OCHRANNÉ PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH CEST

V návaznosti na mimořádné opatření MZČR ze dne 30. 7. 2021 s účinností ode dne 31. 7. 2021 do odvolání se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) a to ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako zdravotnické zařízení.
Zákaz se nevztahuje na:
* pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (tedy jsou-li na pokoji),
* zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
* osoby mimo provozovny stravovacích služeb po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
* osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Zpět na výpis novinek