OMEZENÍ NÁVŠTĚV

V návaznosti na mimořádné opatření MZČR ze dne 7. 6. 2021 s účinností ode dne 8. 6. 2021 se mění pravidla pro povolení návštěv.

Omezení návštěv v naší nemocnici nadále trvá. Návštěvu lze povolit pouze za podmínek, že osoba navštěvující pacienta:

- předloží doklad o negativním výsledku POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 (výsledek testu maximálně 72 hodin před návštěvou), nebo

-  předloží doklad o negativním výsledku RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 (výsledek testu maximálně 7 dnů před návštěvou), nebo

- předloží národní certifikát o provedeném očkování a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19, nebo

- osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní, nebo

- osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování s negativním výsledkem, nebo

- osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a tuto skutečnost doloží potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením.

Osoba může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá respirátor nebo obdobný prostředek (např. FFP2 nebo KN95).


Zpět na výpis novinek