Etická komise

Etická komise Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze pracuje jako místní etická komise pro zkoušející, kteří mají pracovní poměr u této nemocnice, a také pro zdravotnická zařízení odlišná od této nemocnice, která za tímto účelem uzavřela s nemocnicí smlouvu.

S.M. Přemysla Pavlína Marková, MUDr.

Předseda

257 197 298

S.M. Alžběta Hana Soudková, Mgr.

Administrativní pracovnice

604 566 106

Členové etické komise

Jméno Pozice Odbornost Vztah ke zřizovateli EK
S.M. Přemysla Pavlína Marková, MUDr. předseda lékař zaměstnanec NMSKB
MUDr. Berlinger Gustav člen lékař zaměstnanec NMSKB
MUDr. Bohušová Jana člen lékař nezávislá
Chvějová Bronislava, DiS. člen zdravotní sestra zaměstnanec NMSKB
JUDr. Kunertová Silvie člen právník nezávislá
prof. MUDr. Marek Josef, Dr.Sc. člen lékař nazávislý
P. Mgr. Mikolajek Petr člen kněz nezávislý
Mgr. Soudková Hana člen administrativní pracovnice zaměstnanec NMSKB
MUDr. Vávra Jiří člen lékař nezávislý
Mgr. Zvonková Petra člen lékař zaměstnanec NMSKB

Ke stažení