Kardiorehabilitace

Moderní koncept péče o ty, kteří chtějí mít zdravé srdce nebo svému nemocnému srdci pomoci.

Jedinečný komplexní program pro zdravý životní styl všech, kteří trpí kardiovaskulárním onemocněním nebo hledají účinnou rekonvalescenci po kardiovaskulárním operačním nebo intervenčním zákroku. Nabízíme Vám pomoc při zotavení a vstřícný individuální přístup k Vašim potřebám.

Ke vstupnímu vyšetření je nutné přinést doporučení kardiologa ke kardiorehabilitaci.

Pomozte sami aktivně svému srdci snížit riziko vzniku či zhoršení Vašeho zdravotního problému! Těšíme se na Vás!

Rychlý kontakt

Bc. Pavla Gotthardtová
Fyzioterapeut
Mgr. Radmila Srbová
Fyzioterapeut

Nahlédněte k nám

Kardiorehabilitační program zahrnuje:

 • Postupné zvyšování fyzické kondice, zlepšení celkového fyzického stavu klienta, edukace správných pohybových stereotypů v běžném životě.
 • Cvičení v tělocvičně individuální i ve skupinkách s využitím rotopedů a dalších posilovacích přístrojů.
 • Cvičení v zahradě areálu nemocnice, především formou Nordicwalking.
 • Provedení segmentální tělesné analýzy při každé návštěvě, zhodnocení stravovacích zvyklostí, rozbor těchto návyků a následná úprava k dosažení správných stravovacích návyků, edukace zdravé skladby jídla, sestavení jídelního plánu, recepty, psychická podpora a motivace.
 • Péči multidisciplinárního týmu odborníků ve složení kardiolog, rehabilitační lékař, kardiofyzioterapeut,nutriční terapeut, psycholog.
 • Co si přinést s sebou: Pohodlné cvičební oblečení, sportovní obuv (tenisky nebo cvičky, láhev s pitím, ručník, potřeby do sprchy a věci na převlečení.

Co Vás v kardiorehabilitačním programu čeká?

 • Kardiovaskulární rehabilitace je ambulantně řízený tréninkový program. Trénink je veden fyzioterapeutem a bývá zpravidla zahájen již za 3-4 týdny od vzniku akutního srdečního infarktu. V případě jiných kardiálních diagnóz je termín zahájení stanoven dle individuálního charakteru onemocnění.
 • Celý cyklus kardiovaskulární rehabilitace trvá 2-3 měsíce, 1-2x týdně. Počet tréninků se pohybuje od 8 do 16.
 • Před zahájením kardiovaskulární RHB je pacient vyšetřen lékařem včetně absolvování zátěžového vyšetření, které stanoví bezpečné limity tréninkové aktivity. Tréninkové parametry jsou nastavovány fyzioterapeutem každému pacientovi striktně individuálně, a to s přihlédnutím k aktuálnímu kardiálnímu i pohybovému stavu.
 • Trénink je složen ze zahřívací fáze, aerobně-odporového tréninku a relaxační fáze (délka 90 minut). Aerobní část tréninku probíhá na přístrojích (rotoped, eliptický trenažér, veslovací trenažér) v místnosti pohybové aktivity. Dále i formou chůze (Nordic walking) v zahradě nemocnice.
 • Vše je doplněno např. o dechové cvičení, péče o pooperační jizvu, autogenní trénink relaxace, protahovací cvičení na zkrácené svalové skupiny, posilovací cvičení na ochablé svalové skupiny, aktivace hlubokých posturálních svalů a celkové zlepšení držení těla. Pacient má dále možnost domluvit si i individuální terapii.
 • Pacient má dále možnost domluvit si i individuální fyzioterapii v trvání 60 min., zaměřenou na jiné související problémy těla.
 • Pro dosažení plného efektu terapie je důležitá i nutriční složka. Pacient má možnost využít odborného vedení nutričním terapeutem, který pacienta vyšetří pomocí tělesného analyzátoru. Ten zaznamená rozložení svalů a tuků, jak pracuje pacientův metabolismus, poruchy příjmu potravy, otoky, vypočítá BMI index nebo minimální kalorickou potřebu těla. Na základě získaných výsledků terapeut vypracuje individuální stravovací plán.

Ordinační hodiny a kontakt

Kontakt Den Čas
257 197 304 Pondělí 13:00 - 14:00
257 197 304 Úterý 13:00 - 14:00
257 197 304 Středa 13:00 - 14:00
257 197 304 Čtvrtek 13:00 - 14:00
257 197 304 Pátek 13:00 - 14:00

Všeobecná sestra:
Gabriela Chytilová