Dobrovolnická činnost

Nemocnice nabízí každému, kdo má navíc volný čas a rád by ho využil k nezištné pomoci druhým, uplatnění v roli dobrovolníka.

Pomoc druhému vnímáme nejen jako dávání, ale zároveň také jako radostné naplnění toho, kdo nezištnou pomoc poskytuje. Sdílet utrpení druhého svojí vnitřní osobní účastí je projevem lásky, která nás zpětně bohatě obdarovává.

Možnosti jsou velmi široké. Nejčastěji jde o doprovázení pacientů na jednotlivých odděleních. Přichází v úvahu psychická podpora v podobě vyprávění, předčítání, doprovodu do zahrady nebo třeba hraní společenských her. Velmi záleží na vlastní kreativitě dobrovolníka a jeho schopnostech. Obecně řečeno by každý dobrovolník měl na oddělení přinést dobrou náladu a spoluvytvářet prostředí pro zdárnou a láskyplnou péči o naše pacienty.

Pokud by se někdo necítil na to, aby se setkával přímo s pacienty, a přesto by rád pomohl, nabízí se další možnosti. Například péče o zahradu, o květiny v nemocnici, organizační pomoc při různých akcích nemocnice nebo pomoc v kostele sv. Karla Boromejského, který je součástí nemocnice.

Naším cílem je vytvořit tým lidí, kteří budou do naší nemocnice přinášet novou energii a společně budou pomáhat spoluvytvářet příjemné prostředí jak pro pacienty tak pro personál nemocnice. Nabízíme zhruba jednou za 6 týdnů společná setkání všech dobrovolníků, na kterých se můžeme lépe poznat, vzájemně se povzbudit a třeba vyřešit i problémy, které vás v souvislosti s dobrovolnickou činností budou trápit.

Zájemce o dobrovolnictví prosíme o stručný životopis a představu spolupráce formou e-mailu koordinátorovi dobrovolníků. Ten vás bude kontaktovat, pozve k individuálnímu rozhovoru, upřesní konkrétní nabídky spolupráce, na základě potřeb nemocnice s vámi spolupráci dohodne a vyřídí potřebné formality.

Těšíme se na vás!

Eduard Kastner

Koordinátor dobrovolníků