Etická komise

Etická komise Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze pracuje jako místní etická komise pro zkoušející, kteří mají pracovní poměr u této nemocnice, a také pro zdravotnická zařízení odlišná od této nemocnice, která za tímto účelem uzavřela s nemocnicí smlouvu.

S.M. Přemysla Pavlína Marková, MUDr.

Předseda

257 197 298

Eva Kollerová

Administrativní pracovnice

257 197 282

Členové etické komise

Jméno Odbornost Zaměstnanec zřizovatele EK Funkce v EK
S.M. Přemysla Pavlína Marková, MUDr. Primářka, Odd. paliativní péče, Odd. následných lůžek ano předsedkyně
MUDr. Gustav Berlinger Primář ARO ano místopředseda
MUDr. Emílie Řezníčková Lékař, Interní oddělení ano člen
JUDr. Silvie Kunertová Advokát ne člen
S.M. Alžběta Hana Soudková, Mgr. Administrativní pracovník ne člen
Mgr. Bronislava Chvějová, DiS. Staniční sestra ARO ano člen
PharmDr. Lucia Neuschlová Farmaceut ano člen
Mgr. Petr Mikolajek Farář ne člen
MUDr. Jan Čepl Lékař, Chirurgické oddělení ano člen

Ke stažení