Interní oddělení

Interní oddělení poskytuje základní vyšetření a léčbu v rozsahu celého oboru vnitřního lékařství. Specializovanou péči poskytuje v oboru geriatrie a dále v oboru gastroenterologie, kde pacientům nabízí plné spektrum péče o onemocnění gastrointestinálního traktu ve spolupráci s ambulantním Gastroenterologickým centrem nemocnice.

Další specializací oddělení je kardiologická péče, kde je pacientům k dispozici komplexní vyšetřovací program s výjimkou levostranných katetrizací (koronarografií). Je rozvinut program péče o nemocné s poruchami srdečního rytmu. Péče je poskytována jak v lůžkové, tak ambulantní složce. Ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce nabízíme pacientům s kardiovaskulárním onemocněním jedinečný léčebný Program PRO SRDCE.

Součástí oddělení jsou odborné ambulance interní, angiologická, kardiologická a geriatrická.

Interní oddělení je držitelem akreditace MZ ČR pro specializační vzdělávání v oboru Vnitřního lékařství.

Roční počet hospitalizací činí celkem cca 2 600, počet ambulantních vyšetření dosahuje počtu 16 000.


Kontakty

MUDr. Jan Švejda

Primář

MUDr. Robert Mudr

Zástupce primáře

Marie Moravcová

Sekretariát

257 197 163

Nahlédněte k nám

Naše ambulance

Všeobecná interní ambulance zajišťuje vyšetření pacientů s akutně vzniklými obtížemi, jejichž zdravotní stav nevyžaduje dlouhodobé převedení do péče odborných ambulancí.

Ceník

Pokoj s nadstandardním vybavením Cena
Samostatný pokoj bez spolupacienta 700 Kč / den
Samostatný pokoj se spolupacientem 350 Kč / den
Ubytování doprovodu včetně stravy 800 Kč / den
Ubytování doprovodu bez stravy 600 Kč / den

Počet lůžek

  • Standardní: 60
  • JIP: 5 + 1