Paliativní péče

Paliativní péče je obor, který se věnuje pokročile nevyléčitelně nemocným. Zaměřuje se na zmírnění závažných symptomů onemocnění, obtížně zvladatelných v ambulantní péči, poskytování komplexní ošetřovatelské péče, psychosociální podpory a duchovního doprovázení. Cílem paliativní péče je udržení maximální dosažitelné kvality života nemocného, podpora pacienta i jeho blízkých v procesu přijetí závažné život ohrožující nemoci. V případě stabilizace zdravotního stavu nemocného je pacient propuštěn a předán do ambulantního sledování, při terminálním zvratu onemocnění je umírajícímu poskytována komplexní péče a doprovázení. Během pobytu je vytvářen prostor pro přítomnost blízkých osob pacienta, které představují důležité sociální vazby nemocného.

Součástí péče je psychoterapeutická podpora, zajišťovaná ve spolupráci s Gaudia – Liga proti rakovině, a nabídka duchovního doprovázení ze strany pracovníků týmu nemocničního kaplana.

Kontakt

S. M. Přemysla MUDr. Pavlína Marková

primářka

Nahlédněte k nám

Partneři

Společenství pomocníků Řádu sv. Lazara, z.s.

Ceník

Platba za nadstandardní vybavení (všechny pokoje) 350 Kč / den
Příplatek za samostatný pokoj 200 Kč / den
Platba za přespání doprovázející osoby (nebo-li využití přistýlky) 500 Kč / nocleh

Hospitalizace a žádost o přijetí

O přijetí pacienta na OPP rozhoduje ošetřující lékař oddělení na základě informací uvedených v žádosti o přijetí, které jsou podle potřeby doplněny další poskytnutou zdravotnickou dokumentací nebo telefonickou, případně osobní konzultací. Žádost o přijetí je možné stáhnout níže. Oddělení poskytuje zdravotní péči, která je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Indikací k přijetí je zdravotní stav pacienta, vyžadující náročnou ošetřovatelskou péči a zvládnutí obtížných symptomů onemocnění. OPP neposkytuje respitní ani jiné sociální pobyty.

Oddělení je ve smyslu § 85 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách speciálním lůžkovým zdravotnickým zařízením hospicového typu (do registru poskytovatelů sociálních služeb bylo zapsáno 18.3.2015). Během pobytu pacienta má oddělení právo pobírat příspěvek na péči, pokud ho pacient již má přiznán, případně v rámci poskytovaného sociálního poradenství se souhlasem pacienta o jeho přiznání zažádat.

Pacient má možnost požádat o ubytování na samostatném pokoji, případně o přistavení dalšího lůžka na pokoj nemocného pro jeho potřebu nebo pro potřeby jeho doprovázejících. Personál oddělení se snaží v rámci kapacitních možností oddělení přání pacienta zohlednit. Jedná se o nezdravotnické nadstandardní služby, které jsou zpoplatněny podle aktuálního ceníku (viz níže), o jejich poskytování je sepsána písemná smlouva, kterou lze během pobytu podle potřeby měnit.

Počet lůžek

  • Pacienti: 13
  • Doprovod: 6