Radiodiagnostické oddělení

Radiodiagnostické oddělení nabízí v nepřetržitém provozu a krátkých čekacích dobách rentgenovou diagnostiku (skiaskopicko-skiagrafické pracoviště) v široké škále vyšetření, počínaje vyšetřením žaludku a tlustého střeva, konče vyšetřením tepen. Pracoviště je intenzivně využíváno gastroenterology, zvláště pro endoskopická vyšetření pankreatu a žlučových cest a zákroky na nich. Ultrazvuková diagnostika je prováděna v plném spektru s výjimkou vyšetření prsů. Téměř 30 % všech ultrazvukových vyšetření tvoří urgentní výkony, významný podíl představují specializovaná vyšetření tepen a žil. Oddělení je nově vybaveno moderním CT přístrojem a digitálním skiagrafem, které pacientům přinášejí přesnější diagnostiku jejich obtíží i větší komfort a bezpečí při vyšetření.

V roce 2021 bylo na Radiodiagnostickém oddělení provedeno celkem 45 337 vyšetření (22 739 rentgenových, 14 820 ultrazvukových a 7778 CT).

Kontakt

MUDr. Martin Janče

Primář

MUDr. Drahomíra Tichá

Zástupce primáře

Nahlédněte k nám

Naše služby

Oddělení je personálně, přístrojově i organizačně koncipováno tak, aby poskytovalo co nejrychlejší a nejpřesnější diagnostické údaje po dobu 24 hodin denně. Rychlosti diagnostického procesu napomáhá kompaktní uspořádání oddělení, kdy jednotlivá pracoviště jsou vzájemně vzdálená pouze několik metrů, vyšetřující lékaři a laboranti jsou v trvalém osobním kontaktu, takže je možné operativně bez časových ztrát přizpůsobit diagnostické postupy okamžité potřebě. Délka objednacích dob je pod průměrem okolních nemocnic. Oddělení je schopné pružně reagovat jak na požadavky klinických, tak ambulantních pracovišť. Spolupráce s klinickými pracovišti je velmi úzká. Pobyt hospitalizovaných i ambulantních pacientů na oddělení je zkrácen na minimum, nejsou proto zřízeny klasické čekárny.