Slavnostně na paliativě

Ve čtvrtek 2. 5. 2019 proběhlo slavnostní předání vyzdobených prostor Oddělení paliativní péče a přilehlých vstupních prostor Dětské ambulance. Velmi děkujeme Nadačnímu fondu Zdeňky Žádníkové a všem jeho sponzorům za krásnou a citlivou výzdobu formou lunet a vitráží. Pan výtvarník Libor Škrlík svými malbami ozdobil chodbu a klubovnu Oddělení paliativní péče. Během několikatýdenního pobytu u nás v nemocnici si získal sympatie jak pacientů, tak i personálu.
Vzácným hostem slavnostního odpoledne byl pan Jaroslav Svěcený, který svým vystoupením podtrhl důstojný a komorní ráz setkání. Velmi emotivni pro všechny zúčastněné byl individuální koncert u lůžek některých pacientů.
Slavnostního předání výzdoby se zúčastnila paní Zdeňka Žádníková-Volencová, zástupci sponzorů a vedení nemocnice včetně primářky Oddělení paliativní péče S.M. Přemysly.
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského dostala od sponzora obraz svého patrona - sv. Karla Boromejského.
Ještě jednou moc děkujeme paní Zdeňce Žádníkové-Volencové za její bohulibou činnost, panu Svěcenému za krásné chvíle s hudbou, sponzorům, výtvarníkům  a všem dalším, kteří byli v tomto projektu zapojeni. 

Fotogalerie


Zpět na výpis novinek