Návštěva biskupa Malého a oslava Světového dne nemocných

10. 2. 2022 naši nemocnici při příležitosti Světového dne nemocných navštívil biskup Václav Malý. Vzhledem k protiepidemickým omezením navštívil pouze Oddělení paliativní péče a požehnal všem pacientům a zdravotnickému personálu. V kostele sv. Karla Boromejského pak sloužil mši svatou. V kázání hovořil o smyslu nemoci: „Ke zpracování nemoci patří strach i pláč, ale ne sebelítost,“ zdůraznil. „Mám radost, že pan biskup svou návštěvou projevil sounáležitost s nemocnými a ocenil práci našich zdravotníků,“ říká ředitelka nemocnice S. M. Radima Jana Ivančicová.

Oslavy pokračovaly 11. 2., tedy o samotném Světovém dni nemocných, kdy všichni naši pacienti obdrželi drobné dárky a zdravotní sestry na lůžkových odděleních květiny. Oslava proběhla pod záštitou radní hl. m. Prahy pro zdravotnictví a sociální oblast Mgr. Mileny Johnové. Za dárky děkujeme hl. m. Praha, Potravinové bance a Květinovému studiu Bubeníčková.

Světový den nemocných připadá na svátek Panny Marie Lurdské a poprvé ho vyhlásil papež Jan Pavel II. v roce 1992. Připomíná nám, že „utrpení je na světě proto, aby vzbuzovalo lásku a podněcovalo skutky lásky k bližnímu.“ (Jan Pavel II.: apoštolský list Salvifici doloris).

Celá mše ke zhlédnutí zde: https://youtu.be/FU33Fv8ITfQ
 

Fotogalerie


Zpět na výpis novinek