Opatření proti šíření infekce koronavirem (COVID-19)

VSTUP DO NEMOCNICE

Vstup do nemocnice je do odvolání možný pouze hlavním vchodem přes recepci, kde se příchozím měří tělesná teplota. Všechny ostatní vstupy jsou uzavřeny.


LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ

Od 1. 6. 2020 JSOU ZNOVU UMOŽNĚNY NÁVŠTĚVY PACIENTŮ na všech lůžkových odděleních nemocnice. Věnujte pozornost následujícím informacím: 

• Zvažte, zda je návštěva u pacienta nutná a bezpečná!
• Vstup do nemocnice je umožněn pouze s rouškou přes budovu s hlavní recepcí, kde vám bude změřena tělesná teplota.
• Osoby mající tělesnou teplotu nad 37°C se nemohou návštěvy účastnit.
• Doporučujeme pouze krátké návštěvy (do 30 minut) v počtu maximálně dvou osob v čase od 14.00 do 17.00 hodin!
• Pokud to stav pacienta dovolí, preferujte návštěvu ve venkovních prostorách nebo společných prostorách nemocnice!
• Před vstupem na pokoj pacienta proveďte hygienickou dezinfekci rukou! Pacient bude mít k dispozici také roušku.
• Po návštěvě bude provedena dezinfekce prostředí v okolí pacienta a hygiena rukou u pacienta.
• Návštěvy musí dbát pokynů zdravotnického personálu nemocnice NMSKB.


AMBULANCE

Provoz ambulantních ordinací JE OD 20. 4. 2020 OBNOVEN V CELÉM ROZSAHU při dodržování hygienicko-epidemiologických pravidel (odstupy mezi pacienty v čekárnách, používání ochranných prostředků).  Pacientům i nadále doporučujeme využívání elektronické preskripce léků (Erecepty), pracovní neschopnosti formou ENeschopenky a možnosti telefonické konzultace s lékařem.

POZOR

Vstup do nemocnice - na lůžková oddělení, do ambulantních provozů na ošetření či diagnostická vyšetření je možný POUZE S OCHRANOU NOSU A ÚST!!!


Zpět na výpis novinek