Oddělení klinické biochemie

Oddělení klinické biochemie pracuje v nepřetržitém provozu a zajišťuje pro hospitalizované i ambulantní pacienty většinu laboratorních vyšetření. Specializovaná a méně často ordinovaná vyšetření, včetně veškerých mikrobiologických vyšetření, zajišťují spolupracující odborné laboratoře.

Oddělení klinické biochemie je rozčleněno na několik pracovních úseků, kterými jsou: příjem materiálu a močová laboratoř, biochemie, imunologie, hematologie, transfuze a toxikologie.

Roční počet prováděných vyšetření činí cca 230 000.

Kontakt

Ing. Juraj Lovecký

Vedoucí oddělení

Mgr. Petra Kynclová

Zástupce vedoucího oddělení

Nahlédněte k nám

Nabídka vyšetření

Srážlivá krev (Vacuette s červenou zátkou)

 • Krevní skupina - KS
 • Zkouška kompatibility
 • Screening protilátek
 • NAT - Nepřímý Coombsův test
 • PAT - Přímý Coombsův test

Nesrážlivá krev: EDTA (Vacuette s fialovou zátkou)

 • Krevní obraz - KO
 • Diferenciál - DIFF

Plasma: citrát (Vacuette s modrou zátkou)

 • QUICK - Quickův test - Protrombinový čas (INR)
 • APTT - Aktivovaný parciální tromboplastinový čas
 • Fibrinogen
 • D-dimery

Acidobazická rovnováha ASTRUP (arterialní či kapilární krev)

 • pH
 • pCO2
 • pO2
 • HCO3-act
 • HCO3-std
 • BE (B)
 • BE (ecf)
 • O2 SAT
 • Na+
 • K+
 • Ca++
 • Cl-
 • Glukose
 • Lactate

Sérum (Vacuette s červenou zátkou)

 • Ionty
  • Na -Natrium - Sodík
  • K - Kalium - Draslík
  • Cl- Chloridy
  • Ca - Vápník celkový
  • Ca2+ - Vápník ionizovaný (výpočet )
  • P-an -Fosfor anorganický
  • Fe- Železo
  • Osmo - Osmolalita
 • Metabolity
  • Urea - Močovina
  • Krea - Kreatinin
  • Uric - Kyselina močová - KM
  • Glu - Glukóza
 • Jaterní testy
  • Bili-celk. - Bilitubin celkový - T-Bil
  • Bili- konj. - Bilirubím přímý - D-Bil
  • ALT - Alaninaminotransferáza
  • AST - Aspartátaminotransferáza
  • ALP - Alkalická fosfatáza celková
  • GMT - g-glutamyltransferáza
  • AMS -Amyláza
  • LPS - Lipáza
  • eGFR - glomerulární filtrace dle MDRM (Výpočet: Crea, Urea, Alb)
 • Lipidy
  • Chol - Cholesterol
  • TAG - Triacylglycetoly
  • HDL-Chol - HDL cholesterol
  • LDL-Chol - LDL cholestrol
 • Proteiny
  • Celková bílkovina - Prot - Total protein - CB - TP
  • Albumin - Alb
  • CRP - C reaktivní protein
  • PCT - Prokalcitonin
  • Alkohol
  • Digoxin
 • Kardiomarkery
  • CK - Kreatinkináza
  • CK-MB - Kreatinkináza izoenzym MB
  • Troponin I

Plasma - EDTA (Vacuette s fialovou zátkou)

 • BNP - Nátriuretický peptid

Nesrážlivá krev : EDTA (Vacuette s fialovou zátkou)

 • Glykovaný hemoglobin

Sérum (Vacuette s červenou zátkou) zkumavka navíc

 • Štítná žláza
  • T4 - celkový tyroxin
  • fT4 - free T4 - volný tyroxin
  • TSH - štítnou žlázu stimulujícího hormon- thyreotropin
  • anti Tg - protilátky proti tyreoglobulinu
  • anti TPO - protilátky proti peroxidáze mikrozomů folikulárních buněk štítné žlázy
 • Markery hepatitid: hepatitida A
  • HAVAB - protilátky proti viru hepatitidy A
  • HAVABM - IgM protilátky proti viru hepatitidy A
 • Hepatitida C
  • HCV - protilátky proti hepatitidě
 • Hepatitida B
  • HBsAg - Australský antigen - povrchový antigen viru hepatitidy B
  • AUSAB-(anti HBs)
   • kontrola po očkování
   • protilátky proti antigenu obalu viru hepatitidy B
 • HBe - HBe antigen viru hepatitidy B
 • anti HBe - HbeAB - protilátky proti antigenu E viru hepatitidy B
 • HIV

Moč za 24 hodin (promíchaný vzorek: močová zkumavka)

 • Na
 • K
 • Ca
 • P-an.
 • Urea - Močovina
 • Krea - Kreatinin
 • URIC - Kyselina močová
 • AMS - Amyláza
 • OSMO - Osmolalita
 • GLU - Glukóza
 • PROT - Proteinurie
 • Clearence Krea - Clearence Kreatininu

Druhá ranní moč (močová zkumavka)

 • mALB - Mikroalbuminurie

Ranní moč (močová zkumavka se žlutou zátkou)

 • M+S - Moč chemicky + sediment

Drogový screening - moč (močová zkumavka)

 • AMP - Amfetaminy
 • BAR - Barbituraty
 • BZO - Benzodiazepiny
 • COC - Kokain
 • MTD -Metadon
 • THC - Canabinoidy
 • OPI - Opiaty
 • PCP -Pencyklidyny
 • Alkohol