Boromeum

Edukační a formační centrum BOROMEUM pořádá odborné vzdělávací akce v přednáškové aule Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Chystané

Momentálně připravujeme...

Realizované

Název akce:

Disociativní porucha osobnosti. Dvoudenní seminář.

Termín konání:

14. - 15. června 2019

Přednášející:

Kathryn Livingston
Melanie Goodwin
z organizace First Person Plural
http://www.firstpersonplural.org.uk/resources/training-films

Seminář je určen pro odborníky z pomáhajících profesí. Konkrétní program bude doplněn.

Cena za dva dny:

3 850,- Kč

Datum

8. 3. 2019 (10:00 - 18:00)
9. 3. 2019 ( 9:00 - 17:00)

Přednáší

Mgr. Hana Vojtová

Cena

1 850,- Kč

Přihlášky

Přihlásit se můžete pomocí registračního formuláře níže.

Program

Seminář má za cíl přinést podstatné poznatky z psychotraumatologie, díky kterým můžeme porozumět dopadu traumatizace, a také je v rámci nevyhnutelné psychoedukace umět objasnit klientům a pacientům. Především nám umožňují orientaci v terapeutickém procesu a lepší vzájemnou spolupráci na léčbě.

Pro koho je seminář určen?

Seminář je určen psychologům, psychiatrům, psychoterapeutům, ale také jiným odborníkům z pomáhajících profesí.

Datum

16. 11. 2018 - 17. 11. 2018, 1. část, přednášková aula
LEKTOR: Mgr. Sylvie Stretti a kolegyně z poradny VIGVAM
23. 11. 2018 - 24. 11. 2018, 2. část, přednášková aula
LEKTOR: PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.

Témata

1. část
- Projekce krátkého filmu s následnou sebezkušenostní technikou, zaměřenou na emoce a   tělesné projevy
- Úkoly truchlení a cíle intervencí
- Specifika dětského pohledu na smrt (v návaznosti na vývojová období)
  mýty
- Humor a smrt
- Zármutek vs. trauma u dětí

2. část
- Umírání, smrt a truchlení. Vymezení klíčových pojmů, nástin adekvátního přístupu ke klientům.
- Komunikace s umírajícími a pozůstalými - specifika komunikace, nácvik komunikace
- Fáze procesu truchlení, faktory determinující průběh procesu truchlení
- Poradenství pro pozůstalé - principy, metody, nácvik
- Formy poradenství pro pozůstalé klienty - prezenční a distanční formy pomoci, individuální, rodinná a skupinová pomoc pozůstalým (setkání pozůstalých, rituály, výroční    akce aj.)
- Facilitace procesu truchlení, expresivní metody v péči o pozůstalé klienty
- Implementace nového zákona o pohřebnictví do praxe

Celý seminář bude veden formou přednášky, sdílení a sebezkušeností s ukázkou vybraných technik a případnou modelací. Je nutné se účastnit obou částí semináře.

Cena

900,- Kč za oba dny.

Program

Kurz je určen přednostně pro zaměstnance NMSKB. Dle zájmu bude otevřen také pro kaplany a zdravotníky z jiných nemocnic. Maximální počet účastníků je 16. Pátky začátek v 15:00, soboty začátek v 9:00 hodin. Oba dny zakončení nejpozději ve 20:00 hodin. 

Přihláška

Přihlásit se můžete pomocí registračního formuláře níže.

 

Datum

26. 10. 2018 (10:00 - 18:00), přednášková aula
27. 10. 2018 (  9:00 - 17:00), přednášková aula

Přednáší

Mgr. Hana Vojtová

Cena

1 850 Kč

Přihlášky

Přihlásit se můžete pomocí registračního formuláře níže.

Program

Seminář má za cíl přinést podstatné poznatky z psychotraumatologie, díky kterým můžeme porozumět dopadu traumatizace, a také je v rámci nevyhnutelné psychoedukace umět objasnit klientům a pacientům. Především nám umožňují orientaci v terapeutickém procesu a lepší vzájemnou spolupráci na léčbě.

Pro koho je seminář určen?

Seminář je určen psychologům, psychiatrům, psychoterapeutům, ale také jiným odborníkům z pomáhajících profesí.
Označení kurzu Termín Čas Místo
B0217 30. 5. 2017 18:30 - 20:30 přednášková aula

Přednáší

Mgr. Marek Macák (psycholog a psychoterapeut)

Cena

Doporučené vstupné 200 Kč (studenti 100 Kč).

Přihlášky

Není nutné se přihlašovat, přijďte a vezměte své přátele a známé.

Označení kurzu Termín Čas Místo
B0117 24. 5. 2017 18:30 - 20:30 přednášková aula

Přednáší

MUDr. Helena Máslová (gynekoložka)

Cena

Doporučené vstupné 200 Kč (studenti 100 Kč).

Přihlášky

Není nutné se přihlašovat, přijďte a vezměte své přátele a známé.

Označení kurzu Termín Čas Místo
B0416 18. 1. 2017 8:45 - 18:00
obědová pauza 13:00 – 14:30
přednášková aula

Přednáší

Doc. ThDr.Mgr. Slávka Karkošková, PhD. (psychoterapeutka, vysokoškolská pedagožka, autorka knich s tématikou sexuálního zneužívání)

Dr. Libor Botek, Th.D. (odborný asistent katedry církevního práva CMTF UP)

PhLic. Theresien Martina Bartoňová (duchovní)

ThLic. Marek František Drábek (psychoterapeutka)

Mgr. Petra Vitoušová (Bílý kruh bezpečí, ředitelka)

Jitka Poláková (ProFem, ředitelka)

PhDr. Zora Dušková (Dětské krizové centrum, ředitelka)

PhDr. Bc. Jiřina Dolanská Ph.D. (Élektra, ředitelka)

MUDr. Slavoj Brichcín (psychiatr, sexuolog)

MUDr. Terézia Rosenbergerová (dětská psychiatrička)

Jesica Miňovská (osobní svědectví - policie a právo)

Cena

850 Kč/970 Kč (platba převodem/v hotovosti v den konání)

Označení kurzu Termín Čas Místo
B0416 27. 10. 2016 8:45 - 18:00
obědová pauza 13:00 – 14:30
přednášková aula

Přednáší

Doc. ThDr.Mgr. Slávka Karkošková, PhD. (psychoterapeutka, vysokoškolská pedagožka, autorka knich s tématikou sexuálního zneužívání)

JUDr. Marica Pirošíková (obhájkyně lidských práv Slovenské republiky u Evropského soudu - MSSR)

Dr. Libor Botek, Th.D. (odborný asistent katedry církevního práva CMTF UP)

Bc. Helena Novotná s kolegy (policie ČR)

Cena

850 Kč/970 Kč (platba převodem/v hotovosti v den konání)

Označení kurzu Termín Čas Místo
B0516 10. 10. 2016 18:00 - 20:00 přednášková aula

Přednáší

Mgr. Marek Macák (psycholog a psychoterapeut)

Cena

Doporučené vstupné 200 Kč (studenti 100 Kč)

Označení kurzu Termín Čas Místo
B0516 11. 5. 2016 od 19:00 přednášková aula

Přednáší

s. Kathline (z Kanady z kongregace Malých sester Ježíšových)

Cena

vstupné dobrovolné

Program

Koná se u příležitosti 100. výročí mučednické smrti světce, který prožil většinu zasvěceného života uprostřed kmene Tuaregů na Sahaře.

Součástí programu bude prezentace nové knihy o Karlu Foucauldovi z produkce Karmelitánského nakladatelství.

Označení kurzu Termín Čas Místo
B0316 21. 4. – 24. 4. 2016 od 19:00 přednášková aula

Přednáší

Jeff Scaldwell

Cena

1070 Kč + 1120 Kč (40 €) (služby + konferenční poplatek)

Označení kurzu Termín Místo
B0216 18. 2. - 19. 2. 2016
3. a 4., 17. - 18. 3. 2016
7. - 8. 4. 2016
přednášková aula

Přednáší

P. ThLic. Marek František Drábek, DiS., O.Praem.

PhDr. Bohumila Baštecká. Ph.D. (psycholožka)

Cena

4054 Kč

Podoba kurzu

Po celou dobu kursu budeme pracovat ve skupině a sdílet svoje přesvědčení, názory a prožitky. Pořadatelé se vynasnaží, aby skupina byla složena vyváženě ve smyslu pohlaví, věku, pracovních zkušeností a životních stavů.

Výsledek kurzu

Výsledkem kurzu je pastorační pracovník, který může říct: slyším druhého a rozumím mu natolik, aby moje zvěst v jeho životní situaci mohla ožít. Uvědomuji si přitom, že nejsem sám/sama.

Určeno pro:

kněžím, zasvěceným osobám, laikům, kteří pracují v oblasti pastorace.

Označení kurzu Termín Čas Místo
B0116 13. 2. 2016 9:00 – 18:00 hod.,
13:00 – 14:30 hod.
(obědová pauza)
přednášková aula

Přednáší

prof. PhLic. Hans Zollner, ThD. SI

Cena

850 Kč / 950 Kč (platba převodem / v hotovosti v den konání)

Program

  • Představení e-learningu s tematikou sexuálního zneužívání dětí vytvořeného v několika jazycích.
  • Včasné rozpoznání příznaků zneužití u dítěte a práce s ním.
  • Rozpoznání potencionálního agresora během studia a formace.
  • Práce s agresorem – prevence recidivy.

Určeno pro:

dětské psychology, duchovní, formátory, katechety, lékaře, pedagogy, pastorační asistenty, psychoterapeuty, vedoucí dětských táborů, vychovatele, sociální pracovníky atd.