Interní ambulance a poradny

Interní ambulance a specializované poradny poskytují široké spektrum péče v oboru interní medicíny. Pacientům je k dispozici akutní příjmová ambulance s 24hodinovým provozem denně, interní ordinace pro léčbu a sledování pacientů s interním onemocněním, kardiologická a angiologická ambulance se zaměřením na pacienty s onemocněním srdce a cév, ambulance pro geriatrickou péči a gastroenterologické a endoskopické centrum s diagnostikou a léčbou nemocí zažívacího traktu.

Přehled péče

Klinické vyšetření, USG periferních žil a tepen, následné zajištění angiografických vyšetření a revaskularizačních výkonů, dispenzární péče o pacienty s chorobami cév.
Klinická interní vyšetření nově vzniklých akutních stavů, klinická vyšetření plánovaná - předoperační, EKG.
Klinická vyšetření, EKG, laboratorní vyšetření a kontroly v celém spektru oboru vnitřního lékařství.
Kardiostimulační kontroly (trvalé kardiostimulátory od firmy BIOTRONIK), klinické vyšetření, echokardiografie, ergometrie, Holterovo monitorování EKG a TK/24 hodin, HUT test, dispenzární péče o pacienty s chorobami kardiovaskulárního systému.

Poskytuje péči zejména na ambulantní bázi. Spektrum vyšetření obsahuje endoskopická vyšetření horního traktu, tenkého i tlustého střeva, slinivky břišní a žlučových cest.

Více informací...

Ordinační hodiny a kontakt

Kontakt Den / Čas
257 197 340 NEPŘETRŽITĚ
Kontakt Den Čas
257 197 340 Středa 7.00 - 15.30 hod.

NOVINKA: Objednejte se ONLINE k MUDr. Chocholovi

Lékaři:
MUDr. Jiří Chochola

Kontakt Den Čas
257 197 316 PO - PÁ
na objednání
7.00 - 15.30 hod.

Lékaři:
MUDr. Münz, MUDr. Chochola, MUDr. Prokš, MUDr. Švejda

EKG

Kontakt Den Čas
257 197 225 PO - PÁ 7.00 - 14.00 hod.
se žádankou na vyšetření
Kontakt Den Čas
257 197 304 PO - PÁ
na objednání
7.00 - 15.30 hod.

Lékaři:
MUDr. Pejchl

Kontakt Den Čas
257 197 304 PO - PÁ
na objednání
7.00 - 15.30 hod.

Lékaři:
MUDr. Prokš, MUDr. Pejchl

Kontakt Den Čas
257 197 380 PO - PÁ
na objednání
7.00 - 15.30 hod.

Lékaři:
prim. MUDr. Švejda, MUDr. Münz, MUDr. Prokš, MUDr. Pejchl

Kontakt Den Čas
257 197 304 Úterý
na objednání
9.00 - 12.00 hod.

Lékaři:
MUDr. Kristína Balínová

Kontakt Den Čas
257 197 304 PO - PÁ
na objednání
7.00 - 15.30 hod.

Lékaři:
MUDr. Švejda, MUDr. Münz, MUDr. Prokš

Lůžkové oddělení

Lůžkové interní oddělení poskytuje základní vyšetření a léčbu v rozsahu celého oboru vnitřního lékařství. Specializovanou péči poskytuje v kardiologii, kde disponujeme celým vyšetřovacím programem s vyjímkou levostranných katetrizací (koronarografií).