Slavnostní koncert na ŽOFÍNĚ

Slavnostní koncert v reprezentativních prostorách Žofína byl vyvrcholením oslav 30. výročí navrácení nemocnice sestrám Boromejkám.
Akce probíhala pod záštitou:
 • Jiřího Pospíšila, náměstka primátora hl. m. Prahy
 • Terezie Radoměřské, starostky Prahy 1
 • a Arcibiskupství pražského.
Součástí večera bylo ocenění 6 našich zaměstnanců, kteří v nemocnici pracují víc jak 40 let. Zdůrazněná byla vzájemná spolupráce se zařízeními sester Boromejek - s Domovem sv. Karla Boromejského, Nadací sester Boromejek a Domem sv. Antonína.
Slavnostní ráz večera podtrhlo vystoupení Markéty Fassati, která byla i skvělou moderátorkou, Sboru sester Boromejek a Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK.
Velké poděkování patří sponzorům koncertu:
 • Laufen
 • Maltézští rytíři
 • PEGAS CZ s. r. o
 • Dřevařská obchodní, a.s.
 • LINET
 • Karel Schwarzenberg
 • pan Luis Sergio Castro
 • manžele Pičmanovi.

Fotogalerie


Zpět na výpis novinek