Chirugické ambulance a poradny

Ambulance Chirurgického oddělení zajišťují plné spektrum péče v oborech, na které se naše pracoviště specializuje. Součástí Ambulance všeobecné chirurgie je akutní příjem chirurgických pacientů, který je k dispozici 24 hodin denně. Na našich ambulancích nabízíme péči pacientům s cévním onemocněním končetin, zejména varixů na dolních končetinách, pacientům před a po operacích střeva a konečníku a také pacientům s různými typy kýl. Traumatologická ambulance je zaměřena na péči o nekomplikované úrazové stavy a pacienty před či po artroskopických výkonech. Specializovanou poradnu mají u nás také pacienti se stomiemi.

Přehled péče

Ambulance všeobecné chirurgie ošetřuje všechny typy akutních chirurgických stavů v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.
Ambulance je zaměřena na diagnostiku a léčbu pacientů s cévním onemocněním, a to zejména s varixy dolních končetin před i po operačních zákrocích.

Chirurgická poradna

Koloproktologická ambulance zajišťuje zdravotní péči pro pacienty s onemocněním tlustého střeva a konečníku včetně léčby hemoroidů.
Kýlní poradna je součástí Kýlního centra a nabízí pacientům veškerou ambulantní péči související s komplexní léčbou všech typů kýl.

Ortopedická ambulance

Poradna primáře Chirurgického oddělení.
Poradna poskytuje informace a rady o zacházení se stomiemi, ošetřování komplikovaných stomií, poskytuje a doporučuje vhodné stomické pomůcky zejména pacientům po ukončení hospitalizace na chirurgickém oddělení.
Traumatologická ambulance ošetřuje nekomplikované úrazové stavy a poskytuje veškerou péči související s artroskopickými výkony.

Ordinační hodiny a kontakt

Kontakt Den / Čas
257 197 321 (338) NEPŘETRŽITĚ
Kontakt Den Čas
257 197 321 (338) Pondělí - pátek 9:00 - 14:00
Kontakt Den Čas Lékař
257 197 320 (319) Úterý 9:00 - 12:00
(na objednání)
MUDr. Alena Rechová
257 197 320 (319) Čtvrtek 9:00 - 12:00
(na objednání)
MUDr. Alena Rechová

Lékař:
MUDr. Alena Rechová

Kontakt Den Čas Lékař
257 197 323 (319) Pondělí 9:00 - 12:00
(na objednání)
MUDr. Jan Čepl

Lékař:
MUDr. Jan Čepl

Kontakt Den Čas Lékař
257 197 322 (319) Úterý 9:00 - 12:00
(na objednání)
MUDr. Vladimír Vykus

Lékaři:
MUDr. Vladimír Vykus

Kontakt Den Čas Lékař
257 197 322 (319) Středa 9:00 - 12:00
(na objednání)
MUDr. Tomáš Mašek
257 197 322 (319) Čtvrtek 9:00 - 12:00
(na objednání)
MUDr. Petr Bačkovský

Lékaři:
MUDr. Petr Bačkovský, MUDr. Tomáš Mašek

Kontakt Den Čas Lékař
257 197 323 (319) Středa 9:00 - 12:00
(na objednání)
MUDr. Adriana Procházková
257 197 323 (319) Pátek 9:00 - 12:00
(na objednání)
MUDr. Tereza Musilová

Lékaři:
MUDr. Adriana Procházková, MUDr. Tereza Musilová

Kontakt Den Čas Lékař
257 197 319 Čtvrtek 9:00 - 14:00 MUDr. Petr Závitkovský

Lékař:
MUDr. Petr Závitkovský

Kontakt Den Čas Lékař
257 197 322 (319) Úterý 9:00 - 12:00 MUDr. Jaroslav Verner

Lékař:
MUDr. Jaroslav Verner

Kontakt Den Čas
257 197 322 (319) ČT - na objednání 13:00 - 18:00

Sestry:
Kotíková Hana

Kontakt Den Čas Lékař
257 197 323 (319) Čtvrtek 9:00 - 12:00 MUDr. Pavel Vodenka

Lékaři:
MUDr. Pavel Vodenka

Lůžkové oddělení

Chirurgické oddělení poskytuje komplexní chirurgickou péči v břišní a kýlní chirurgii. Zaměřuje se především na koloproktologii, laparoskopickou operativu vč. náhlých příhod břišních, gastroentero-chirurgickou problematiku.

Objednací lhůty na operace

Objednací doby na výkony na našich chirurgických pracovištích
Operace kýly 2 - 4 týdny
Laparoskopická operace žlučníku 2 - 4 týdny
Operace hemoroidů 2 - 3 týdny
Operace varixů 2 - 4 týdny
Operace malignit 2 - 3 týdny

Ke stažení