Péče o seniory měla zelenou

V sobotu 18. ledna 2020 měla v naší nemocnici zelenou péče o seniory. Respektive zelenou měli lékaři, kteří se o seniory starají v první linii, tedy geriatři a praktičtí lékaři. Již potřetí se v nemocniční aule konal společný workshop mladých geriatrů a mladých praktiků a bylo vidět, že k péči o seniory přistupují zodpovědně a věnují se všem aspektům s tím souvisejícím. Aula byla naplněna, účastníků bylo z celé republiky přes 80 a pochvalovali si dobře připravený bohatý program, který tradičně připravuje se svými kolegy naše paní doktorka geriatrička MUDr. Zuzana Šnajdrová. Workshop zahájil lékařský náměstek  a primář Interního oddělení naší nemocnice MUDr. Jan Švejda. Velkému zájmu se těšila přednáška významného českého geriatra MUDr. Zdeňka Kalvacha, který mimo inspiroval účastníky k zamyšlení, zdali pečují o "geriatrického pacienta či seniora či prostě muže/ženu" a konsekvencí, které z toho vyplývají. Mezi další zajímavá témata přednášek patřil Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc, Management syndromu demence v ordinaci geriatra a praktického lékaře, Kazuistiky geriatrických pacientů, farmakologická léčba a lékové problémy, Klinická výživa či respirační problémy u geriatrických pacientů.
V závěru ve společné diskuzi padly návrhy na další ročník workshopu v lednu 2021 a tak se tedy těšíme na shledanou!

Fotogalerie


Zpět na výpis novinek