Nutriční ambulance

Nutriční terapeuti poskytují v rámci ambulance komplexní nutriční péči v oblasti léčebné výživy dospělých osob např. s onemocněním střev, při intoleranci laktózy a dalších alergiích nebo intolerancích na potraviny. Dále zajišťuje předoperační a pooperační nutriční péči, následnou nutriční péči pro propuštění z nemocnice a další.

Cílem ambulance je zajištění všestranné nutriční péče o klienta, která směřuje k posílení a udržování zdraví a prevenci remise onemocnění.

Nutriční poradenství je hrazeno zdravotními pojišťovnami na základě žádanky od praktického lékaře či specialisty. Bez žádanky si vyšetření hradí zájemci sami. Vyšetření pacientů provádíme po předchozím objednání.

Rychlý kontakt

Poskytované služby

Vyšetření a zhodnocení nutričním terapeutem

Sestavení nutričního plánu pro pacienta

Edukace nutričním terapeutem

Reedukace nutričním terapeutem

Propočet nutriční bilance (SW nástrojem)

Indikace sippingu nutričním terapeutem

Ceník pro samoplátce

Služba Cena
Edukace 550 Kč
Reedukace 350 Kč
Propočet 1 den 100 Kč
Návrh jídelního plánu 380 Kč
Zhodnocení nutričního stavu 150 Kč
Indikace sippingu 120 Kč

Nutné mít s sebou

Pro vyšetření v ambulanci je nutné mít s sebou:

 • občanský průkaz,
 • kartičku pojišťovny,
 • žádanku od lékaře s anamnézou a posledními odběry krve (pokud jsou k dispozici) nebo propouštěcí zprávu s doporučením stran nutrice,
 • jídelní lístek za posledních 3–5 dní.

Podmínky pro měření na tělesném analyzátoru

Pouze v indikovaných případech se provádí měření na tělesném analyzátoru, kdy je vhodné pro co nejpřesnější výsledky měření dodržet následující podmínky:

 • 2-3 h před měřením - na lačno,
 • tekutiny max. 200 ml,
 • ne alkohol + nápoje s kofeinem 12–24 h před měřením,
 • 12 h před měřením bez fyzické zátěže a saunování,
 • v den měření nenatírat ruce a plosky nohou mastným krémem,
 • před měřením zajít na toaletu,
 • analýza probíhá na boso,
 • před měřením odložit kovové ozdoby a šperky,

Při opakovaném měření dodržet stejné podmínky.

Smluvní pojišťovny

Název Kód Zkratka
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205 CZPZ
Oborová zdravotní pojišťovna 207 OZP
RBP, zdravotní pojišťovna 213 RBP
Vojenská zdravotní pojišťovna 201 VOZP
Všeobecná zdravotní pojišťovna 111 VZP
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209 ZPS
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 211 ZP MV ČR