Lůžka následné péče

Oddělení se zaměřuje především na geriatrické pacienty po prodělaných akutních onemocněních (nejčastěji úrazech, operacích, infekcích), s chronickými bolestivými syndromy (bolesti zad, bolesti nosných kloubů při artróze) a podobně. Poskytuje komplexní zdravotně-ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, sociální poradenství a duchovní péči. Důraz je kladen na rekonvalescenci, rehabilitaci, nácvik sebeobsluhy, zvýšení míry soběstačnosti s cílem návratu klienta do domácího prostředí (dlouhodobě se návratnost klientů do domácí péče pohybuje kolem 75 %). Průměrná doba pobytu se pohybuje mezi 4-6 týdny.

Mezi nejčastěji řešené zdravotní problémy patří rozvoj imobilizačního syndromu, zhoršení sebeobsluhy, zhoršení kognitivních funkcí, malnutrice, hojení chronických ran a trofických defektů, inkontinence a podobně.

Přijímáme pacienty z přirozené spádové oblasti nemocnice (Praha 6, Praha 1), případně z jiných městských částí Prahy. Pobyt pacienta je indikován na základě doporučení jeho stávajícího ošetřujícího lékaře, je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Kontraindikací pobytu je infekční onemocnění vyžadující izolaci nemocného nebo akutní psychické onemocnění s nutností hospitalizace na uzavřeném lůžkovém oddělení. Lůžka následné péče neposkytují sociální a respitní pobyty, přestože zohledňují sociální situaci klienta. Je třeba vyplnit žádost o přijetí.

Oddělení disponuje 8 třílůžkovými pokoji pro pacienty se společným sociálním zázemím, společenskou místností a pracovnou sester. Oddělení je dostupné nákladním i osobním výtahem, umožňuje bezbariérový přístup na zahradu a do kostela. V případě potřeby využívá komplement nemocnice (laboratoř, radiodiagnostiku) nebo spolupráci jiných odborností nemocnice v rámci konziliárních vyšetření.

Kontakt

S. M. Přemysla MUDr. Pavlína Marková

primářka

Nahlédněte k nám

Ke stažení

Počet lůžek

  • 30