Kyslíková stanice - slavnostní uvedení do provozu

Za účasti zástupců MHMP, MČ Praha 1, MČ Praha 6, Nadace ČEZ, Premonstrátů, společnosti Gas Systems s.r.o. a zástupců individuálních dárců proběhlo slavnostní uvedení do provozu a požehnání zrekonstruované kyslíkové stanice. 
Velké poděkování patří všem, kteří na rekonstrukci kyslíkové stanice přispěli. Moc si toho vážíme.

Fotogalerie


Zpět na výpis novinek