Neurologická ambulance

Neurologická ambulance poskytuje neurofyziologická vyšetření mapující elektrickou aktivitu mozku a dále vyšetřovací techniky pro diagnostiku funkcí pohybového systému a jeho inervace. Své služby poskytuje jak ambulantním pacientům, tak pacientům hospitalizovaným v nemocnici.

Nahlédněte k nám

Přehled péče

Elektroencefalografie je neurofyziologické vyšetření zaznamenávající elektrickou aktivitu (bioelektrické potenciály) různých částí mozku. Činnost mozku (myšlení, rozhodování, paměťové procesy atd.) je zprostředkována přenosem nervových vzruchů mezi jednotlivými nervovými buňkami.

To je provázeno změnami elektrického napětí, které je možno registrovat pomocí elektrod umístěných na povrchu lebky. Signály z elektrod jsou přenášeny do elektroencefalografu, který je zpracovává a následně kreslí na papír nebo na obrazovku EEG křivku. Vyšetření se používá k diagnostice mozkového postižení - epilepsie, spánkových poruch, poruch vědomí, nádorů, poranění mozku a podobně.

Na EEG záznamu nalezneme přítomnost základních čtyř rytmů o různé frekvenci, odpovídající druhu mozkové činnosti: alfa, beta, delta a theta. Alfa je aktivita o frekvenci 8-13 Hz, která převažuje při zavřených očích a relaxaci. Beta odpovídá frekvenci 14-30 Hz a převládá při otevřených očích, soustředění a kognitivní činnosti. Theta (4-7 Hz) a delta (0,5-3 Hz) se objevují zejména během hlubokého spánku.

Elektroencefalografické vyšetření se provádí vleže, tedy v klidovém stavu. Pacientovi je na hlavu upevněna speciální čepice s elektrodami, na které je nanesen vodivý gel, a na základě pokynů lékaře nebo sestry se postupně zaznamenává mozková aktivita při otevřených a zavřených očích, za hlubokého dýchání a při fotostimulaci (světelnými záblesky). Běžné vyšetření trvá dvacet až třicet minut. Na vyšetření není potřeba zvláštní příprava, je nebolestivé a bezpečné.

zdroj: www.zdn.cz

Patří mezi vyšetřovací techniky, které lékaři napomáhají hodnotit funkční stav pohybového systému a jeho inervace, rozlišit jednotlivé druhy nervosvalových onemocnění.

Pokud lékař k vyšetření použije snímací kožní elektrody, tak je metoda absolutně nebolestivá. Jehlová elektroda se zavádí do příslušného svalu. Zavedení jehlové elektrody do svalu vpichem skoro vůbec nebolí, protože elektrody jsou velmi tenké. Tenčí než běžné injekční jehly. Před vyšetřením není nutná nějaká speciální příprava. Můžete normálně jíst, pít a užívat běžné léky.

zdroj: www.ordinace.cz

Ordinační hodiny a kontakt

Kontakt Den Čas Lékař
257 197 141 Pondělí - pátek 7:00 - 15:00 MUDr. Eliška Patová
257 197 309 Pondělí, středa 7:00 - 12:00 MUDr. Jarmila Marková
257 197 141 Čtvrtek od 13:00 MUDr. Karel Kalous
257 197 311 Pondělí 8:00 - 15:00 MUDr. Vladimíra Křístková
257 197 311 Útery - středa 7:00 - 13:00 MUDr. Vladimíra Křístková

Do ambulance i na vyšetření je třeba se objednat.

Lékaři:
MUDr. Eliška Patová, MUDr. Jarmila Marková, EMG - MUDr. Karel Kalous, MUDr. Vladimíra Křístková, EEG - sestra Černá