OMEZENÍ NÁVŠTĚV

V návaznosti na mimořádné opatření MZČR ze dne 22. května 2021 s účinností ode dne 24. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 11. 5. 2021 takto:

Omezení návštěv v naší nemocnici nadále trvá. Návštěvu lze povolit pouze za podmínek, že osoba navštěvující pacienta:

- předloží doklad o negativním výsledku POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 (výsledek testu maximálně 48 hodin od návštěvy), nebo

- předloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19 a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19, nebo

- osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.

Návštěva po celou dobu návštěvy musí mít minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95.


Zpět na výpis novinek