Novinka: Kardiorehabilitace pro zdraví

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského nabízí nově nemocným s chorobami srdce a cév komplexní kardiorehabilitační program s účinnou péčí o zdraví. Tento způsob rehabilitace je zvlášť vhodný pro pacienty, kteří nechtějí z časových i jiných důvodů absolvovat lázeňskou léčbu, a také pro ty, kteří lázeňskou léčbu absolvovali a chtěli by i nadále účinně pečovat o své zdraví.

Kardiovaskulární rehabilitaci se v poslední době věnuje zvýšená pozornost. Je to proces, pomocí kterého se u nemocných se srdečními chorobami snažíme navodit a udržovat jejich optimální fyzický, psychický, sociální a pracovní stav. Jedná se tedy o komplexní přístup k nemocnému.  Ambulantní kardiorehabilitace se zaměřuje na volbu přiměřené tělesné aktivity, doporučení vhodných stravovacích návyků a na ovlivnění dalších rizikových faktorů (např. hypertenze, dyslipidémie, cukrovky a obezity). 
 


Zpět na výpis novinek