Nové přístroje pro naše pacienty

Z nových přístrojů a zdravotnického vybavení se ode dneška mohou těšit pacienti i lékaři a sestřičky Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (dále NMSKB). Všechny přístroje a vybavení mohly být zakoupeny díky dotaci Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 950 000,- Kč. Řediteli nemocnice Ing. Jiřímu Veselkovi a lékařskému náměstkovi MUDr. Janu Švejdovi je dnes slavnostně za Magistrát hl. m. Prahy předal osobně radní pro zdravotnictví a bydlení Ing. Radek Lacko.
„Nové přístroje i vybavení pomohou zkvalitnit péči o naše pacienty, především na lůžkách intenzívní péče, ale i na standardních lůžkových odděleních a ambulancích. V neposlední řadě také ulehčí – zejména různá zdravotní křesla, sedáky či lehátka, které slouží k manipulaci s pacienty - práci zdravotníků při ošetřování pacientů se špatnou pohyblivostí,“ říká lékařský náměstek a zároveň primář interny NMSKB MUDr. Jan Švejda a pokračuje: „dotace nám umožnila obnovit přístrojovou techniku napříč celou nemocnicí a velmi pomoc Magistrátu oceňujeme.“
Přístroje a vybavení, pořízené z dotace MHMP:
Zdravotnický nábytek:
Skříně na infuze, lehátko vyšetřovací, rehabilitační stůl, zástěny do ambulancí, toaletní a sprchová křesla, sesterské židle, různé typy stolků pod přístroje, laboratorní lednice, držáky berlí.
Přístrojová technika:
Infuzní pumpy, pulzní oxymetr, elektrické odsávačky, digitální tonometry, antidekubitní matrace, vozíky na léky, infrazářiče s časovačem, záznamníky EKG.
„Celková výše dotace činila 950 000,- Kč a umožnila nám nakoupit 75 různých přístrojů a dalšího vybavení pro lůžková i ambulantní oddělení. Dotace je mimo jiné i výrazem podpory naší nemocnice a její pozice v pražském zdravotnictví ze strany Magistrátu, který dlouhodobě podporuje rozvoj pražského zdravotnictví, do něhož naše nemocnice nezpochybnitelně patří. Některá pracoviště jsou v této nemocnici ojedinělá či výjimečná v rámci celé České republiky,“ uvádí ředitel NMSKB Ing. Jiří Veselka, MBA.
Radní Lacko uzavírá: „Věřím, že nové přístroje a vybavení pořízené z dotace Prahy zlepší vyhlídky pacientů na rychlejší a plné uzdravení a v neposlední řadě usnadní práci lékařů, sester i dalšího personálu. Jsem potěšen, že město může pomáhat, alespoň tímto způsobem.“

Zpět na výpis novinek