30, 15:00
Čtvrtek 5:30
Pátek 5:30, 15:00
Sobota, Státní svátky 7:45
Neděle 10:00

Nemocniční kaplani se každý den v poledne modlí a prosí o naději a posilu pro všechny, kdo jsou u nás v nemocnici léčeni; pro ty, kdo spolupracují v péči o nemocné i pro ty, kdo mají o své blízké starost.

Chcete-li, připojte se k nám a duchovně podpořte nemocné i o ně pečující - modlitbou, přáním, myšlenkou.

Videa s duchovní tematikou

Naleznete na našem YouTube kanálu: https://www.youtube.com/@kaplaninmskb1166.

Naši kaplani v médiích

TV Noe, 14. 2. 2022

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze otevřela své dveře potřebným nemocným roku 1854. Její přirozenou součástí je také kostel, který sestrám Boromejkám, které nemocnici provozují, každodenně připomíná jejich přesvědčení, že služba nemocným se se službou Bohu prolíná.

Zobrazit více

iDnes.cz, 29. 1. 2022

O služby nemocničních kaplanů je za poslední dva roky covidové pandemie větší zájem než dříve. Jak ze strany pacientů, tak zdravotnického personálu. Kaplani, jako zaměstnanci nemocnic, se k pacientům totiž dostanou i při zákazu návštěv. „Byli tady s námi, když pacienti umírali a když jsme tady nad tím všichni brečeli,“ vzpomíná staniční sestra JIP Hana Balvínová.

Zobrazit více

TV Noe, 25. 1. 2022

Už dva roky se svět potýká s koronavirovou pandemií. V rámci opatření proti nákaze jsou mimo jiné omezeny či zakázány návštěvy v nemocnicích. Pacienti v nich o to více vítají službu nemocničních kaplanů, kteří k nim mohou jako zaměstnanci nemocnic pravidelně přicházet, sdílet jejich těžkosti a přinášet naději.

Zobrazit více (začátek reportáže v čase 16:10)

Český rozhlas Plus, 14. 3. 2021

Umírání pacientů se lékaři a sestry pracující na intenzivní péči nevyhnou. Přesto dřív platilo, že se většinu pacientů podaří zachránit. To ale pandemie covidu-19 změnila. „Teď je to masivní. V intenzivní péči je váš cíl toho člověka zachránit, vrátit zpátky do života. My tady teď bojujeme o životy, ale v drtivé většině se ten cíle nepodaří. A to strašně ubírá energii,“ svěřuje se v pořadu Vertikála na Plusu nemocniční kaplan Marek František Drábek.

Zobrazit více

Radio Prague International, 4. 3. 2021

Mgr. et Mgr. Anna Vendula Malichová, SCB hovoří o svých zkušenostech s pacienty s COVID-19 a o vztahu, který poskytuje mezi pacienty a jejich rodinami.

Zobrazit více

iDNES.cz, 23. 4. 2020

Možná to budou oni, kdo vedle vás usedne, aby naslouchal vašim obavám, steskům a bolestem. Třeba vám nakonec pomohou, abyste se smířili se s osudem, nebo si vytříbili myšlenky. Nemocniční kaplani mění hábity za bezpečnostní overaly, nasazují si plexisklové štíty a i v době „kovidové“ vyrážejí za svými pacienty.

Zobrazit více

iDNES.tv, 19. 4. 2020

I pro Marka Františka Drábka se náplň práce v poslední době změnila. Jako nemocniční kaplan promlouvá s pacienty, kteří onemocněli koronavirem. „Necítím z nich strach o život. Ale bojí se o příbuzné, které dlouho neviděli,“ řekl v rozhovoru po Skypu.

Zobrazit více

Radio Wawe, 26. 12. 2019

Duchovní služba je často spojována hlavně s kostelem a kázáním. Nemocniční kaplani se ale s lidmi setkávají spíše v hraniční situaci jejich života. Čím mohou přispět při léčení nebo naopak v procesu smíření se s diagnózou? A mohou oslovit i nevěřícího?

Zobrazit více

TV Noe, 3. 10. 2019

XV. ročník podzimního setkání nemocničních kaplanů na Velehradě. Hosty jsou Anna Vendula Malichová, SMCB a MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik, předseda Katolické asociace nemocničních kaplanů.

Zobrazit více

Nahlédněte k nám

Kostel
Vedení výcviku

Historie duchovní služby

Kolegové, kteří zde pracovali:

Praxe

 • od 2017 do února 2020 Nemocniční kaplanka NMSKB

Praxe

 • 2007 – 2018 Nemocniční kaplanka NMSKB

Praxe

 • květen 2018 – prosince 2018 Nemocniční kaplanka NMSKB

Mgr. Lada Anna Petříková DiS., SCB

Mgr. Doubravka Vokáčová

Mgr. Xavera Anna Starychová SCB

Otec Pavel v doprovodu sestry Xavery tak,
jak na něho stále rádi vzpomínáme.

Další informace pro Vás

Kaplanské organizace v ČR


Řádná duchovní služba v pražských nemocnicích

Řádná duchovní služba probíhá v nemocnicích obvykle na požádání: tj. sdělte sestře, že máte zájem o návštěvu nemocničního kaplana. Každá nemocnice má obvykle osobu, která koordinuje činnost nemocničních kaplanů pro celou nemocnici, a ta vám jeho návštěvu zajistí. Nemocniční kaplan pak poskytne péči o vás nebo vašeho blízkého. S ním také můžete domluvit případnou další návštěvu kněze, přinesení svatého přijímání nebo účast na bohoslužbě v areálu nemocnice.


Mimořádná svátostná pohotovost pro území Prahy

Pokud potřebujete po převozu do nemocnice v Praze urgentně zajistit udělení svátostí – především svátost pomazání nemocných (často spojenou se svátostí smíření a eucharistií – viatikem), volejte číslo +420 731 144 144.

Zde se vám ozve Nemocniční služba Arcibiskupství pražského, která po 24 hodin denně koordinuje návštěvy kněží v nemocnicích. Je důležité přesně vědět, kde je nemocný hospitalizován (oddělení, patro, případně i číslo pokoje), nebo určit přesně místo, kde na kněze počkáte, případně, zda pro něj můžete přijet autem (to je vhodné zvláště v nočních hodinách). Tato služba je určena výhradně pro urgentní potřebu.