Omezení návštěv

V návaznosti na mimořádné opatření MZČR ze dne 6. 4. 2021 s účinností ode dne 12. 4. 2021 do odvolání trvá nadále omezení návštěv v naší nemocnici. Návštěvy jsou zakázány na všech akutních lůžkových odděleních kromě oddělení Paliativy, návštěvy nezletilých pacientů, návštěvy pacientů s omezenou svéprávností a pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
Na Lůžkách následné péče jsou návštěvy povoleny po splnění jedné z níže uvedených podmínek:

- návštěva předloží negativní výsledek antigenního testu nebo PCR testu (výsledek testu maximálně 48 hodin od návštěvy)

- jedná se o osobu, která v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad

- osoba má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19.
Návštěva po celou dobu návštěvy musí mít minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95.


Zpět na výpis novinek