Etická komise

Etická komise Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze pracuje jako místní etická komise pro zkoušející, kteří mají pracovní poměr u této nemocnice, a také pro zdravotnická zařízení odlišná od této nemocnice, která za tímto účelem uzavřela s nemocnicí smlouvu.

MUDr. Pavlína Marková

Předseda

257 197 298

Mgr. Hana Soudková

Administrativní pracovnice

604 566 106

Členové etické komise

Jméno Odbornost Zaměstnanec zřizovatele EK Funkce v EK
MUDr. Pavlína Marková lékař - vedoucí lékař odd. ano předsedkyně
MUDr. Gustav Berlinger lékař ano místopředseda
MUDr. Emílie Řezníčková lékař - interní odd. ano člen
JUDr. Silvie Kunertová právník ne člen
Bronislava Chvějová, DiS. staniční sestra ARO ano člen
Mgr. et Mgr. Vendula Malichová nemocniční kaplan ano člen
PharmDr. Lucia Neuschlová klinický farmaceut ano člen
MUDr. Jan Čepl lékař - chirurgické odd. ano člen
Mgr. Hana Soudková administrativní pracovník ano člen
Jitka Sedláková sekretářka ne člen

Ke stažení