Dobročinná závěť

Dobročinná závěť je jednou z možností, jak pokračovat v dobrých skutcích a pomoci druhým, i když skončíte svou pozemskou pouť. Sepsáním poslední vůle můžete především zabezpečit svou rodinu a blízké, ale také podpořit činnost vybrané dobročinné organizace. V mnoha státech Evropy je tato forma daru běžná, malý nebo velký dar poskytují tisíce lidí a nejen ti bohatí. Lidé odkazují nadacím a neziskovým organizacím finanční úspory, cenné papíry, pozemky i činžovní domy. Podle průzkumu Koalice za správné dárcovství považuje 58% českých seniorů pomoc formou daru ze závěti za správnou.

Kontakt

Rozhodnete-li se nás podpořit závětí, prosíme, kontaktujte:

Ing. Marie Svobodová

Manažer grantů a dotací

605 231 426

257 197 170

Mezinárodní den závěti 13. září

Mezinárodní den závěti připadá každoročně na 13. září a připomíná lidem po celém světě významnou úlohu závěti pro dobročinné nebo veřejně prospěšné organizace.

Měsíc dobročinné závěti 13. září – 12. října

Měsíc dobročinné závěti navazuje na Mezinárodní den závěti a každoročně připadá na období od 13. září do 12. října. Za finančního přispění Nadace Via ho vyhlašuje Koalice za správné dárcovství. Tato nezávislá platforma pracuje na rozvoji individuálního dárcovství v České republice a organizuje osvětovou kampaň Závěť pomáhá. V tomto období dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti.

Pokud byste uvažovali o tomto možném způsobu podpory naší nemocnice, najdete všechny potřebné informace na zavetpomaha.cz.

Dobrá vůle pomáhá světu, ve kterém žijeme, každý dar má smysl!


Děkujeme.