Informace ke Covidu-19

V návaznosti na usnesení vlády č. 125 ze dne 14. února 2021 s účinností ode dne 15. února 2021 do 28. února 2021 trvá nadále omezení návštěv v naší nemocnici. Návštěvy jsou zakázány na všech akutních lůžkových odděleních kromě oddělení Paliativy, návštěvy nezletilých pacientů, návštěvy pacientů s omezenou svéprávností a pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Na Lůžkách následné péče jsou návštěvy povoleny za těchto podmínek – návštěva předloží negativní výsledek antigenního testu (výsledek testu maximálně 48 hodin od návštěvy) nebo se jedná o osobu, která v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad. 

Návštěva po celou dobu návštěvy musí mít minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95.

Zpět na výpis novinek