Materiální pomocí

  • Věcné dary můžete předávat na sesterně oddělení na základě předchozí domluvy. Pokud má věcný dar vyčíslenou finanční hodnotu, lze dostat darovací smlouvu či potvrzení o výši hodnoty věcného daru, kterou můžete podobně jako finanční dar uplatnit při vyúčtování daní.
  • Vítáme bezplatnou popř. zlevněnou výrobu propagačních předmětů, tiskovin, inzerce apod. Máte možnost nabídnout svojí službu?.
  • Nákup výrobků na podporu nemocnice, které se prodávají při různých akcích. Informace Vám poskytne manažer fundraisingu.

Další možnosti

  • Šíření povědomí o nemocnici: mluvte, telefonujte, pište si spolu s přáteli o Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.
  • Vyžádání a rozdávání propagačních materiálů - rádi vám propagační materiály zašleme nebo si je můžete vyzvednout na Oddělení grantů a prezentace, telefon 257 197 378 nebo 344.
  • Působení na zodpovědné osoby (především na reprezentanty státní zákonodárné i výkonné moci a na reprezentanty místní samosprávy), aby pomáhaly vytvářet příznivější legislativní, organizační a materiální rámec pro nezisková zdravotnická zařízení.

Vzory smluv ke stažení