Potvrzeno: Jsme bezpečná nemocnice

S radostí Vám oznamujeme, že naše nemocnice získala celostátní značku kvality a bezpečnosti nemocnic SAK ČR (Spojená akreditační komise ČR). Její udělení potvrzuje, že v naší nemocnici se chováme tak, abychom zajistili Vám - pacientům moderní a dobře organizovanou medicínu s maximální možnou mírou předcházení všem rizikům, která se při poskytování zdravotní péče mohou vyskytnout. Auditoři SAK ČR prověřují během auditu plnění několika set akreditačních standardů, které zahrnují veškeré důležité činnosti, související jak s bezprostřední péčí o pacienty, tak s oblastí bezpečného, efektivního a správného řízení nemocnice.
Tým auditorů je složen z lékaře, sestry a odborného technika a každý z nich kontroluje provoz nemocnice ve své oblasti, tedy lékař sleduje průběh a všechny procesy spojené s lékařskou péčí, sestra veškerou činnost v ošetřovatelské péči a technik kontroluje provozně-technické procesy.
„Akreditace pro nás znamená potvrzení základních pilířů, na nichž dlouhodobě stavíme, a těmi jsou kvalita zdravotní péče, bezpečnost jejího poskytování a předcházení možným rizikům“, říká Ing. Jiří Veselka, MBA, ředitel nemocnice a vysvětluje: „certifikát mimo jiné říká, že toto vše je garantováno dodržováním přesně daných standardů, bez jejichž splnění by akreditace nebyla udělena. Uděluje se vždy na tři roky a potom musí nemocnice znovu procházet kontrolním auditem a akreditaci obhájit, není to tedy nic jednorázového, co bychom měli jednou pro vždy. Za získáním certifikátu se skrývá velké úsilí a velké množství každodenní práce všech zaměstnanců nemocnice a především zdravotníků. Postupují přitom podle přesných pravidel, jejichž smyslem je co možná nejvyšší bezchybnost léčebných procesů a bezpečí pacienta. Na jejím konci má být spokojený a dobře léčený pacient“.

Přílohy


Zpět na výpis novinek