Divadlo pro nemocnici

Díky velkorysému přístupu vedení Městských divadel pražských vznikl v roce 2019 společný fundraisingový projekt na podporu dvou našich nemocničních oddělení - Oddělení následné péče, které se stará o pacienty v seniorském věku po operacích, úrazech, infekcích a jiných akutních stavech nebo s chronickými problémy, kteří nutně potřebují hospitalizační péči, a Oddělení paliativní péče, které pečuje o nevyléčitelně nemocné pacienty, poskytuje jim komplexní zdravotní péči tak, aby konec svého života trávili důstojně, bez bolesti a necítili se osamoceni a aby se jim i jejich blízkým dostalo účinné podpory v procesu přijetí závažné, život ohrožující nemoci.

Pan ředitel Daniel Přibyl navštívil naši nemocnici, prohlédl si její pracoviště a přišel se šlechetnou nabídkou zorganizovat v Městských divadlech pražských v roce 2019 celoroční veřejnou finanční sbírku ve prospěch péče o pacienty na těchto dvou odděleních. Ve foyer divadel ABC, Komedie a Rokoko mohla nemocnice umístit kasičky pro veřejnou sbírku. Návštěvníci měli možnost přispět libovolnou částkou na podporu jmenovaných oddělení.

Od dubna do prosince 2019 tak návštěvníci Městských divadel pražských věnovali částku ve výši téměř 85.000,- Kč, kterou vedení divadel předalo nemocnici.

„Děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojili, a ukázali tím, že mají srdce na správném místě a nejsou lhostejní vůči slabším a nemocným, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Děkujeme Městským divadlům pražským za krásný způsob pomoci,“ říká ředitelka Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského PhDr. Kateřina Svobodová.


Zpět na výpis novinek