Aro

Anesteziologicko - resuscitační oddělení (ARO) poskytuje celkové a regionální anestézie pro operační a diagnostické zákroky, provádí léčbu na lůžkách resuscitační a intenzivní péče. Součástí odborných služeb je nepřetržitá konziliární činnost v předoperační léčbě a neodkladné péči na všech odděleních nemocnice. V rámci oddělení působí specializovaná ambulance pro léčbu bolesti, v níž převážnou část tvoří pacienti s chronickými vertebrogenními obtížemi.

Oddělení disponuje 5 lůžky, ročně provádí cca 2 500 anesteziologických výkonů.

Kontakt

MUDr. Jan Šindelář

Primář

MUDr. Zub Radek

Zástupce primáře

Nahlédněte k nám

Počet lůžek

  • Akutní: 5